Строител

„Белви“ ООД

Бронзова награда в Трета група „Строежи от енергийната инфраструктура”, раздел „Средни строители”

Мартин Славчев В рубриката – „Строителни „Оскари 2016“ Ви представяме компаниите, които бяха наградени по време на традиционния Бал на строителя на 26 октомври 2017 г. Общият брой на фирмите, участващи в класирането, е 4167. В Първа група попадат 3159 компании, изпълняващи строежи от високото строителство (жилищно, обществено-обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, Втора – 245, работещи по обекти от транспортната инфраструктура, Трета – 475, ангажирани в сферата на енергийната инфраструктура. В Четвъртата са 288 фирми, специализирани в благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда. В класацията, на основание чл. 8, ал. 3 от Правилника, не участват четири компании, на които последователно през 2014 и 2015 г. са присъдени златни награди. Това са „Главболгарстрой“ АД, „Лирекс БГ“ ООД, „Трейс Груп Холд“ АД и „Виктория Транс – 2007“ ЕООД. Победителите са определени от тричленна комисия на база декларираната информация от годишните отчети за 2016 г. в електронната система на ЦПРС и по определени показатели за оценка, съгласно чл. 3, ал. 2 от Правилника за годишната класация. Сред критериите за оценка с най-голяма тежест е „Нетни приходи от продажби за последната финансова година“, за който компаниите получават 15 т. „Средносписъчен персонал за последната финансова година“ носи 10 т., а „Дълготрайни материални активи за последната финансова година“ – 5 т.   „Белви” ООД е семейна компания, създадена през 1994 г. с основна дейност строителство на обекти от енергийната инфраструктура. През годините за бързата и независима реализация на своите проекти фирмата развива и производство на метални изделия, използвани в различни области на приложение и търговия с електроматериали и електроапаратура. Компанията е член на Камарата на строителите в България (КСБ), Българската браншова камара на енергетиците, както и на Българската търговско-промишлена палата. „Белви” ООД е сертифицирана по международните стандарти за качество на работа - ISO 9001:2004, опазване на околната среда - ISO 14001:2004, и здравословни и безопасни условия на труд - BS OHSAS 18001:2007 – сертификат Ref. № 219-2084-КЕЗ/07.06.2017 г. Инж. Евтим Евтимов, управител на „Белви“ ООД: Наградата ни дава увереност да се изправяме пред нови предизвикателства и да постигаме целите си Към изпълнението на всеки обект подхождаме с отговорност и даваме най-доброто Инж. Евтимов, как оценявате наградата, която получихте по време на официалното честване на Деня на строителя? Отличието на Камарата на строителите в България за нас е гордост и висока оценка за работата ни. Това ни дава увереност да се изправяме пред нови предизвикателства и да постигаме целите си въпреки трудностите, които всеки среща по пътя към успеха. Представете се с няколко думи. Роден съм в град Дупница. Завършил съм Техникума по електроника в София. През 1985 г. се дипломирах във Висшия машинно-електротехнически институт (бел.ред. - днес Технически университет – София) в специалност „Електрически мрежи и системи“. Целият ми професионален и управленски опит е в сферата на електроизграждането. Започнах като технически ръководител към „Електромонтажно управление“ – Перник. Впоследствие съм работил като ръководител група обекти към „Трафостанции и елпроводи“ – Благоевград, и управител на „Електроразпределение“ – област Благоевград. От 2004 г. съм управител на „Белви” ООД, която е семейна фирма. В нея работят и двамата ми синове, които също са електроинженери. Разкажете за Вашите първи стъпки в кариерата. Когато започнах като технически ръководител, съм наблюдавал дейността на електромонтажниците и съм участвал пряко при работата им. В техникума и университета бях изучавал теорията, но за мен беше важно на практика да разбера как се извършва всяка фаза при изграждането на електропроводи, подстанции, трафопостове, кабелни линии и други енергийни обекти. За да се ръководи и контролира даден проект и да се вземат правилни решения, моето виждане е, че е необходимо да се познава детайлно всеки етап в технологичния процес. Кои са най-интересните проекти, върху които сте работили? Интересни в смисъл на значими, важни и полезни има много обекти, които мога да спомена. Това са големите инфраструктурни проекти като строителството на магистрали, където сме работили по изместване на електропроводите и такива по изграждане и реконструкция на електропроводи 220 и 400 kV в българската енергийна система. Но си спомням за „Електрификация на жп линията „Дупница - Кулата“, който за нас беше първият с възложител международна компания. Представител и ръководител за България на английската фирма „Балфорбити рейл“ беше германец - образец на това, какво означава дисциплина. Той отиваше на обекта много преди работното време, винаги с каска и всякакви лични предпазни средства за този вид дейност, който се изпълняваше в дадения момент, и държеше стриктно правилата да се спазват от всеки монтажник или наш служител. Това беше сериозен пример за нас, че не трябва да се подценяват и най-малките изисквания. Някои от хората, които бяха на този обект, и до днес си спомнят за него. Друго предизвикателство за нас бе работата ни по проектирането и изпълнението на автоматизирани системи за управление и мониторинг на енергийните разходи за комплекс от къщи в кв. „Бояна“ в София с руски възложител. Тогава все още нямахме достатъчна информация относно доставчици на голяма част от необходимите модули и оборудване за цялата система за контрол и мониторинг на енергийните разходи, която да позволява автоматично да се управляват осветление, щори, зонова климатизация на помещенията в зависимост от външна температура, брой присъстващи и други изисквания на инвеститора, които трябваше да изпълним в кратки срокове. Целият екип се мобилизира и се справихме бързо със задачите по проектирането, доставката и реализацията на обекта. Такива проекти ни карат да мислим иновативно и ни дават тласък в разви- тието. Имате ли любими обекти? Към изпълнението на всеки подхождаме с отговорност и даваме най-доброто. За нас клиентът е от първостепенно значение и всеки обект може да се определи като любим, когато сме задоволили желанието и сме спечелили доверието на възложителя. Кое за Вас е предизвикателство в професията? Във времето на все по-задълбочаващата се икономическа криза, в което живеем и работим, предизвикателствата пред нас са въпреки условията на средата да успяваме да постигаме целите си, да мислим позитивно и иновативно и да развиваме партньорства вместо конкуренция. Кажете нещо за себе си в личен план. Имате ли хоби? Като управител на семеен бизнес ми е трудно да разгранича работата от личните планове. Удовлетворен съм, когато постигаме професионални успехи и нашият бизнес се развива според очакванията ни. Имам няколко хобита - жп и авиомоделизъм, филателия, каране на ски, пътешествия. Желанието ми е да намеря баланс между времето за тях и бизнеса. Според Вас каква е ролята на КСБ? Според мен тя е да подпомага дейността на фирмите, които са нейни членове, като дава полезна информация, поддържа регистъра на строителите, инициира законодателни промени за подобряване работата на бранша. Какво е Вашето мнение за в. „Строител”? Като седмично печатно издание той дава полезна информация за добрите практики, съвременните тенденции в строителството, проблемите в сектора, измененията в законодателството, публикува анализи и доклади с данни за отрасъла. Вестникът - с многобройните си рубрики - ни представя постоянно най-актуалните събития и информация важни за бранша.