Специален гост

Нанси Шилър, президент на Фондация „Америка за България”: Предсказуемост означава безпристрастна съдебна система, независими медии и ефективно противодействие на корупцията

Г-жо Шилър, бяхте гост на Годишната среща на общините в Република България. Какви са Вашите впечатления. Кои според Вас са най-големите предизвикателства пред българските местни власти към момента?

Първо бих искала да поздравя Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и неговите членове за успешното провеждане на това мащабно събитие по време на пандемията и въведените мерки. Вместо да се откажат, те успешно приложиха предписанията на здравните власти и бяха сред първите, които да ни покажат, че нещата могат да се случват и да служат за пример.

Разбира се, бях впечатлена и от интереса към нашата организация. Това ми дава още по-голяма увереност, че работата ни и проектите, които сме подкрепяли през годините в цялата страна, са имали положителен ефект върху съживяването на местните общности, икономики и частната инициатива. От 12 години работим в България, подкрепили сме над хиляда проекта в цялата страна. Страната Ви има още много потенциал, който да бъде разгърнат. Нашата мисия е да работим с български организации за укрепването на частния сектор и свързаните с това демократични институции в страната.

Едно от предизвикателствата, които виждам, попада и в областите на работа на Фондацията. То е свързано с предоставянето на достъп до добро образование на всички и осигуряването на съвременна учебна среда в училищата, за да може да се развиват необходимите познания и умения за реализация на съвременния пазар на труда и в бъдеще. Друго важно предизвикателство пред местните власти е необходимостта от подобряване на бизнес средата чрез действия срещу корупцията и стимулирането на частната инициатива и гражданската ангажираност към решаването на проблемите на местно ниво.

 

Подкрепяте редица важни за българските общини проекти. На срещата бяха представени някои от тях. Разкажете ни повече за този аспект от дейността на Фондацията. Как избирате кои проекти да подкрепите? Кои са другите сфери, в които работи „Америка за България“?

Мисията на Фондация „Америка за България“ е да работи в сътрудничество с български организации за укрепването на частния сектор и свързаните с това демократични институции в страната. Предоставяме финансиране на проектен принцип в четирите ни области на работа. Те са подбрани съобразно мисията ни.

За да се развива частният сектор, трябва да има образовани хора с подходящи умения. Затова подкрепяме проекти в областта „Добро образование и работни умения”. Те целят да подпомогнат българското образование да се развива в съответствие с нуждите на настоящия и бъдещия пазар на труда и да предоставя адекватна подготовка.

Необходими са и добре подготвени бизнес лидери - хората, които създават работни места и възможности. Затова финансираме проекти в областта „Бизнес, предприемачество и технологии”. Искаме да помогнем в обучението на българските предприемачи, независимо дали става дума за високотехнологични компании или малки бизнеси, като местната пекарна, автосервиза, фризьорския салон. Целта е всички те да се научат да управляват ефективно бизнеса си и да са уверени, че могат да се справят с изискванията и предизвикателствата на местния пазар, а и не само. Програмите, които подкрепяме или развиваме, осигуряват допълнителни квалификации за всички - от начинаещи предприемачи до по-опитните в бизнеса.

Работим и в областта на „Културно-историческия и природен туризъм”. Целта е отново укрепването на частния сектор и местната инициатива, подкрепа за жизнени местни общности и икономическо развитие чрез туризма. България има много какво да предложи.

Четвъртата област е „Благоприятна бизнес среда”. За развитието на всеки бизнес е нужна сигурност. Трябва да има предвидимост, за да привлечете инвестиции, международния бизнес и да задържите българския тук. Предсказуемост означава безпристрастна съдебна система, независими медии и ефективно противодействие на корупцията.

С фокус върху тези четири области и ако всички работят успешно и взаимно се допълват, България ще се развива добре.

„Америка за България” вярва във възможностите на страната да се развие като желана дестинация за бизнес, туризъм, образование и като атрактивно място за живеене. Всеки проект, който подкрепяме, е с тази мисъл и перспектива. И партньорите ни споделят този ангажимент.

 

Към края сме на 2021 г. - каква беше тя за организацията, която ръководите? Какво предстои през 2022 г.?

Пандемията беше и продължава да е предизвикателство за всички. 2021 година беше трудна и за нас, но сме удовлетворени от свършеното. Положихме усилия да се адаптираме към променящите се нужди в страната, на обществото, на нашите партньори. Всички организации, които подкрепяме, реализираха по най-добрия начин проектите си, което за мен означава, че годината е била успешна. През 2022 година ще продължим в същия дух и се надяваме да успеем да надградим и увеличим партньорствата с местни общности в страната в областта на туризма.

 

Кои са основните проекти, касаещи инфраструктурата и благоустройството, към които насочвате вниманието си?

Фондацията работи в подкрепа на развитието на частния сектор и гражданското общество. Не работим по инфраструктурни проекти. Но насърчаваме, а понякога дори самите ние участваме в публично-частни партньорства или други форми на сътрудничество с местните власти, стига това да отговаря на мисията ни.

Един такъв пример е публично-частното ни партньорство с община Пловдив по Епископската базилика на Филипопол. За нас беше от значение да участва местният бизнес, като 48 български компании от Пловдив и страната работиха по този проект, както и стотици доброволци. В резултат на това партньорство реализирахме нов модерен културен център и пространство за събития, семейни посещения, образователни дейности и той вече се превърна в притегателно място за туристи от страната и чужбина.

 

КСБ е бенефициент на проект „Заедно за по-прозрачни обществени поръчки в строителния сектор”, който се реализира с финансовата подкрепа на Фондацията. Вие имате редица активности за противодействие на корупцията. По какъв начин може да се минимизира тя, напр. в сферата на обществените поръчки, вкл. и в сектора на строителството?

В основата на всичко е почтеността. Не трябва да се допуска да бъдат нарушени принципите на етика и прозрачност в работата с бизнеса, с гражданите. КСБ предприе положителни мерки в тази насока, като работи в сътрудничество с бизнеса и властите за осигуряването на прозрачност и равнопоставеност за всички.

 

Как виждате мястото и ролята на медиите и в частност на в. „Строител”, изданието на бранша, в тази битка?

Ролята на медиите е изключително важна. Те трябва да бъдат безпристрастни, да хвърлят светлина върху корупционните практики и да търсят отчетност от тези, които носят отговорността. Да информират и образоват обществото. Да спомагат за свободния поток на информация и идеи, което създава среда, в която частният сектор може да процъфтява.

 

В навечерието сме на празника на строителя - Димитровден. Какво ще пожелаете на нашите читатели?

На първо място здраве. И ще се позова на един цитат на видния български строител Кольо Фичето, който ми споделиха наскоро – Не градете толкоз дувари, дето да Ви делят, ами повече мостове - да Ви събират.