Строител

„Радованов” ООД

Инж. Лъчезар Радованов, управител на „Радованов” ООД: Личните и професионални качества на ръководителя и сплотеният колектив са основна предпоставка за успех

Мартин Славчев Вестник „Строител” стартира нова рубрика – „Строителни „Оскари 2014“. В нея ще ви представим компаниите, които бяха наградени по време на традиционния Бал на строителя, който се проведе на 26 октомври 2015 г. В тазгодишната класация участваха 3835 фирми, вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) и изпълнили процедурата по чл. 20, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите за 2014 г. към 30.09.2015 г. Компаниите са разделени в четири групи – „Строежи от високото строителство (жилищно, обществено-обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения”, „Строежи от транспортната инфраструктура”, „Строежи от енергийната инфраструктура” и „Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда”. Всяка група има три раздела – „Малки”, „Средни” и „Големи строители”. Във всеки раздел бяха връчени съответно Златна, Сребърна и Бронзова награда. Победителите бяха определени от комисия на основание декларираната информация от годишните отчети за 2014 г. в електронната система на ЦПРС и по определените показатели за оценка, съгласно чл. 3, ал. 2 от Правилника за годишната класация. „Радованов” ООД Сребърна награда в Четвърта група „Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда”, раздел „Малки строители“ „Радованов” ООД е строителна фирма, създадена през 2009 г. Тя е специализирана в област ВиК и проектиране. Компанията участва в изпълнението на инфраструктурни обекти на територията на цялата страна. Дружеството се ръководи от управителя инж. Лъчезар Радованов. Инж. Лъчезар Радованов, управител на „Радованов” ООД: Личните и професионални качества на ръководителя и сплотеният колектив са основна предпоставка за успех Подхождам емоционално, като влагам старание и мисъл, отговорност и коректност Инж. Радованов, каква е Вашата оценка за наградата, която получихте по време на официалното честване на Деня на строителя? Оценявам високо наградата на Камарата на строителите в България за доброто представяне на „Радованов” ООД в областта на инфраструктурното строителство. Това отличие за мен е признание за упорития ни дългогодишен труд и е стимул да работим още по-усърдно, за да поддържаме тенденцията. Представете се с няколко думи. Роден съм през 1965 г. в София и съм потомствен инженер. Семеен съм. Управител съм на семейната ни фирма, която има трима съдружници - Розалия Радованова, Виден Радованов и Лъчезар Радованов. Двамата ми синове са трето поколение ВиК инженери. По-големият – Виден е проектант във фирмата и главен асистент, доктор от катедра „Водоснабдяване и канализация” в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), а малкият – Лъчезар, е ръководител обекти във фирмата. И двамата са семейни с по едно дете. Имам внук на четири години и внучка на един месец. Кой Ви насочи към строителството? Баща ми Тодор Радованов е ВиК инженер и е работил по специалността и у нас, и зад граница. С професията съм свързван от дете, а вече 26 години тя е моето ежедневие. Разкажете за Вашите първи стъпки в карие­рата. Започнах през 1990 г. като ВиК проектант. 90-те години съм работил в областта на експлоатацията във ВиК - София. От 1998 г. участвам в управлението на компании с дейност единствено строителство и проектиране на ВиК мрежи и съоръжения и сградни инсталации. От септември 2009 г. съм управител на семейната фирма „Радованов” ООД, която е изпълнител на инфраструктурни и експлоатационни обекти от професионалната ни сфера. Кои са най-интересните обекти, върху които сте работили? Всеки обект за мен е важен и предизвиква професионалния ми интерес. Имате ли любими проекти? Всичките са ми любими, защото към всеки възложен проект или задача подхождам емоционално, като влагам старание и мисъл, отговорност и коректност. Считам, че личните и професионални качества на управителя, както и сплотеният колектив на фирмата са основна предпоставка за успешна дейност и добър имидж сред силната конкуренция на пазара на труда у нас. Кое за Вас е предизвикателството в професията? В последните години най-голямото е запазването на темпото на работа в условията на финансово-икономическата криза. Поддържането на добър екип от професионалисти също е предизвикателство. Кажете няколко думи за себе си в личен план. Имате ли хоби? От малък съм почитател на различни спортове. Най-голямо удоволствие ми доставя карането на ски по пистите на родните зимни курорти. Щастлив съм, че през този сезон към компанията на семейните скиори присъединих и 4-годишния ми внук Димитър. Очаквам с нетърпение малката ми внучка Розалия да попълни семейния отбор. Каква според Вас е ролята на Камарата на строителите в България? Ролята на КСБ е да отстоява интересите на своите членове и да поощрява професионалните изяви както на големите, така и на малките строителни фирми. Какво е Вашето мнение за в. „Строител? Вестник „Строител“ своевременно отразява дейностите в професионалния бранш, както и актуализацията на нормативните документи и законови разпоредби, които касаят икономическия отрасъл. Популяризира иновациите в строителството. С благодарност отбелязвам, че изданието дава поле за изява на представители на отличените от Камарата фирми, като с това спомага за повишаване стойността на нелекия, но продуктивен труд на строителя в България.