Строител

Инж. Цанко Миланов, управител на „Винербергер“ ЕООД и „Тондах България“ ЕООД: КСБ е възможността на бизнеса да стигне до изпълнителната власт

В. „Строител“ се отличава със своята обективност и ясен поглед върху актуалните теми

Инж. Миланов, успешна ли беше 2015 г. за „Винербергер” ЕООД? Изминалата 2015 г. беше добра за всички участници на пазара, за целия сегмент „строителство“. Годината беше много ярка и силно поляризирана. Ако в края на първото тримесечие усетихме резкия отлив на руски инвеститори по морето, но другите региони частично компенсираха това, то през втората половина на 2015 г. Пловдив и особено София буквално „избухнаха“ в сегмента „ново жилищно строителство”. В допълнение на това инвестициите в инфраструктура и програмите за саниране допълнително „наляха гориво“ за бранша. В частност за „Винербергер“ определено мога да заявя, че имахме една успешна година. Подобрихме финансовите показатели на компанията през 2015 г., като същевременно влязохме за първи път в класацията „ТОП 300 на най-печелившите компании“, изготвена от ICAP Bulgaria. Успешно завършихме процеса на интеграция на „Тондах Глайнщетен“ АД в България. Това беше един проект, който започнахме през 2013 г., и след редица активности през годините вече отчитаме добри резултати и в сегмент „покриви“. Като цяло в допълнение на усилията, които полагаме за предлагане на висококачествени продукти и сервиз към клиента, бяхме подпомогнати и от доброто развитие на пазара, така че 2015 г. беше успешна както за „Винербергер“, така и за „Тондах България“ ЕООД.   [caption id="attachment_124486" align="alignleft" width="437"]Проект „Посейдон“ в Несебър Проект „Посейдон“ в Несебър[/caption] В изпълнението на кои проекти участвате в момента? Като пазарен лидер „Винербергер“ е представен в множество жилищни сгради в България, а също така и при хотелите и нежилищните сгради. Трудно бих отличил само няколко проекта. Все пак мога да определя като много интересни например жилищния комплекс на „Артекс Инженеринг“ АД  – „Стела Бояна“, където комфортът на живот и отношението към заобикалящата среда са издигнати на най-високо ниво, проекта „Панорама“ на „Линднер Имобилиен Мениджмънт“ ЕООД. В този обект инвеститорът искаше да надмине изискванията на Наредба 7 за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. Използвайки Porotherm 38 N+F Hi, той можеше да не поставя топлоизолация, но въпреки това, за да повиши добавената стойност за живущите, постави още 10 см. Друг интересен обект, където строителството протече светкавично бързо за мащабите си, беше „РИУ Хелиос“. Като много важен за обществото проект бих отличил и „ФЛОРА Бургас“, където архитектите превърнаха едни изоставени парници в „перлата на Морската градина“. Мога да продължа още… От друга страна с продуктите за покрив  „Тондах“ сме силно представени в еднофамилното строителство, тъй като керамичният покрив винаги е бил предпочитан от клиентите, а никой друг на пазара не предлага такова богато портфолио от форми и цветове, завършени в цялостна покривна система. В допълнение на повишената строителна активност през 2015-а сегментът „реновации” също се засили. През изтеклата година вече започна да се обръща по-сериозно внимание на системния подход и производителя, а не просто да се търси „най-ниската цена“. При покривите еднозначно мога да посоча проекта „Посейдон“ в Несебър като  един от най-успешните ни през изминалата година, където инвеститорът искаше да придаде средиземноморска визия на комплекса и използва цялостните системи както за стени, така и за покрив. Какво Ви предстои през 2016 г.? Вярвам, че ни очаква една интересна година, през която трябва да защитим лидерските си позиции на пазара и в двата сегмента – „стени” и „покриви”, предлагайки на клиентите безкомпромисно качество и персонализиран сервиз. Вероятно и през 2016 г. (или поне през първата половина) пазарът ще продължи да нараства бързо. Това няма как да не се отрази и на пазарното поведение на повечето играчи. Силно се надявам всички участници да сме си взели поука от кризата, но за съжаление виждам отново предупредителни сигнали за недокрай обмислени проекти, продажби на зелено, бартерни сделки и търсене на „най-ниската цена“ с цел увеличаване на печалбата, най-вече от страна на инвеститора. Нелоялната конкуренция, като продажба без ДДС или нелегален внос, продължава