Строител

Д-р инж. Петко Николов: „Пътстрой-92“ АД отбеляза нестандартно своята 25-а годишнина

Тайната на успеха е качеството

Десислава Бакърджиева Инж. Николов, на 19 май „Пътстрой-92“ АД отбеляза своята 25-а годишнина. Приемете поздрави от целия екип на в. „Строител” и нашите искрени пожелания за още много години успешна дейност и реализирани обекти. „Пътстрой-92“ е сред водещите компании в България в областта на пътното строителство. Какви са предимствата, които трябва да притежава една строителна фирма, за да се докаже като лидер? Тайната на успеха на първо място е качеството. Това е и мотото на „Пътстрой-92“ АД: „Ниско строителство. Високо качество.“ Много е важно, че ние не делим обектите на малък и голям или на приоритетен и неприоритетен. Винаги сме се стремили, независимо от това колко сложен е един проект и къде се намира - дали е мащабна инвестиция на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) или обект в малка община, да го изпълняваме с най-високо качество, без да правим компромис с цената или ресурсите на фирмата. Полагаме еднакви усилия, независимо дали стойността на проекта е 10 хил. лв. или 10 млн. лв., важно е работата да бъде свършена добре. Един общински път е толкова значим за местното население, колкото и магистрала от национално значение. Поемем ли ангажимент да изградим даден обект, винаги го правим с максимално високо качество съгласно нормативните изисквания. Как отпразнувахте рождения ден? „Пътстрой-92“ АД отбеляза нестандартно своята 25-а годишнина. Не организирахме голямо събитие, както е прието да се прави за такъв празник. Вместо това решихме да дадем паричен стимул на всеки един работещ в „Пътстрой-92“ АД. Средствата, които първоначално бяха заделени за парти, бях разпределени като бонуси за служителите ни. Компанията е изпълнила над 450 обекта. Разкажете ни повече за историята й. С кои съоръжения се гордеете? Какви отличия сте получили през годините? „Пътстрой-92“ е създадена през 1993 г. с постановление на Министерски съвет за направление „Строителство“ от Главно управление на пътищата, сега АПИ, и започва своето развитие в рамките на столицата и София-област. През 2008 г. дружеството е придобито от групата Геотехмин. Чувстваме се горди с всеки изпълнен проект, защото няма такъв, който да не е бил достатъчно интересен и предизвикателен за нас. Всеки обект е стъпка към прогрес, ценен опит и утвърждаване на името ни на пазара. През годините „Пътстрой-92“ е участвало самостоятелно или в партньорство с други строителни компании в реализирането на едни от най-важните за пътната инфраструктура на България проекти, осъществени по програмите за изграждане на автомагистрали в България, „Транзитни пътища“, ФАР, ИСПА, ОП „Транспорт 2007 – 2013“ и ОП „Регионално развитие 2007 – 2013“, и за трансгранично сътрудничество. Сред по-големите проекти, които сме реализирали самостоятелно, са „Мездра – Ботевград“, „Мизия – Оряхово“, „Монтана – Лом“, участъци от АМ „Хемус“, пътен възел „Правец“ и др. Мащабни обекти, които сме осъществили в партньорство, са лот 1 и лот 2 на АМ „Струма“, „София - Пирдоп“, „Луковит – Червен бряг – Кнежа“ и булевардите в столицата „Никола Габровски“, „Даниел Николаев“, „П. Ю. Тодоров“, „Акад. Иван Гешов“ и др. На някои от споменатите за пръв път сме прилагали нови технологии. Например през 1995 г. на отсечките на АМ „Хемус“ приложихме армирани насипи, нещо, което не беше правено дотогава в България. При рехабилитацията и реконструкцията на „Луковит – Червен бряг – Кнежа“ бяхме една от първите фирми, която използва машина за студено рециклиране. Непрекъснато опитваме нови методи на работа и материали, за да сме конкурентни и да повишаваме качеството. През годините „Пътстрой-92“ АД е отличавано в много области на инфраструктурното строителство. Взехме първа награда за проекта „Автомагистрала „Струма“ лот 2, участък „Дупница – Благоевград“ в категория „Транспортна пътна инфраструктура“ в рамките на инициативата Infrastructure Bulgaria Awards 2016. По време на конференцията Total Quality Assurance получихме приз от Intertek България за принос в осигуряване на качеството и съответствието в сектор „Строителство“. „Пътстрой-92“ бе отличено и в конкурса „Мистър и Мисис Икономика 2017“ в категория „Строителство“. Имаме и много други награди, които ни носят удовлетворение, дават ни обратна връзка и признание за работата и усилията ни, за извършената дейност през годините, но те не са ни цел. Те са една оценка за екипа, за неговия неуморен труд и за постоянния стремеж към развитие на всеки един служител. Екипът ни е съставен предимно от млади хора и тези награди им дават самочувствие и емоционален заряд за нови успехи. В никакъв случай отличията не правят нещата по-леки, даже напротив, екипът се стреми да доказва постоянно своите качества и да защитава призовете. Най-голямата ни награда е да създадем продукт, от който потребителят да е доволен. Изпълнените от нас обекти, които се експлоатират всекидневно, отговарят на всички изисквания за качество и безопасност. Голямо удоволствие за мен е да пътувам по път, направен от нас - чувствам се удовлетворен и