Строител

Инж. Саркис Гарабедян: Проблемите с паркирането могат да се решат със строителството на многоетажни съоръжения

Бизнесът, местните власти и финансовите институции трябва да вървят ръка за ръка в този процес

Росица Георгиева Инж. Гарабедян, „Тирлин” АД изпълни многоетажен паркинг в Пловдив. Разкажете повече за този проект. Имахте ли трудности при реализирането му? Паркингът се намира в един луксозен комплекс в Пловдив, изграден от „Тирлин” АД, който е с обща застроена площ от около 30 хил. кв. м. Съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) за всички апартаменти, магазини и офиси трябва да се осигурят паркоместа. Локацията на комплекса беше предизвикателство, тъй като той се намира покрай река Марица. Подпочвеното ниво на водите е на 3 м дълбочина от терена. Беше доста скъпо да се изгражда подземно съоръжение във водата и затова решихме да направим полуподземно ниво гаражи и надземна част с 32 гаража и 35 паркоместа. За нуждата от останалите паркоместа проектирахме и изпълнихме многоетажен паркинг на 7 нива за 100 автомобила. Строителството на това съоръжение не беше никак лесно, защото в страната няма добре развита практика, като изключим, че в търговските комплекси се правят обекти от този тип на по 2 - 3 нива. Най-много усилия ни отне да изпълним всички противопожарни изисквания. Мислех, че ще срещнем разбиране от страна на местните власти. Очаквах такова и от финансовите институции, които като цяло гледат скептично на реализацията на такива съоръжения, тъй като тя не е никак евтина. След като бяхме подготвили проекта и достигнали до етап кота 0, в Пловдив започнаха да предоставят информация по програма JESSICA. По нея се осигуряваха кредити за 20 години с ниски лихвени проценти. Бенефициент беше община Пловдив. Представих всички необходими документи, за да ни отпуснат средства, но те просто достигнаха до администрацията и нямаше никакво движение. Намери се банка, която да одобри идеята и да финансира изпълнението. Поради спецификата на сградата не може да се продават паркоместата и затова решихме да ги отдаваме под наем. От колко време обектът е в експлоатация? Мина една година, откакто паркингът работи, но все още не сме постигнали 100% запълняемост. Изграждането на такъв паркинг за нас беше необходимост. В Пловдив не съм първият и единственият, който работи по темата. Трябва да се изградят доста многоетажни съоръжения, за да се облекчи паркирането. Към момента сериозен проблем е не само трафикът в града, но и спирането и престоят – използват се тротоари, зелени площи и т.н. Като цяло това е свързано и с манталитета на хората, които не искат да дават средства за наемане или закупуване на паркоместа. Но няма как да се облекчи движението в градовете, ако не се изградят много съоръжения. Има различни начини за това, като публично-частни партньорства (ПЧП) например. Общините притежават терени, на които могат да бъдат направени такъв тип обекти. „Тирлин” АД проектира сглобяем вариант на многоетажен паркинг. След като се произведат стоманобетонните елементи на този модел, сглобяването е лесно. Виждал съм подобни в Америка, както и в доста други страни, и считам, че са много ефективни. Необходимо е да се вземе глобално решение и на държавно и местно ниво да се инвестира в многоетажни паркинги, като се предвидят и механизми за ПЧП. Съответно процесът ще се улесни, ако се направи завод или полигон за създаването на елементи за сглобяеми обекти. Така много бързо ще се направят голям брой многоетажни съоръжения с различна височина съобразно градоустройствените решения. Търсил ли сте съдействие от местните власти или дори на по-високо ниво? Много пъти съм поставял въпроса лично пред институциите, както и доста мои колеги, но засега сме глас в пустиня. Комплексът, който изградихме, като цяло е уникален. Когато започнах да го строя, нямаше много подобни. Обикновено се правят пунктови сгради. Много от тях нямат паркоместа, независимо че може да се направят подземни гаражи. Ние също можехме да изпълним подземно съоръжение, но то щеше да е много скъпо заради близостта на реката и изолациите, които трябваше да поставим. Работили сме известно време в Израел, където построихме паркинг с 5 подземни нива и 6 етажа над земята. Там много се държи на тези съоръжения. Копнея и в Пловдив да се изградят много многоетажни паркинги, да сме сред първите градове решили проблемите с паркирането. Предвиждате ли изпълнението на други подобни проекти? В Международен панаир Пловдив има изграден многоетажен паркинг, който може да се използва само по време на изложения. За съжаление дори и тогава съоръжението запълва само два от общо седемте си етажа. В момента статутът на паркоместата е неясен, поради което е необходимо да се промени ЗУТ. Строя още един комплекс, където цялото подземно ниво на сградите е предвидено за паркинг. Обмислям да направя и допълнително шестетажно тяло за паркиране. Не е задължително то да се използва от живущите, защото в района има още много хора, които няма къде да оставят колите си. Тъй като мястото е ограничено, първоначално смятах да има два асансьора, които да качват колите до местата за гариране. