Специален гост

Дончо Барбалов, зам.-кмет на Столичната община по направление „Финанси и здравеопазване“: През 2021 г. очакваме по-добри постъпления от данъците в София

Камарата на строителите в България е важен партньор за нас

Г-н Барбалов, как Столичната община (СО) приключи във финансово отношение трудната 2020 г.? Какво е изпълнението на бюджета? Къде отчитате разминаване между прогнозите и постигнатите стойности?

Като цяло финансовите резултати на София за 2020 г. са добри. Отчитаме изпълнение на заложените приходи – 92%, при данъчните постъпления – 97%, а за неданъчните – 87%. По отношение на постъпленията от такси, свързани с предоставянето на услуги, като например издаване на строителни разрешителни, за посещение на ясла или детска градина, регистрираме намаление. Най-голям спад се наблюдава при получените пари от приватизация на общински обекти.

При данъчните приходи имаме по-голяма събираемост спрямо 2019 г. Общо приходите са 14 млн. лв. по-малко в сравнение с това, което беше планирано предварително за 2020 г.

 

Може ли да дадете по-конкретни данни за събраните данъци във всяко едно направление – за МПС, сгради и т.н.?

При налога за недвижимите имоти приходите за 2020 г. възлизат на 110 млн. лв., което е с 1,8 млн. лв. повече в сравнение с 2019 г. При данък МПС сме събрали 104 млн. лв. Сумата е с 10,6 млн. лв. по-голяма спрямо предходната година. За първи път обаче отчитаме намаление на общия брой регистрирани моторни превозни средства в София – с 22 500 броя. Това е пряко отражение на кризата, предизвикана от пандемията – едно от първите неща, от които хората и бизнесът се отказват в подобна ситуация, е закупуването на МПС. Не само че са регистрирани по-малко покупко-продажби на коли, но бе редуциран и вносът на автомобили поради затрудненото придвижване между отделните държави. Не очаквахме да станем свидетели на такива тенденции.

От придобиването на имущества по възмезден начин са постъпили 151 млн. лв., като спрямо 2019 г. те са с 20,6 млн. лв. повече. Тук разликата се дължи на увеличението на размера на налога, което се случи в края на предходната година. Спад от 5% има при обема на сключените сделки с недвижими имоти, но според нас това се дължи на наложените ограничения и изискванията за социална дистанция в началото на миналата годината. Тогава всички бяха изненадани от събитията, но постепенно ситуацията се успокои.

Приходът ни от налози за таксиметрови превози възлиза на 3,7 млн. лв., което също е по-малко от планираното. Това е в резултат на промените, направени в Закона за държавния бюджет м.г., но правителството пое ангажимент да компенсира общините и очакваме през 2021 г. да получим полагащите ни се средства. От туристически данък са събрани 1 млн. лв. Едва ли някой ще се изненада, че по това перо имаме намаление, което е с 1,2 млн. лв. спрямо 2019 г.

 

Как Столичната община се справя с продължаващата пандемия, какви действия изпълнявате?

Дейностите ни за ограничаване на разпространението на COVID-19 най-вече са свързани с дезинфекция на публични обекти и градския транспорт и осигуряване на защитни средства. В края на 2020 г. получихме 2,5 млн. лв. компенсация от държавата за направените разходи в тази насока. Отделно отпуснахме заем на общинските здравни заведения - малко под 1 млн. лв. Тези институции бяха пропуснати в първоначалните програми на държавата за подпомагане. Ние ги подкрепихме, за да преминат по-лесно през периода, в който нямаха пациенти, а по-късно тези заведения получиха помощ и от правителството.

 

През изминалата година СО въведе поредица от мерки, с които да подпомогне бизнеса, опериращ на нейната територия. Какъв е резултатът от тях?

Така е, през 2020 г. ние предприехме редица стъпки, с които да подпомогнем компаниите, развиващи дейност в София. Например тротоарното право не беше заплащано в продължение на месеци, защото значителна част от фирмите бяха затворени, било то с решение на държавата или на местната власт. Наемателите на общински обекти също не плащаха такси дълго време. Подобна политика предприеха и общинските дружества, както и „Метрополитен“ ЕАД. Целта ни беше да помагаме.

