Специален гост

Д-р инж. Владимир Вутов, изп. директор на „Геострой“ АД и член на ИБ и УС на КСБ: Търсим нови успешни решения за развитието ни в дългосрочен план

През 2020 г. работихме по важни проекти за жп инфраструктурата на страната

• Пандемията е доказателство, че фирмите имат нужда от нови методи, които да разширят възможностите им за отговор на непрекъснато променящата се външна среда

• Дигитализацията е ключова за развитието на строителния бранш

 

Д-р инж. Вутов, първо бих искала да Ви поздравя за двете награди, с които „Геострой“ АД бе отличено за постиженията на компанията през 2019 г. - сребърна награда в Годишната класация на КСБ за изпълнението на строежи от високото строителство в раздел „Големи компании” и Голямата награда на ОП София „Най-добър строител“ в категория „Много големи предприятия“. Какво означават за Вас тези две наистина толкова високи отличия, и то от Вашите колеги от гилдията?

Всяка награда е повод за гордост. Това е признание за положените усилия и е доказателство, че компанията върви в правилна посока. Когато колеги от бранша са определили при кого да отидат отличията, това носи още по-голямо удовлетворение, защото оценката е от професионалисти. Благодаря за признанието!

Призовете, които „Геострой“ АД получи, са за 2019-а – година, в която екипът на дружеството завърши няколко ключови обекта – метродепо „Земляне“, второкласния път II-81 Костинброд – Бучин проход от км. 8+200 до км. 30+400, офис и складова база в столицата на нашия дългогодишен партньор – „Хидромат“, както и проект по обновяване на градската среда в Лом.

Благодарен съм на проф. дтн инж. Цоло Вутов за подкрепата и доверието към „Геострой“ и екипа, както и на всички компании от групата, не на последно място – и на нашите партньори.

Каква е равносметката Ви в края на една различна година, белязана от пандемията COVID-19, каквато е 2020-а? Какви обекти успяхте да реализирате? Кое отчитате като най-голям успех?

 В края на годината мога да кажа, че „Геострой“ намери правилния път за функциониране и развитие по време на пандемията. 2020-а е различна и ще я запомним. Но освен много трудности тя със сигурност ни носи и уроци. И ако си извлечем поуките, можем да бъдем по-успешни занапред.

Независимо от сложната ситуация, работата на „Геострой“ по важни инфраструктурни обекти, както и по такива с частно финансиране продължава. Един от сложните проекти, с чието изпълнение се гордеем, е рехабилитацията на железопътни участъци в междугарието Копривщица – Стряма, която започнахме в началото на годината. По този обект работихме в обединение с „Инфраструктурно строителство“ АД. Почти целият участък, който се рехабилитира в обхвата на договора, е в тунел „Козница“, който е най-дългият в жп мрежата на България, и това беше предизвикателство за екипа ни. Успяхме да завършим в срок всички дейности.

Разкажете ни повече за предизвикателствата при рехабилитацията на „Козница“?

Тунелът преминава под рид Козница, който свързва Стара планина и Същинска Средна гора. Намира се на 798 - 818 м надморска височина. Както казах, това е най-дългият железопътен тунел в България – 5812 м.

 Предизвикателствата при изпълнението на дейностите не бяха малко. Тунел „Козница“, освен че е най-дългият в цялата жп мрежа у нас, е с една тръба и един коловоз. За да спазим крайния срок за завършването му, трябваше да работим при денонощен режим с няколко екипа едновременно. Изключително важна беше логистиката на материали и механизация. Съвкупността от тези неща беше сериозно изпитание, но успяхме да се справим.

В края на юли подписахте договор с НКЖИ за модернизация на жп участъци в Пловдив. Как се развива този проект и по какви други обекти започнахте дейност в последните месеци?

 Това е един от ключовите обекти, по които работим. Той включва модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в жп участъците Пловдив – Крумово и Пловдив – Скутаре, включително в гарите Пловдив Разпределителна, Крумово, Скутаре и разделен пост Тракия.

