Новини

Делегацията на ЕС в Сърбия и представители на институциите разгледаха реконструкция и модернизация на жп линия Ниш - Брестовац

Делегацията на Европейския съюз в Сърбия (EUD), в присъствието на представители на Министерството на финансите, Министерството на строителството, транспорта и инфраструктурата, Инвеститорът - Инфраструктура на железниците на Сърбия и надзорните органи, посети работите по проектът за реконструкция и модернизация на железопътната линия Ниш - Брестовац. Изпълнител на проекта е Консорциумът СП "Трейс Балкантел" с водещ партньор "Трейс Груп Холд" и се изпълнява с европейско съфинансиране.