 

Планират ли се подобни мерки за бизнеса и през 2021 г.?

Следим непрекъснато данните относно разпространението на COVID-19. Ние реагираме в зависимост от мерките, които държавата приема. Освен това участваме и директно в борбата с пандемията. Например общинските многопрофилни болници се включиха в лечението на заразени хора, като бяха осигурени над 240 легла за пациенти с коронавирус. В 11 от ДКЦ-тата бяха създадени ковид кабинети за тестване на граждани.

Сега имаме ангажимент да подпомогнем тестването на педагогическия и непедагогическия персонал в София, както и ваксинирането на учителите и на хората, ползващи услугите на социалните домове.

 

А по отношение на гражданите ще има ли облекчения, подобно на тези през 2020 г.?

През миналата година облекченията за гражданите бяха заложени с промяна в законодателството, като бяха удължени сроковете за заплащане на налозите. Но нека не забравяме, че през 2020 г. имаше период на пълен локдаун, градовете бяха затворени, беше възпрепятствано придвижването. В момента мерките, които се прилагат, са много по-умерени и целенасочени. Данъчните облекчения за гражданите са въпрос на законодателна инициатива. Ние като администрация не можем да вземем такова решение.

 

[caption id="" align="alignleft" width="800"] В края на 2020 г. Дончо Барбалов участва в проверката на строителството на суперкомпютъра в София[/caption]

Наскоро бе представен бюджетът на София за 2021 г. Какво планирате по отношение на приходите от различните видове налози?

През предстоящата година очакваме по-високи постъпления от данъците особено за недвижими имоти заради увеличения обем на жилищата в София – 112,5 млн. лв. При данъка за МПС очакванията ни са за приходи от 110 млн. лв., което е с над 2 млн. лв. по-малко от постъпленията през миналата година. Не можем да изпадаме в прекален оптимизъм, защото тези два пазара са чувствителни на всякакви икономически сътресения.

При възмездното придобиване на имущество залагаме 158 млн. лв. Като цяло от местни данъци тази година предвиждаме с 10 млн. лв. повече спрямо 2020 г. Засега тенденциите са положителни. При неданъчните постъпления нещата са по-сложни, но и там смятаме, че ще съберем повече пари в сравнение с миналата година от таксите за детски градини, но надали ще стигнем до нивата от 2019 г.

Очакваме да има възстановяване на размера на постъпленията от строителни разрешителни. За изминалата година са събрани 19,8 млн. лв., или със 7,4 млн. лв. по-малко спрямо 2019 г. През 2021 г. разчитаме да продължи съживяването на строителния пазар и да имаме около 30 млн. лв. от разрешителни.

 

Всяка година СО подпомага столичното здравеопазване с между 8 и 10 млн. лв. Какви средства ще бъдат отделени сега?

И през 2021 г. ще продължим да подкрепяме болничните заведения, но не планираме увеличение на средствата. Ще финансираме допълнителни медицински услуги в София, различни скринингови програми. Вероятно през 2021 г. ще трябва да се реализират и няколко допълнителни програми, свързани с борбата с COVID-19. Но те са целеви и няма да бъдат ресурсоемки, а по-скоро ще е въпрос на добра организация на персонала, с който разполагаме.

 

Ще се изпълняват ли СМР в общинските здравни заведения?

Надявам се през настоящата година да бъде създадена първата общинска детска поликлиника в София. Сградата ще е на ул. „Пиротска“ в район „Възраждане“. Предстои да се извърши ремонт на зданието. Към момента се провежда процедура за избор на изпълнител. Планираме да се създаде център, в който да може да се извършва доболнично лечение на деца, защото според нас това е липсващо звено.

През годината вероятно ще се случат и други инвестиции в здравните заведения. Те не се планират в бюджета, а се правят със собствени средства. Друго перо, на което разчитаме за обновяване на материалната база, е от приватизация на общински обекти.

 

Как планирате да продължи сътрудничеството Ви с КСБ и с ОП на КСБ - София?

Очаквам съществуващият добър диалог с Камарата на строителите да продължи. Имаме работеща комуникация както с ръководството на КСБ, така и с Областното представителство на Камарата в София. За нас КСБ е много добър и важен партньор.