като строител, и като шофьор. Кои са обектите, които компанията изпълнява в момента? В момента „Пътстрой-92“ участва в консорциум „Струма Лот 3.3“, който изгражда лот 3.3 в отсечката „Кресна - Сандански“. В обединението сме в партньорство с „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД, „Главболгарстрой“ АД и „Геострой“ АД. Лот 3.3 е с дължина около 23,6 км. Проектът включва изграждането на 27 големи съоръжения с обща дължина 2985 м. В обхвата на дейностите влизат земни работи, реконструкции и изместване на подземни и надземни комуникации и проводи, строителство на малки съоръжения, оградни съоръжения, диги, бетонови и стоманобетонови подпорни стени с обща дължина 350 м, армостени с обща дължина от около 2900 м. В рамките на трасето ще има 4 площадки за отдих, 9 мостови съоръжения с обща дължина от около 980 м, 15 селскостопански подлези, надлези и подлези за достъп и 2 пътни възела – при с. Струмяни и при Сандански. Реализираме обекта с добри темпове, досега не сме имали затруднения. Хората ни свикнаха с геологията в района, която е доста по-различна от тази в централната част. По план до края на годината трябва да приключим работата по лот 3.3 предсрочно. Договорът ни е до 2019 г., но сме напреднали доста. В момента полагаме асфалтовите пластове. Имаме само около 1 км, в който довършваме земните работи. Процентът на физическото изпълнение на съоръженията също е висок и дори повечето са завършени. В партньорство с „Геострой“ започнахме рехабилитацията на път II-81 „Костинброд – Бучин проход“ с обща дължина 22,2 км, а с „Каро Трейдинг“ ООД участваме в консорциума за ремонт на 30 км от лот 18 път III-112 „Дъбова махала – Монтана“. И двата обекта са основни пътни артерии с важно стопанско значение за региона и страната като цяло, като работата по тях започна скоро. В процеса на СМР ще се обърне внимание на отводнителните системи, на малките и големите съоръжения, на подобряване състоянието и конструкцията на съществуващата настилка. При „Костинброд – Бучин проход“ преодоляхме едно свлачище, набили сме пилотите и в момента изграждаме горното строене. Правим локалните ремонти и отводняваме, защото това е основният проблем на този път. Преодолеем ли го, ще ни останат асфалтовите пластове, които ще направим бързо. При „Дъбова махала – Монтана“ използваме машини за рециклиране, но за да изпълним обекта в по-кратък срок, ще работим с наши партньори, които също разполагат с подобна машина. Реализираме и доста по-малки обекти в София и в други населени места. Преди няколко дни сключихме договор с община Мирково, където ще правим шест улици. В консорциум с „Гео­строй“ изпълняваме и ремонта на тунел „Кривия“ в Кресненското дефиле. От колко време сте изп. директор на „Пътстрой-92“ АД? С какви предизвикателства е свързана тази отговорна позиция? Кои моменти от работата си никога няма да забравите? От 2013 г. съм на този пост, но работя във фирмата почти от създаването й. Преминал съм през всички нива, като съм тръгнал от най-ниската позиция. Това сега ми помага много, защото съм наясно с всички процеси и мога да ги ръководя. Всеки си тежи на мястото, а моето е в „Пътстрой-92“ АД. Ежедневните трудности са много. Една от най-големите е осигуряването на работа за дружеството, за хората в него. В строителството тя е на приливи и отливи, а през зимните периоди е в минимален обем или почти няма и много по-трудно се работи. Предизвикателство също е и запазването на позициите на „Пътстрой-92“ на пазара, защото конкуренцията е много голяма. Всеки един момент е важен за мен и посвоему незабравим. Най-голямо удовлетворение изпитвам в момента, в който предаваме качествено завършените обекти на възложителите си, на хората, които ще ги използват в бъдеще. Какви са основните трудности, с които трябва ежедневно да се справят фирмите от бранша? Задълбочава се проблемът с недостига на подготвени кадри. Затова ние се стараем да развиваме младите хора. Междуфирмената задлъжнялост също създава много трудности на строителите. В това отношение ние сме изрядни. Голямо предизвикателство е изпълнението на проекти със сложни инженерни съоръжения, подготовката и организацията по реализирането им. Това включва прецизност в планирането и в самия строителен процес, стриктни графици, непрекъсната промяна на временната организация на движението. СМР, необходими за осъществяването на даден проект, представляват съвкупност от различни по характер, етапност и сложност производствени процеси и дейности, които изискват перфектна организация, логистика и ефективно използване на ресурси. Колко служители има компанията в момента? Имате ли специална политика за тях, за да ги задържите? В „Пътстрой-92“ в момента работят около 200 служители. Както споменах, колективът ни се състои предимно от млади хора, на които предлагаме добре структурирани програми и курсове за изграждане на познания и умения, подплатени с насърчаване и подпомагане от страна на дружеството за професионална квалификация. Разработваме концепции и идеи, които в най-скоро време ще реализираме, с които да можем да предложим програма за личностно самоусъвършенстване на служителите, за