Наука

Наташа Грунева, директор на СГСАГ „Христо Ботев“: Надявам се след години в изложбата на КСБ и в. „Строител” да виждаме фотоси от строежи на наши възпитаници

Почти 90% от завършилите 2022 г. продължиха образованието си във висши учебни заведения

Г-жо Грунева, първо приемете поздравления от екипа на в. „Строител” за назначаването Ви на поста директор на Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев“, желаем Ви успех в новата високоотговорна работа. За втора поредна година ученици от СГСАГ посетиха масово фотоизложбата „Виж София – 15 години заедно строим за хората“, организирана от КСБ и в. „Строител“ със съдействието на Столичната община. Какви са впечатленията?

Сърдечно благодаря за поздравите и за поканата за традиционната експозиция, която правите по повод Деня на строителя! Действително много наши възпитаници бяха любопитни да разгледат тазгодишните фотоси, разположени на „Галерия на открито – Мост на влюбените“ до НДК. Интересът им беше провокиран от различната гледна точка на познати сгради и съоръжения, която показват красивите снимки в експозицията. Учениците от СГСАГ „Христо Ботев” бяха впечатлени от представените обекти. Надявам се след години в традиционната изложба на КСБ и в. „Строител“ да виждаме и фотоси от строежи на наши възпитаници.

 

Как започна новата учебна година?

С равносметка и оптимизъм от постигнатото през предходната. През юни се дипломира първият випуск, обучаван по нов учебен план. За първи път имаше втори задължителен зрелостен изпит за придобиване на трета професионална квалификационна степен. Нашите зрелостници се справиха успешно на него, като показаха много добър резултат. Повече от половината ученици в част по теория на професията изготвиха дипломен проект и в деня за провеждане на втори задължителен държавен зрелостен изпит издържаха своята защита. Заданията бяха свързани с различни области на професиите строителен техник, геодезист, брокер на недвижими имоти. Останалите зрелостници избраха да развият тема, номерът на която беше изтеглен в Министерството на образованието и науката в деня на изпита. След това в три поредни дни учениците показаха и практическите си умения, като разработиха проект по индивидуално задание. На тържествена церемония на всеки зрелостник връчихме диплома за завършено средно образование и свидетелство за придобита трета професионална квалификационна степен.

Почти 90% от завършилите през миналата учебна година 2021/2022 г. продължиха образованието си във висши учебни заведения. Много голяма част от тях избраха Университета по архитектура, строителство и геодезия, други – ВСУ „Любен Каравелов“, ВТУ „Тодор Каблешков“, Лесотехническия университет, където ще развият знанията и уменията, придобити в СГСАГ. Някои смениха попрището и продължиха обучението си в СУ „Св. Климент Охридски“, Университета за национално и световно стопанство и др.

Нашите десетокласници се представиха успешно на националното външно оценяване (НВО). Освен на задължителните изпити по български език и литература и математика имаше желаещи, които се явиха на НВО по чужд език и по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности.

Успешно приключихме международния проект BEE-Vet – „Промяна на професионалното образование и обучение (ПОО) в строителството - иновативни материали за строителство и енергийна ефективност“. По него разработихме дигитален инструментариум – интерактивни обучителни материали за „зелено”, устойчиво и енергийно ефективно строителство. Те са предназначени за обучение на ученици от професионални гимназии. Изготвихме и методическо ръководство за учители, предоставящо насоки за използването на създадените интерактивни обучителни материали.

Относно новата учебна година реализирахме на 100% държавния план-прием в осми клас – 187 ученици ще се обучават в специалностите „Строителство и архитектура“, „Водно строителство“, „Транспортно строителство“, „Геодезия, парково строителство и озеленяване“, „Недвижими имоти“.

Вашите възпитаници участват в доста мероприятия извън учебния план. Какви състезания по професионална подготовка предстоят?

Сред тях са „Най-добър млад строител“, „Най-добър геодезист“, „Озеленяване и цветарство“. За „Най-добър млад строител“ ще се проведе училищен кръг по различните дисциплини и първенците ще формират отбора, с който ще се явим в следващите кръгове на националното състезание. Участниците в „Най-добър геодезист“ и „Озеленяване и цветарство“ се определят на вътрешноучилищен кръг.

На миналогодишните надпревари възпитаниците ни постигнаха много високи резултати.

Наши ученици ще се включат в мероприятия в световната седмица по предприемачество, в националното състезание по статистика и др.

Продължаваме участието си и в Националната програма „Бизнесът преподава“, чрез която не само повишаваме качеството на преподаването, но формираме и нови знания и умения в учениците. Ранното кариерно ориентиране и запознаването на младите хора с възможностите, които дават различните професии, както и информирането им за най-новите тенденции в развитието на строителството и технологиите е ключов фактор за подготовката им за успешна бъдеща реализация. Партньорството с бизнеса е от съществено значение за професионалните гимназии.

 

Как си сътрудничите с КСБ и с членовете й?

Строителството е трудна професия. За нея се изисква сериозна квалификация и голяма отговорност. Работи се при неблагоприятни атмосферни условия. От създаването на СГСАГ „Христо Ботев“ в нея се обучават строителни техници, геодезисти, техници озеленители, а от 2012 г. и брокери. Възпитаниците ни получават трета професионална квалификационна степен – най-високата за средното образование.

Строителният техник не е просто един квалифициран работник. Той е посредник между инвеститора и останалите участници в строителния бизнес. Той е организаторът на обекта, който отговаря за материалите, строителните машини, графика. За това тези специалисти са търсени от нашите партньори от КСБ. С фирмите членове на Камарата провеждаме учебни практики. Професионалистите показват на бъдещите си колеги новите материали и технологии, ежедневието на строежа, отговорността, с която се пристъпва към всеки етап или производство, което се отразява на качеството на образованието.

Ежегодно участваме в Архитектурно-строителната седмица в Интер Експо Център, където се включваме със собствен щанд. На това изложение осъществяваме контакти със строителни фирми, които презентират услугите и продуктите, които предлагат.

 

Какво смятате за дуалното обучение?

Тази форма на обучение дава шанс на гимназистите едновременно да изучават теорията по дадена професия и да практикуват наученото. Други предимства са, че получават възнаграждение за положения труд; след като завършат, са готови веднага да започнат работа, без да губят време за допълнителна подготовка; при успешно взети изпити получават диплома не само за завършено средно образование, но и свидетелство за професионална квалификация и др.