Спорт

ММС ще финансира модернизацията на спортен комплекс “Плиска” в Шумен

Министерството на младежта и спорта ще инвестира 803 865, 67 лв. в реконструкцията на корпус 1 от спортен комплекс “Плиска” в Шумен. Това обяви министър Красен Кралев при посещението си в града.

Кралев и зам.-кметoвете Росица Андонова и Найден Косев разгледаха спортното съоръжение, в което тренират над 750 състезатели от отборите по волейбол, баскетбол и хандбал.

“Залата ще бъде изцяло реконструирана. Така децата и младежите от Шумен, които тренират тук, ще имат една добра база за развитие. Вече е обявена обществената поръчка за избор на изпълнител и се надявам през следващата година съоръжението да има нов облик”, каза министър Кралев.

С отпуснатите средства ще бъде извършено реновиране на фасадата и поставяне на топлоизолация. По време на ремонтните дейности ще бъде подменена изцяло дограмата на съоръжението, ще бъде поставена нова спортна настилка в залата и ще се изгради изцяло нова електроинсталация.

Проектът за реконструкция е по реда на Наредба № 4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти - държавна и общинска собственост.

Със собствени средства на Община Шумен вече беше извършен основен ремонт и укрепване на покривната конструкция на корпус 1 в комплекс “Плиска”, газификация на съоръжението и подмяна на осветителните тела.

При посещението си в Шумен Красен Кралев заяви, че вече е обявена обществена поръчка за изграждането на физкултурен салон в III ОУ “Димитър Благоев”. В учебното заведение се подготвят близо 730 ученици.

“Игралното поле на салона ще бъде над 550 кв. м., а стойността на инвестицията е 840 000 лв. Надявам се и през следващата година да продължим с тази програма, защото имаме много училища, в които липсват физкултурни салони. През последните години се инвестираха много средства в спортна инфраструктура в страната. В различни спортни обекти правителството е инвестирало над 400 млн. лв. Опитваме се всяка година да увеличаваме парите за българския спорт и това е видимо”, допълни Кралев.