 Той е част от проекта „Развитие на железопътен възел Пловдив“. Този наш обект е изключително важен не само за „Геострой“, но и за подобряване на цялата жп мрежа в България. Той ще допринесе за поддържане на по-висока скорост на влаковете, като през Пловдив те ще могат да преминават със 130 км/ч.

Относно развитието на проекта – работим по план. В договора е включена и част проектиране. В момента сме на този етап. През 2021 г. ще стартират същинските строителни и ремонтни дейности, като се очаква те да приключат през 2023 г.

 Друг не по-малко важен обект е строителството на лот 1 от пътя Мездра – Ботевград, което осъществяваме съвместно с „Пътстрой-92“ АД. Екипите на двете компании ще работят по участък от 19,3 км. Изграждането на това трасе ще допринесе за подобряване качеството на живот в Северозападна България и за по-удобна транспортна връзка с Дунав мост 2.

Изпълняваме дейности и по проекти на частни инвеститори. Един от тях е строителството на модерна жилищна сграда в жк „Сердика“ в столицата.

Вярвам, че независимо от трудната ситуация, пред която сме поставени всички, с общите усилия на екипа ще се справим и ще постигаме все по-добри резултати.

През 2020 г. „Геострой“ отбеляза 15 г. от създаването на компанията. Малко или много са тези години за едно дружество? Обръщайки се назад, какво виждате? Гледайки напред, към какво се стремите?

2020-а е значима за цялата Група ГЕОТЕХМИН, тъй като „Геотехмин“ ООД отбеляза 30-годишнина, а „Геострой“ и „Геотрейдинг“ своята 15-а годишнина.

Ние постоянно се развиваме и градим име. От създаването на компанията до днес с екипа сме преминали през много предизвикателства. Смятам, че точно те учат и усъвършенстват всички нас – дават ни сили да се справим и да продължим напред.

Когато се обърна назад, виждам постигнатото през годините и си спомням за уроците, които сме научили. Всяка трудност и всеки успех ти дават нещо. Ако се спреш пред препятствията, няма как да докажеш, че можеш. Давам си сметка, че всичко, което сме изградили до този момент, е благодарение на екипа, с който работя. Немалко значение има и фактът, че дружеството, което управлявам, наследи опита на „Геотехмин“ ООД. Като подизпълнител на „Геотехмин“ започнахме първите си стъпки в метростроителството – натрупахме познания при изграждането на метростанция „Джеймс Баучер“, реализирахме съвместно и други обекти в промишленото и гражданското строителство. Стъпихме на добра и здрава основа и усвоихме добри строителни практики, което беше ценно за нас като „по-млада“ компания.

За мен е гордост това, че за 15 години история „Геострой“ изгради име на коректен партньор, който се развива в различни сегменти на строителството.

Какво виждам напред – нови възможности. Възможностите са навсякъде около нас и ако положим необходимите усилия, с правилната стратегия, ще успеем, ще продължим да бъдем една от големите строителни компании.

[caption id="" align="alignright" width="800"] Корпус за едро трошене КЕТ -3[/caption]

Кой е обектът, реализиран от дружеството през годините, с който сте особено горд?

Горд съм с успешното изпълнение на всеки обект. След като сме поели ангажимента да работим по определен проект, предварително сме го оценили като важен и ценен. Сред най-значимите бих определил строителството на „Земляне“ – първото депо за метровлакове у нас. Реконструкцията на Американския колеж също е знаков обект за компанията. Неслучайно дейностите по него ни донесоха няколко престижни отличия. Гордея се и със строителството на комплекс „Сан Стефано Плаза“, който е сертифициран по един от водещите световни стандарти за устойчиво развитие на сградите BREEAM – 2013 с оценка BREEAM Excellent за трите си части – жилищна, търговска и офис.

