Специален гост

Инж. Георги Шопов, председател на УС на Националната асоциация на строителните предприемачи: В Консултативния съвет ще работим за цялостна промяна на законодателството, касаещо строително-инвестиционния процес

Ще насочим усилия и към въвеждане на електронно строително разрешение

Инж. Шопов, поводът за нашата среща е темата за цените на строителните материали, но използвам възможността да поговорим и по други актуални въпроси, например, как изглежда пазарът на недвижими имоти през очите на строителните предприемачи към момента?

Пазарът е изключително добър, защото предлагането продължава да е по-малко от търсенето. Продава се бързо, лесно и цените растат. Това е, защото един апартамент има стойност. Печатат се много пари, правят се много спекулативни борсови операции и парите се обезценяват и обезсмислят. Хората усещат това нещо и започват да търсят стойност. А жилището е с непреходна стойност. На базата на статистика, която от 20 г. водим в нашата Асоциация на строителните предприемачи, цените са се качвали със 7% средногодишно, т.е. за 20 години са се качили със 140%. Това е за жилищата в София, което означава, че ако човек купи жилище, ще има повишаване на цената със 7% от вдигането на стойността му. Ако го даде под наем, ще има доходност от още 5% и стават 12%. Реалната инфлация е 6%, не сегашната пикова от 10%. А ако си държите парите в банка, то губите по 18% на година. И затова е и такъв пазарът. Липсата на производство и на стойност в обществото и от друга страна печатането на пари и кухите проекти и финансови операции, които нямат стойност, засилват интереса и търсенето от страна на гражданите към закупуване на недвижима собственост.

 

Членовете на НАСП работят ли по обществени поръчки или само по частни проекти? Каква е Вашата оценка на действащото в момента законодателство в сектора, кои постановки Ви създават затруднения, за да работите нормално и ефективно?

Ние работим само жилищно строителство. Не участваме в търгове с публични средства. Финансират ни клиентите.

Позицията ни относно законодателството е, че то е в изключително лошо състояние. 115 пъти е променян основният закон, по който работим – ЗУТ, и разбирате, че нещо, което работи добре, не може 115 пъти да бъде променяно. Административната база е изключително утежнена. В изминалите 30 години администрацията на парче променя нормативната база без цялостна визия за законодателната рамка, което прави нещата лоши за всички. Една от нашите основни инициативи е рестарт на законодателството, касаещо строително-инвестиционния процес, и направа на ново, което както е по света, да работи по-ефективно. Ще дам един пример как сега всичко работи против гражданина. В стремежа си да няма скандали и протести политиците в лицето на кметовете и на главните архитекти по всякакъв начин пречат на жилищното строителство. Те си мислят, че по този начин печелят гласоподаватели и защитават гражданите, а ефектът е обратен. Това прави търсенето на стоката – апартамент, по-голямо от предлагането и цената непрекъснато се качва. Ако се регулира пазарът и се издават по-лесно строителните разрешения, тогава предлагането ще се увеличи многократно и цените ще се нормализират. Това е принципът на търсенето и предлагането на пазара.

 НАСП като организация е част от Консултативния съвет (КС) на браншовите организации в строителството. Вие бяхте и първият председател на Съвета, като бе решено ръководството му да е на ротационен принцип. Каква е Вашата оценка за създаването на КС и за дейността през този първи мандат?

Крайно време беше всички браншови организации, които участваме в строителния процес, да се обединим и чрез обсъждане, дебатиране и предложения да се опитваме да променяме тези негативни насоки на развитие в нашия бранш. Затова беше сформиран този Консултативен съвет, където се включиха КСБ, КАБ, САБ, КИИП и въобще всички колеги, които участват в процеса и изхранват семействата си чрез него. Ние най-добре познаваме и усещаме всичко, което се случва в сектора. Идеята е да се консолидираме и да излезем с ясно и точно предложение пред обществото, изпълнителната и законодателната власт за това какво искаме да се промени така, че да се работи по-добре и по-ефективно. Имаме доста инициативи до момента. Успяхме да извоюваме едногодишен мораториум по Наредбата за общодостъпната среда, защото в нея имаше редица пропуски и грешки. Имаме и конкретни предложения до МРРБ относно промените в ЗУТ, които бяха приети много експресно в края на миналия кабинет и от които в цялата страна се усещат негативи. Една от основните ни цели е да въведем електронното строително разрешение, което работи дори в страни като Сърбия и Македония много успешно.

