Специален гост

Росица Матева, зам.-председател на ЦИК: В бюлетината ще бъдат вписани 14 партии и 7 коалиции

Надяваме се по-високото възнаграждение да доведе и до по-отговорна работа на членовете на секционните комисии

Г-жо Матева, какви са предизвикателствата пред Централната избирателна комисия (ЦИК), свързани с подготовката на предстоящите избори на 2 април? Какво остава да се свърши до деня на вота?

Предизвикателство за тези предсрочни избори за народни представители е времето, тъй като организираме провеждането им веднага след приемането на промени в Изборния кодекс. Но въпреки всичко ЦИК както винаги ще се справи. По същество подготовката за провеждане на изборите е в напреднала фаза, движим се в сроковете на приетата хронограма, но все още има дейности, които предстои да бъдат финализирани.

Какъв брой устройства ще бъдат използвани на предстоящия вот - налични ли са всички машини, има ли такива секции, където ще се използват две?

На тези избори с машина ще се гласува в 9366 секции в страната и 422 секции извън страната, или ще се използват общо 9610 устройства за машинно гласуване от притежаваните от българската държава 12 837. Това са секции, в които за страната по избирателен списък има повече от 300 избиратели, а извън границите й - в които на предходните избори са гласували над 300 души или има подадени повече от 300 заявления за гласуване. Във всички тези секции ще се гласува с една машина, няма да има секции с по две машини зад граница.

Как протече подготовката за вота зад граница? Къде ще бъдат открити най-голям брой секции? Какъв е интересът от страна на сънародниците ни към изборите на 2 април?

Подготовката на изборите извън страната върви нормално. Работим в непрекъснато взаимодействие с Министерството на външните работи, което съгласно Изборния кодекс има задължения по организацията на вота зад граница. За тези избори са подадени 47 389 заявления за гласуване извън страната. За сравнение - за вота, който се проведе на 2 октомври 2022 г., заявленията бяха 50 877. Със свое решение ЦИК определи, че за предстоящите избори ще се открият 738 секции извън страната. Най-много секции ще има в Турция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Германия, Испания, САЩ. При определянето на местата и броя на секциите имаше открити под условие в Канада, Норвегия и Швейцария, като за тези държави се очакваше съгласие да бъдат образувани избирателни секции и извън дипломатическите и консулски представителства. Към днешна дата има съгласие и от тях, така че във всички секции извън страната ще се проведе гласуване.

Комплектовани ли са всички комисии - както в страната, така и зад граница?

По закон парламентарно представените политически партии и МВнР предлагат съставите на секционните комисии. Съгласно последните промени в Изборния кодекс, Министерството на външните работи предлага членове за секциите извън страната, които трябва да работят в държавната администрация. На 14 март 2023 г. ЦИК проведе консултации за определяне съставите на секционните комисии. За съжаление нерядко партиите правят промени до и в деня преди изборите, което се отразява на подготовката на членовете на СИК, тъй като нямат време да се запознаят с методическите указания или да преминат обучение. Затова препоръката ми е политическите партии да променят предложенията си само при крайна необходимост.

 

А осигурено ли е обучението и заплащането на членовете на комисиите?

За всички избори ние организираме обучителна кампания за членовете на СИК. ЦИК приема методически указания с инструкции, предоставяме и обучителни материали на нашия сайт. Препоръчваме на членовете на СИК предварително да направят симулации с електронния образец на протокола, който публикуваме на интернет страницата ни, това също е много полезно за предварителната подготовка на комисиите. А по отношение на заплащането, съгласно последните промени в Изборния кодекс възнаграждението на член на СИК се увеличи, и то значително. Член на СИК ще получи възнаграждение, равно на една четвърт от минималната работна заплата, т.е. 195 лева. Средствата за заплащането им са заложени от МС в план-сметката за изборите, така че държавата ги е осигурила. Надяваме се по-високото възнаграждение да доведе и до по-отговорна работа от страна на членовете на секционните комисии.

Доста дискусии породи въпросът за начина за преброяване на бюлетините - може ли да дадете повече разяснения как в протоколите ще се вписват резултатите, как ще се избегнат евентуални грешки?

Съгласно решение на ЦИК в протоколите на СИК и РИК ще се вписват поотделно резултатите от гласуването с хартиени бюлетини и от машинното гласуване. За да не се допускат грешки, препоръчваме на членовете на СИК да извършват преброяването спокойно и да попълват протоколите, без да бързат. Нека първо попълнят черновата и да проверят всички контроли. Могат също така да направят пробно въвеждане на данните в електронния протокол на нашата интернет страница, където има документи за всеки изборен район. След попълването се натиска бутон „провери“ и ако има грешки в контролите, записът светва в червено. След като се уверят, че са попълнили правилно черновата, тогава да пренесат внимателно данните в оригиналния секционен протокол.

Как протече регистрацията на партиите и коалициите? Колко е броят на тези, които ще бъдат вписани в бюлетината? А колко са кандидатите за депутати в бъдещото НС?

Самият процес по регистрация премина спокойно, като ЦИК спази всички изисквания на закона. Регистрирани са 15 партии и 7 коалиции, но в бюлетината ще бъдат вписани 14 партии и 7 коалиции, тъй като партия ВМРО не регистрира кандидатски листи, поради което не беше изтеглен номер в бюлетината за нея. Има регистрирани двама независими кандидати във Варна и Ловеч, които ще бъдат вписани в бюлетината преди квадратчето „Не подкрепям никого“. Регистрирани са 4572 кандидати, които се състезават за 240 депутатски места, като някои от тях са кандидати в две листи. Общо кандидатурите са 5608. От кандидатите за народни представители 1342 са жени, а 3230 – мъже.

Има ли новости, с които избирателите трябва да се запознаят по отношение на преференциалното гласуване?

Не, няма промени в Изборния кодекс по отношение на преференциите за кандидат от партия или коалиция. Независимо дали гласуват с хартиена бюлетина или с бюлетина за машинно гласуване, избирателите посочват своя избор за преференция както и досега - в кръгчето с номера на кандидата, но преди това трябва да отбележат своя вот за партия или коалиция в квадратчето с номера й. С имената на кандидатите могат да се запознаят, преди да влязат в изборното помещение, а в секцията, ако гласуват с хартиена бюлетина, имената на кандидатите ще бъдат поставени в паравана. При гласуване с машина името на кандидата се изписва на екрана, ако е гласувано с преференция, при натискане на бутона „провери избора“.

Какви са сроковете, в които трябва да станат ясни резултатите от изборите, както и имената на депутатите?

Съгласно Изборния кодекс и приетата хронограма за провеждане на изборите на 2 април 2023 г., ЦИК обявява резултатите от изборите не по-късно от 4 дни след изборния ден. Т.е. това трябва да се случи до 6 април 2023 г. Имената на избраните народни представители ЦИК следва да обяви не по-късно от 7 дни след изборния ден, т.е. до 9 април 2023 г.

А какви са препоръките на ЦИК към желаещите да гласуват на 2 април?

Призоваваме всички избиратели да изпълнят гражданския си дълг и да упражнят правото си на глас. Важно е да се гласува и неслучайно в разяснителната си кампания ЦИК насърчава хората с призива: „Ти избираш“.