От по-старите проекти, по които сме работили, се гордея с изпълнението на Корпус за едро трошене (КЕТ-3) в Рудодобивен комплекс „Елаците“. Той беше реализиран при много сложни условия – във вътрешния контур на рудника на кота 1060 м надморска височина в условията на непрекъснат добив и при действащо производство. По него работихме с „Геотехмин“ няколко години след създаването на компанията ни и наученото при изпълнението му е от значение за нас и до днес.

Едни от най-актуалните теми в строителния бранш сега са дигитализацията и използването на нови технологии. „Геострой“ е модерна компания, как развивате тези две направления в дейността си?

Безспорно дигитализацията е изключително важна за развитието на строителния бранш. Сегашната ситуация с пандемията е доказателство, че фирмите имат нужда от нови методи, които да разширят възможностите им за отговор на непрекъснато променящата се външна среда. Въвеждането на иновативни методи и начини за управление на строителните процеси е доказан подход за справяне с предизвикателства от различен характер, в това число за оптимизиране на ресурсите.

В момента има много и различни системи и програмни продукти за дигитализиране, управление и оптимизиране на строителните процеси, като всяка компания изпълнител и/или възложител решава сама за себе си дали да ползва такава система и каква да бъде тя. Ние подкрепяме поетите инициативи в КСБ за дигитализацията на бранша, като се въведат единни правила и продукти, които да се ползват от всички.

По отношение на въвеждането на нови и иновативни технологии в строителството „Геострой“ нееднократно е използвала наймодерни и съвременни методи и проектни решения, които допринасят за по-качествено и срочно изпълнение на обектите. Примери могат да бъдат дадени от почти всеки проект, изпълняван от нас, и с гордост мога да кажа, че това е едно от основните конкурентни предимства на нашата компания.

Разполагаме с високотехнологичен дрон, с който може да се прави термография на сгради, 3D модели, да се следи напредъкът на строителните процеси, както и да се изчисляват изкопи и насипи.

[caption id="" align="alignleft" width="800"] Комплекс „Сан Стефано Плаза“[/caption]

Как се справяте с дефицита на квалифицирани кадри? Реализирате ли инициативи с ученици и студенти, които са избрали строителната професия, с идеята те да станат част от екипа на дружеството, след като завършат?

 Липсата на кадри е сред основните проблеми на строителните фирми. Начините, чрез които „Геострой“ преодолява недостига на добри специалисти в бранша, са различни – например подкрепа за дуалното обучение, допълнителна квалификация и преквалификация на настоящи служители.

В областта на дуалната подготовка подпомагаме Професионална гимназия „Златица“ и ПГ „Тодор Пеев“ - Етрополе. Този вид обучение се извършва паралелно в гимназиите и във фирма, като учениците, които участват, получават знания и реални представи за избраните професии. Това е един от най-добрите методи за учене чрез работа, с доказани резултати в България и света.

Освен „Геострой“ още две дружества от група ГЕОТЕХМИН – „Елаците – Мед“ и „Геотрейдинг“, подкрепят дуалното обучение. За нас това е инвестиция в бъдещето, защото имаме възможност да подготвим кадри, които на по-късен етап могат да станат част от екипите на компаниите. А в случай че професионалният им път продължи в други фирми, ние знаем, че сме допринесли за развитието на младите хора. Това е и социална отговорност към населените места в региони на нашата бизнес дейност.

Сътрудничим си и с Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ с цел подкрепа на образованието и привличане на млади таланти. За втора поредна година имаме стипендианти от висшето училище, които са по стипендиантската програма на четири дружества от Група ГЕОТЕХМИН – „Геотехмин“, „Геострой“, „Елаците – Мед“ и „Геотрейдинг“.

Когато имаме нужда от тясноспециализирани кадри, преквалифицираме или обучаваме настоящи служители. По този начин, освен че имаме подготвени специалисти, ние мотивираме екипа, защото му даваме възможност за развитие и растеж.