да е огромна тежест за коректните играчи и все се надявам най-накрая и нашият сектор да влезе в полезрението на контролните органи… В чисто организационен план считам, че сме подготвени за новите предизвикателства. Как очаквате да се развие сектор „Строителство” през новия програмен период 2014 – 2020 г.? Нямам детайлни наблюдения върху европейските програми за инфраструктура и саниране, тъй като нашите продукти се влагат основно в проекти с частна инициатива и финансиране. Имам усещането, което се споделя от различни пазарни участници, че в тези подсектори се очаква устойчив растеж и през следващия програмен период. Аз лично не разбирам нежеланието на държавата (в т.ч. общините) да участват в жилищното строителство. Смятам, че държавата заедно с бизнеса и различни неправителствени организации могат да изградят проекти за справяне с жилищната бедност или изграждане на катастрофичен пул например. Не смятам, че т.нар. ведомствени жилища, изградени по всички изисквания за модерно и енергийно ефективно строителство, биха могли да се сравняват с някогашните такива и да извикват негативни чувства и реакции. Освен всичко друго участието на държавата като инвеститор влияе дисциплиниращо на пазара и не позволява „надуване на имотни балони“. Има редица европейски практики, които може сравнително лесно да се заимстват. Така например в една Австрия 2/3 от жилищата във Виена са построени на подобен принцип и секторът може да се похвали с много по-голяма устойчивост и предвидимост. През 2014 – 2015 г. „Винербергер“ заедно с други индустриални партньори и фондация „Подслон за човечеството” реализира подобен проект в Костинброд, който за момента обаче е едно изключение. Според Вас, кои са основните проблеми на бранша и как могат да бъдат решени те? Трудно бих могъл да генерализирам проблемите в целия бранш. Все пак аз имам по-стеснен фокус върху жилищното строителство и конкретно пазара на градива и покривни материали. Смятам, че основна роля в обобщаването и предлагането на мерки за справяне има КСБ, събирайки детайлна информация по сегменти от своите членове, тъй като често проблемите са както разнородни по същност, така и несъразмерни по обем. Ако говорим по същество за сегмента „градива и покривни материали”, както вече споделих, трябва да се преодолее недостатъчният контрол върху продажбите без ДДС, издаването на сертификати с нереални параметри и нелегалния внос. Решението на тези проблеми обаче не е със създаване на още по-тежка администрация, а с реални проверки по обекти и складове. И сега не можем да се оплачем от липсата на безброй наредби и правила, проблемът е по-скоро в тяхното неспазване, и още по-зле – в контрола им от страна на надзорните органи. Как виждате ролята на Камарата на строителите в България за развитието на строителния бранш? От една страна, КСБ е възможността на бизнеса да стигне до изпълнителната власт. А от друга,  ролята на Камарата като проводник на добри практики както на национално ниво, така и по отношение на заимстването на опит от други държави е важна. Строителството има траен отпечатък върху икономиката и обграждащата ни среда и затова погледът върху него трябва да е не само дългосрочен, но и многопластов. Според мен Камарата трябва да се бори за всички проекти, където държавата или общините са инвеститор, да отпадне изискването „най-ниска цена“, защото това е крайно недалновидно и с къс хоризонт. По-правилно би било да се оценява цялостната икономическа обосновка през жизнения цикъл на проекта, където да се включат всички бъдещи разходи за експлоатация, поддръжка, а също така разрушаване и рекултивиране. При подобен анализ се вижда, че инвестицията в по-качествено „системно решение“ най-често излиза по-евтина в дългосрочен план. Какво е мнението Ви за в. „Строител”? В днешно време, когато темата за  независимостта  на медиите е много гореща, смятам, че вестник „Строител“ се отличава със своята обективност и ясен поглед върху актуалните теми на сектор „Строителство“. Като тясно специализирана медия това е вестникът, който служи за „сверяване на часовника“ на всички строители и този бизнес въобще. Това е вестникът, който всеки понеделник е на бюрото ми и преглеждам много обстойно. Искам да използвам случая да пожелая на в. „Строител”, както и на целия УС на КСБ здраве, една съзидателна година и повече успешно завършени проекти.