да може компанията да затвърди репутацията си на добър инвеститор в човешкия капитал и иновациите. Инвестициите ни в хората са сериозни, защото екипът е движещото колело на една компания. Част от хората, които ни напускат, най-често го правят не заради средата, а заради честите пътувания. При започването на работата на лот 3.3 на АМ „Струма“ част от хората ни трябваше да се преместят да живеят в Сандански. Не всеки може да си го позволи. За близките обекти нямаме проблем, служителите ни пътуват с комфортни автомобили и бусове. В какво друго инвестирате? Залагаме на иновации и качествена техника, компютризирана, работеща с GPS системи със сателитно насочване. Купуваме нови машини, като същевременно подобряваме и наличните с нови филтри и системи за опазване на околната среда. Опитваме се да въвеждаме последните технологии в пътното строителство и в производството на асфалтови смеси. Например имаме най-новия модел асфалтова база, която е изключително добра и разполага с всички модули. Работим и с най-новата техника за рециклиране на асфалт. Гордеем се и с последните модели асфалтополагащи машини. Имаме доста добри булдозери и багери. Освен това се стараем да инвестираме и в извънпроизводствената среда. Осигуряваме нови компютри за персонала и софтуер, който да им помага. Дружеството ни е сертифицирано и работи по ISO стандартите за фирмено управление. Всичките ни бази са газифицирани. Стриктно следим дейността ни да е съгласно нормативните изисквания за ефективно опазване на околната среда. Това е голяма отговорност, която включва минимизиране на замърсяването на почвите и използваното количество вода, намаляване на генерираните отпадъци и още много изисквания. Фирмата е член на Камарата на строителите в България. Полезна ли Ви е била КСБ през годините и кои според Вас сега са най-важните приоритети за браншовата организация? Всеки един отрасъл на строителството в момента има проблеми. КСБ определено помага на фирмите в бранша и има съществена роля в решаването на трудностите. В сектора има много некоректни фирми, с които Камарата се опитва да се справи. Приоритет на браншовата организация е да изведе на светло сивата икономика в сектора, да се пребори с нелоялната конкуренция и да въведе конкурентна среда на пазара. Камарата подпомага и институциите в прилагането на най-добрите европейски и световни практики в строителството, както и модерни методи на управление. Камарата не само застава зад фирмите, но и ги сплотява. „Пътстрой-92“ АД е съосновател на Българска браншова камара „Пътища“. ББК „Пътища“ е член на Камарата на строителите в България. КСБ води основната борба за справянето с проблемите в отрасъла, а ББК „Пътища“ я продължава в пътния сектор. Като председател на Контролния съвет на ББК „Пътища“ мога да споделя, че в организацията непрекъснато се създават комитети, които работят за решаване на възникващите въпроси между двете страни – възложител и изпълнител. Ролята на браншовите камари е много отговорна и бизнесът, а и институциите определено имат нужда от тях. Какви са целите на компанията в близко бъдеще? Има ли обект, който мечтаете да изпълните? Стремежът на всяка фирма е да се развива. Естествено и ние не правим изключение. Затова гледаме не само в близкото, но и в по-далечното бъдеще. Най-важното е да задържим позициите си на пазара и да продължим да строим ниско строителство с високо качество. Опитваме се да излезем и извън пределите на страната, но все още с плахи стъпки. Участваме в търгове извън държавата ни – засега на Балканите, най-често в консорциум с други фирми както местни, така и български. Споделяме концепцията за свързаност на регионите в ЕС. Има работа в България, но искаме да покажем какво можем и извън родината си, а и ще научим нещо ново. Винаги се стремим към усъвършенстване. А относно мечтите смятам, че винаги са необходими - те са моторът, който ни движи напред, те определят хоризонтите. И когато се мечтае смело – това стимулира стремежа към постигането им. Така че защо да не реализираме многолентова магистрала с шест или повече ленти. Един ден и това ще се случи. Какво си пожелавате за рождения ден на компанията? Успехът на „Пътстрой-92“ АД се дължи не само на материалната база, но и на хората, които я изграждат. Те са рождениците. Затова поздравявам всички колеги и им пожелавам на тях и техните семейства крепко здраве, целеустременост и вдъхновение. Гордея се с постиженията им, знам колко е трудно да се надграждат успехите, нужна е непрестанна упоритост, създаване и задържане на професионалистите и сплотеност в екипа. Екипната работа е много важна за постигането на целите на дружеството. Необходима е зрялост в мисленето, осъзнаване, че всеки един от нас има своето място и отговорност в работния процес и успехът винаги е плод на нашите индивидуални и общи усилия. Благодаря на всички, които с неуморен труд, знания, професионализъм и устременост следват идеите и помагат фирмата да оцелява и да се развива. Гордея се с Вас, колеги, и благодаря, че постигаме всичко това заедно! Пожелавам Ви и занапред да работите толкова професионално и съвестно. Честит рожден ден!