Специален гост

Юнус Омаржи, председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент: Инвестициите в инфраструктура трябва да продължат

Не губете време, а работете по задачите, защото вече сме към края на програмния период

Г-н Омаржи, какви са впечатленията Ви от посещението Ви в България? Къде видяхте проблеми?

Двудневното посещение в страната Ви бе в качеството ми на председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент. ЕП трябва да проследява как се използват структурните фондове в различните страни членки. Точно поради тази причина дойдох в България, за да видя докъде са стигнали нещата по проектите за програмен период 2014 – 2020 г. Българските ни колеги, специално евродепутатът Андрей Новаков, привлякоха вниманието ни към проблема, свързан с големите закъснения в пътните проекти, които се реализират с финансиране от ЕС. Като председател на Комисията по регионално развитие в ЕП за мен това е тревожно.

Наистина видях проекти, които не напредват. Давам приятелски сигнал – трябва да се действа спешно. Не губете време, а продължете да работите по задачите, защото вече сме към края на програмния период. Проектите са започнати. В обществен интерес е – български и европейски – те да продължат.

България трябва да бъде за пример, защото това е страна, която дава отражение на регионалната политика. Откакто държавата е в ЕС, ние виждаме как структурните фондове допринесоха за развитието на България. Инвестициите в инфраструктура трябва да продължат, за да се постигнат всички поставени цели за развитие.

 

Какво е мнението Ви относно развитието на АМ „Струма“ и по-конкретно за лот 3.2 на магистралата?

Моята гледна точка е, че този проект трябва да продължи възможно най-бързо. Това е моята позиция в качеството ми на председател на Комисията по регионално развитие в ЕП.

Относно забавянето и на други пътни проекти – към днешна дата съществува диалог между Европейската комисия (ЕК) и българското правителство. Ние сме ЕП и това, което казахме като Парламент и на Комисията, и на българското правителство, е, че регламентите трябва да се спазват и всички договори трябва да бъдат изпълнени. Интересите на хората, които всъщност са крайните бенефициенти на тези проекти, трябва да бъдат взети предвид. Нашето искане е програмният период 2014 - 2020 г. да бъде изпълнен така, както бяха подписани споразуменията за удължаване на сроковете по някои проекти, защото има опасност от лоши последици. Вярвам, че това не е добре нито за България, нито за Съюза.

 

Не мога да не Ви попитам за един сериозен проблем, който засяга строителния бранш в цяла Европа – покачващите се цени на строителните материали. Коментира ли се тази тема в ЕП, обсъждат ли се варианти за справяне с нея на европейско ниво?

Проблемът с цените на строителните материали е изключително сериозен, тъй като води до свръхразходи за строителните фирми. Условията, при които те трябва да продължат да изпълняват инфраструктурните проекти, а и не само тях, вече са различни от тези, които са били при подписване на договорите за строителство. Такава е действителността.

Позицията на Европейския парламент е да предаде на ЕК и на правителствата на страните членки, че трябва да има общ европейски отговор, за да се компенсират свръхразходите в строителството, за да се гарантира доброто изпълнение на всички инфраструктурни проекти както в България, така и в целия Съюз.

 

Каква е ситуацията по отношение на цените на строителните материали във Вашата родина – Франция?

Повишаващите се стойности на строителните материали се отразяват на проектите във всички държави и Франция не прави изключение. Проблемът, както казах, е единен и трябва да се излезе с общоевропейско решение. Европейските икономики след пандемията от COVID-19 са заплашени от застой. Целта ни е да го избегнем. Това се отразява и на покупателната способност на хората.

Трябва да се има предвид, че някои цени на материалите се повишиха още преди войната в Украйна по спекулативни причини.