Специален гост

Инж. Николай Иванов, председател на секция „Хидротехническо строителство, ВиК мрежи и съоръжения“ към КСБ: Ще създадем наръчник за изпълнение на СМР при проекти, свързани с водоснабдяване и канализация

Разчитаме на в. „Строител“ за популяризиране дейността на секцията

Инж. Иванов, какви ще са приоритетите на секция „Хидротехническо строителство, ВиК мрежи и съоръжения“ към КСБ през 2023 г.?

Сред основните ни задачи е да продължим да развиваме структурата и да привличаме повече колеги, които да станат част от нея. Това дискутирахме и по време на последното ни заседание, което проведохме на 1 юни.

През 2023 г. основно ще работим за изготвянето на предложения за промяна на законодателството в нашия сектор. Концентрирали сме се върху три специфични наредби. Едната е за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи. Втората касае канализационните системи. Третата е за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. От миналата година членове на секцията взимат активно участие в изготвянето на изменения в работните групи в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на вэтрешните работи.

Планирали сме и провеждането на обучителни срещи, на които да се представят нови технологии, свързани с обследването на канализации, за видео заснемане. На 12 юли сме предвидили да се състои първата презентация.

Имаме идея да създадем работна група, която да се занимава с издаването на Наръчник за изпълнение на строително-монтажните работи при проекти, свързани с водопроводи и канализация. Този своеобразен правилник ще помага на техническия ръководител при нужда. За изработването му ще поканим експерти с опит, които да помогнат за съставянето му. Вярвам, че ще е от голяма полза на фирмите в бранша.

Търсим решение и на най-голямото предизвикателство за фирмите, които се занимават с хидротехническо и ВиК строителство – липсата на кадри.

Отново ще работим и за задълбочаване на сътрудничеството си със сродни организации, свързани със строително-инвестиционния процес. Ще продължим и партньорството си с Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), ВТУ „Тодор Каблешков“, както и с в. „Строител“, на който разчитаме за популяризиране на дейността на структурата.

Поради тази причина ще използвам трибуната, която изданието ми дава, за да мотивирам колегите да бъдат още по-активни в дейността на секцията и да ни помагат да я развиваме. Моето желание е да виждам повече колеги на заседанията ни.

Споменахте, че най-голям проблем за фирмите е липсата на квалифицирани кадри. Какви са възможните решения?

Дори на последното заседание на секцията обсъждахме именно този казус. Проблемът е много сериозен. Едва четирима души са завършили специалност „Водоснабдяване и канализация“ в УАСГ през изминалата година.

Непрекъснато търсим варианти. През 2019 г. участвах в честванията на 70-годишния юбилей на Хидротехническия факултет в УАСГ и тогава започнах разговори с преподавателите за намиране на решение. С общи усилия се опитваме да мотивираме завършващите строителните гимназии в страната да проявят интерес към специалността, предлагаме и стажове, но няма желаещи. Колегите от УАСГ редовно ни помагат в работата на секцията.

Основният проблем е, че младите хора търсят лесна работа, те не обичат да се задържат на едно място дълго време. Преподаватели от УАСГ са споделяли с мен, че едва намират кандидат-студенти за Хидротехническия факултет. Те непрекъснато обикалят по строителните гимназии, за да се опитват да представят възможностите за реализация пред младите, но без успех. Специално в сектор „Строителство“ условията невинаги са леки – работи се навън във всякакви атмосферни условия. Голяма част от младите предпочитат да станат проектанти. С тъга си спомням годините, когато аз, като кандидатствах във факултета, за едно място се бореха 10 човека.

В практиката голяма част от техническите ръководители не са завършили някоя хидротехническа специалност, която е необходима за дейността им. Това налага ние да търсим възможности да могат да получат допълнителна квалификация, а обучението отнема време. Поради тази причина решихме да създадем и наръчник, за да можем да сме в помощ на колегите.

Хубаво е да се помисли за облекчаване на процеса за наемане на работна ръка от чужбина. В момента той е доста муден, документите се обработват с месеци. Запознат съм, че има голям интерес към България, особено от работници от държавите в Азия, но самото ни законодателство се явява пречка. Хубаво е Камарата на строителите в България да работи в тази посока, може би трябва да проведе среща по темата с държавните органи, които отговарят за това. Нужно е да се олекоти издаването на работна виза.

Кои са другите належащи въпроси във ВиК сектора, които имат нужда от решение?

Много сериозен проблем за фирмите във ВиК сектора е липсата на реално прилагане на Методиката за индексация на договорите в строителството. КСБ работи по темата доста дълго време. През миналата година председателите на секции в Камарата изпратихме до Управителния съвет информация за кои строителни материали тогава бе нужно да има индексация. Прие се Методика, но тя обхвана само частта с инфлацията на материалите. Следващата крачка, която трябва да направим, е да се индексира трудът и механизацията. Най-тежкото наистина обаче е, че след като бе приета, тя не се прилага на практика. Не съм сигурен дали до момента някой от колегите изобщо е успял да получи реално индексиране на договора си с възложителя.

Какъв е напредъкът на ВиК проектите по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Какво споделят с Вас колегите?

Страната ни изключително много закъснява с реализирането на тези проекти по ОПОС, които се изпълняват от фирмите във ВиК сектора. Необходимо е тези проекти също да бъдат индексирани, но за целта държавата ще трябва да предвиди средства в още неприетия бюджет. Не може да се разчита само на предвидените пари за индексация по оперативната програма.

От колегите знам, че много от общините в момента отказват индексация, защото няма откъде да вземат нужния финансов ресурс. Всички чакат държавата да приеме бюджета за 2023 г., за да се отпушат малко нещата.

Също така се притесняваме от кратките срокове, които остават за изпълнение на обектите по ОПОС. Постоянното забавяне би могло да доведе до загуба на средства от страна на държавата. Времето тече, а процентът на изпълнение на ОПОС не е задоволителен.

От години се говори за реформа в сектора. Вие следите темата отблизо. На какъв етап е тя и необходимо ли е приемането на Закон за ВиК?

Лично аз участвах преди година в работната група за изготвяне на Закона за водоснабдяването и канализацията. За съжаление не съм запознат на какъв етап е в момента. Сами виждате каква е политическата обстановка в страната и това няма как да не се отрази. Именно поради тази причина в секцията се концентрирахме върху работа с наредбите, тъй като това са неща, които можем да променим по-лесно.

Законът за ВиК няма да помогне толкова много на строителите, колкото на инвеститорите.

Какви според Вас са най-важните теми в дневния ред на Камарата на строителите в България?

Освен темата за индексацията, със сигурност Камарата трябва да продължи да работи за намирането на решение на проблема с липсата на кадри и по-точно за по-лесен достъп на чуждестранни работници до нашия пазар на труда. Хубаво е да потърсим диалог с държавата, професионалните гимназии и висшите училища, като с общи усилия да помогнем на бранша.

Четете ли в. „Строител“? Полезно ли е за Вас изданието? Какво ще пожелаете на нашите читатели?

Чета редовно в. „Строител“. Всяка седмица, щом го получим в офиса, го прочитам не само аз, но и колегите ми. За мен е удоволствие да разлистя хартиеното издание. Аз чета само два вестника през седмицата и един от тях е именно в. „Строител“.

Редовно следя и интернет сайта на изданието, както и Вайбър групата. Абониран съм за всички възможни информационни канали на в. „Строител“, за да мога да бъда непрекъснато информиран. Истината е, че на телефона, таблета или компютъра може да се случи да пропуснеш нещо, докато на хартия не е така.

Много съм доволен от вестника, защото той поддържа реномето и целите на Камарата, което за мен е задължително. Всяка професионална организация трябва да има подобна трибуна.