Специален гост

Росица Матева, зам.-председател на ЦИК: Нека българските граждани направят своя информиран избор и гласуват на 9 юни

Г-жо Матева, как протече регистрацията на партиите и коалициите за участие в двата вида избори, които предстои да се проведат на 9 юни? Колко политически организации се регистрираха?

Регистрацията протече нормално. За участие и в двата вида избори – за членове на Европейски парламент (ЕП) за Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. се включиха 20 партии и 10 коалиции. Една формация ще участва само в изборите за Народно събрание (НС). Има регистриран един независим кандидат за член на Европейския парламент.

Как протича подготовката на вота и какви са предизвикателствата, пред които сте изправени, с оглед на това, че в един ден ще бъдат проведени два вида избори?

Към момента организирането за изборите върви спокойно и съгласно сроковете, заложени в хронограмата на Централната избирателна комисия (ЦИК). Иначе има известни предизвикателства и различия. За първи път ще гласуваме едновременно в два вида избори по пропорционална изборна система, в които се гласува и с преференции. Хартиените бюлетини и за двата вота си приличат. За да улесни избирателите, ЦИК взе решение бюлетините да са отпечатани с различен цвят на мастилото. За изборите за членове на Европейския парламент ще са със син цвят, а за тези за народни представители – със зелен. За вота на 9 юни основното предизвикателство за избирателите е да разберат изискването за уседналост, за да имат право да гласуват за членове на Европейския парламент. Българските избиратели трябва да направят проверка какъв настоящ адрес имат регистриран в националната база данни за населението, която се поддържа от Главна дирекция ГРАО. Съгласно изискванията на Изборния кодекс (ИК), за да имат право да гласуват за евродепутати, избирателите трябва да имат регистриран настоящ адрес в България или в друга държава – членка на ЕС, към 9 март 2024 г. Освен това избирателите също така трябва да имат навършени 18 г. към датата на изборите, да не са поставени под запрещение, да не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

Бихте ли разказала малко повече за самата технология на вота - какъв брой машини ще се използват, за двата вота на две различни машини ли ще се гласува и налични ли са необходимите устройства? Има ли опция за единия вот да се подаде глас на хартия, а за другия - машинно?

Много е важно избирателят да избере предварително как иска да гласува – с машина или с хартиени бюлетини, както и за кого желае да гласува. Пред изборното помещение ще има поставени образци и на хартиените бюлетини, и табло как изглеждат екраните на машините. Избира се само единият начин за гласуване – с хартиени бюлетини или с машина. Хартиени бюлетини ще има във всички избирателни секции, а машини, както е изискването на Изборния кодекс, ще има в тези секции, където има над 300 избиратели. В страната ще се гласува с машини в 9346 секции, а извън страната в 245 секции, като в 94 от тях ще се гласува и за двата избора, а в останалите 151 - само за Народно събрание. Избирателите, които ще гласуват с машина, ще подадат гласа си и за двата избора с едно устройство. Много е важно избирателят да знае, че на първия екран трябва да маркира за кой вид избор желае да гласува – и за двата вида, или само за единия от тях. На втория екран на машината избирателят ще потвърди направения на първия екран избор и след това не може да го променя. Ако избере да гласува и в двата вида избори, първо се визуализира бюлетината за народни представители, след това за Европейски парламент. И двете бюлетини са по на три страници. Избирателят трябва да отбележи вота си върху полето на избраната от него партия, коалиция или независим кандидат в съответната електронна бюлетина. Ако желае, разбира се, гласува в кръгчето с преференция за избран кандидат от листата на партията или коалицията, за които е отбелязал гласа си.

Има ли нещо, което избирателите трябва да знаят за преференциалното гласуване с оглед на това да няма феномени от типа „15/15“, на каквито бяхме свидетели в миналото?

Не е възможно да се повтори случаят 15/15, а по-късно имаше и 10/10, и 13/13. С промени в Изборния кодекс номерата на кандидатите, за които се гласува с преференции, започват от 101. Така че те не се дублират с номерата на партиите или коалициите, издигнали съответните кандидати. Най-важното нещо е избирателят предварително да се информира за номера на партията или коалицията, за които иска да гласува, и след това за номера на преференцията на избрания от него кандидат. Ако избере да гласува с хартиена бюлетина, избирателят трябва да отбележи първо избраната от него партия, коалиция или независим кандидат, като в квадратчето с номера постави знак „Х“ или „V“ с химикал, пишещ в син цвят. Едва след това, ако желае, отбелязва преференция за избрания кандидат в кръгчето с номера му. Ако не отбележи знак в квадратчето, а само преференция в кръгчето, то гласът му се счита за недействителен.

Как протича подготовката на гласуването зад граница? Колко секции ще се разкрият, къде техният брой ще бъде най-голям?

Подготовката на изборите извън страната също протича спокойно. Ще се гласува в 769 секции в 60 държави по света. В 389 от тях ще се гласува и за двата избора, а в останалите само за Народно събрание. Традиционно най-голям брой секции се разкриват в Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Турция, Германия, САЩ. Във всички държави членки на ЕС сънародниците ни ще могат да гласуват и за двата вида избор. В страните, които обаче не са членки на ЕС, като Турция или Великобритания, българите ще могат да гласуват за Европейски парламент само в дипломатическите и консулските представителства и само ако имат избирателни права.

Окомплектовани ли са съставите на комисиите както в страната, така и в чужбина?

На 27 май, в срок съгласно хронограмата и ИК, ЦИК прие решение, с което назначи съставите на секционните избирателни комисии (СИК) извън страната. Членовете на СИК извън страната са назначени по предложение на парламентарно представените партии и коалиции и МВнР след проведени в ЦИК консултации.

Съставите на СИК в страната са назначени от РИК към 14 май 2024 г.

Осигурено ли е обучението на членовете на комисиите и предприемат ли се стъпки, за да се избегнат куриозни ситуации, свързани с видеонаблюдението, на каквито бяхме свидетели?

РИК обучават секционните комисии. Вярваме, че ще бъдат положени всички усилия да има реални и ефективни обучения. Указали сме на РИК обученията на СИК да бъдат присъствени, а не онлайн. ЦИК прави всичко необходимо, за да има повече разяснителни и обучителни материали за онези членове на СИК, които желаят да се обучават и сами като електронни протоколи и др. Но тук идва и важната роля на самите членове на секционните комисии, които трябва да се отнасят отговорно към работата си по отчитането на изборните резултати, което е пряко свързано с честността на изборния процес.

Какви са сроковете пред ЦИК, за да бъдат обявени резултатите от двата вида гласуване, както и имената на членовете на НС и ЕП?

Съгласно хронограмата и Изборния кодекс, Централната избирателна комисия трябва да обяви резултатите, като получени гласове и разпределението на мандатите между партиите и коалициите в изборите за Европейски парламент за Република България не по-късно от три дни след изборния ден, т.е. на 12.06.2024 г., а за народни представители – не по-късно от четири дни след изборния ден, т.е. на 13.06.2024 г. ЦИК трябва да обяви имената на избраните членове на Европейския парламент от Република България не по-късно от пет дни след изборния ден, т.е. на 14.06.2024 г., а имената на избраните народни представители не по-късно от седем дни след изборния ден, т.е. на 16.06.2024 г.

Има ли специални препоръки, които ЦИК отправя към избирателите?

Нека избирателите направят своя информиран избор и отидат да гласуват на 9 юни 2024 г.