Като член на УС на Камарата на строителите активно работите за решаването на проблемите в бранша и за утвърждаването на авторитета на организацията. Какви според Вас са предизвикателствата пред сектора и по кои теми КСБ трябва да насочи своите усилия през предстоящата година?

 Камарата трябва да продължи дейността си по важните за сектора въпроси, които са в интерес на строителите и на обществото. Важно е да се завършат всички започнати проекти – качествено и в срок, както и да се работи по инициативата за саниране на националния сграден фонд. Тя ще се отрази позитивно не само защото ще допринесе за енергийната ефективност на жилищата, но и ще даде възможност за откриване на нови работни места.

От съществено значение е включването на страната ни в една от най-мащабните европейски инициативи - Зеления пакт. Трябват и активни действия по отношение на подготовката на бъдещи кадри. Тук роля ще има и Фондация „Български строител“ на КСБ.

Не на последно място – ръководството на Камарата трябва да продължи активния диалог с институциите, както и с други организации.

Към този момент никой не знае каква точно ще бъде 2021 г., но трябва да сме подготвени, защото може да има предизвикателства.

Бяхте избран в УС на Фондацията на КСБ „Български строител“. Как според Вас тази нова структура на Камарата може да бъде най-полезна за бранша?

 Организацията може да бъде полезна по много начини, защото е учредена с определени цели, които са свързани с нуждите на бранша и са в обществен интерес. Вече споменах, че дефицитът на кадри е един от проблемите в сектора, а именно подпомагането на професионалното образование и иновативните техники в процеса на ученето са една от поставените цели. Това ще даде възможност и на младите по-лесно да направят своя информиран избор за професионалното си ориентиране.

 Заедно с останалите членове на Управителния съвет на Фондация „Български строител“ ще работим и за насърчаване развитието на строителния сектор, за въвеждането на иновативни технологични решения, както и за разрешаването на проблемите, пред които са изправени фирмите. Това ще бъде от полза за всички строители.

Сред другите цели на структурата са опазването и реставрирането на паметници на културата, което ще помогне за съхранението на националната и историческа идентичност на нацията.

През годините винаги сте подкрепяли вестник „Строител“ и в трудни периоди, и когато сме празнували. Използвам случая да Ви благодаря! Полезно ли Ви е изданието, имате ли някакви препоръки към екипа?

 В. „Строител“ е важна медия за гилдията. Това е единственото издание, което обръща внимание на всичко в строителния бранш – от проблемите до добрите примери. Благодарение на вестника хората имат възможност да се срещнат отблизо с реалната ситуация в сектора и да разберат, че и ние, строителите, се сблъскваме с трудности. В същото време въпреки перипетиите продължаваме да реализираме големи и важни инфраструктурни и граждански проекти, които остават за поколения напред.

По един или друг начин всички ние от сектора строим бъдещето, защото както пътищата, така и сградите, метрото, облагородяването на градските части остават за десетилетия напред. Това са материални ценности за хората.

Доброто партньорство между „Геострой“ и вестник „Строител“ датира от близо 12 г., вярвам, че ще продължи години напред.

[caption id="" align="aligncenter" width="800"] Тунел „Козница“ – най-дългият в жп мрежата в България[/caption]

Предстои ни най-светлият християнски празник Рождество Христово. Какво ще пожелаете на своите колеги и на читателите на в. „Строител“ за Коледа и Новата 2021 г.? Какво си пожелава д-р инж. Вутов?

На всички колеги от бранша, на служителите на „Геострой“, както и на техните семейства пожелавам здраве и благоденствие. Вярвам, че въпреки трудностите ще се справим и ще продължим напред. Желая на всеки един да запази вярата си в доброто.

 А относно това какво си пожелавам аз… Здраве, щастие и малко късмет. Когато имаме тези три неща, можем да постигнем поставените цели.

Пожелавам светли празници и една по-спокойна и успешна 2021 година!

Реклама