 

Стана ясно, че на последното заседание на Съвета е взето конкретно решение за разработване на ново законодателство. Каква ще бъде посоката, по която ще се върви като реформа?

Още не сме решили. Ние имаме два плана - дългосрочен и краткосрочен. Краткосрочният е промяна на действащата нормативна база, за което както казах преди малко, имаме конкретни предложения, излезли от Консултативния съвет и входирани в МРРБ. Взехме решение да проведем среща с представители на ръководството на регионалното министерство, на която да проверим докъде са стигнали те, като очакваме МРРБ като принципал, а и законодателството дава такава възможност, да е инициатор на тези промени и да ги придвижи към следващото НС. Другият ни план е по-дългосрочен и е за цялостна промяна на законодателството, като една от идеите е създаване на кодекс, в който материята да е разделена в три части - строителство, проектиране и градоустройство. Тази цел е доста трудоемка, защото не само трябва да се направи работещо законодателство, но и да се изследва въздействието му върху всички останали нормативни актове и закони в страната.

 

Какво предстои като цели пред Асоциацията до края на годината?

В краткосрочните ни цели е промяна на Наредбата за общодостъпна среда във вид, който е работещ. Ще насочим усилия и към въвеждане на електронно строително разрешение и конкретни промени в ЗУТ, за които споменах.

 

Имате ли позиция по отношение на Закона за шума?

Да, там имаме инициатива. Очакваме новият кабинет да бъде сформиран и да има сериозни разговори по тази тема. Нашето желание е този закон да бъде отменен в частта за строителството, което е повече от нормално и както е по цял свят. Този закон е едно политическо недоразумение. Това е нещо, от което обществото страда. По цял свят управляващите се опитват да създадат условия, в които бизнесът да работи, а ние правим обратното - на малкото, които искат да работят, ние им пречим. Това не е нормално.

 

Ние сме издание на КСБ. Как двете организации си партнират? Виждате ли възможности за разширяване на сътрудничеството?

В момента през Консултативния съвет, където са и двете организации и участват, перфектно комуникираме и си съдействаме. Персонално работим добре с изпълнителния директор на КСБ Валентин Николов.

 

Вашата компания е „Тобо груп”. Какви нови проекти реализирате?

Концентрирали сме се върху жилищното строителство. В момента изпълняваме 8 кооперации в София в квартали, като „Дружба“, „Надежда“ и „Манастирски ливади“. Интересното е, че тази година ще стартираме проекти в Белград и в столицата на Руанда.

 

Руанда? А как стигнахте до там?

С проучване и анализ. Това е един нов пазар, в много малка като територия страна - колкото Македония, но като население е два пъти по-голяма от България - 14 млн. души. Със силна президентска власт, много добър ред, работеща администрация и бързо развиващ се пазар. За наше съжаление там административната база в областта на строителството е в пъти по-добра от нашата, както и тяхната администрация работи в пъти по-добре от нашата. Говорим за африканска държава, в която хората искат нещата да се случват.

 

А какво ще строите там? Какви са климатичните условия? На какъв персонал ще заложите?

Жилища. Купили сме терени и започваме. Климатичните условия са много по-благоприятни от България. Там целогодишно е 26 градуса, което за строителните процеси и след това за експлоатацията е перфектно. Инженерните кадри ще бъдат от България, а работниците ще бъдат предимно от Руанда.

 

Благодаря, желая Ви успех!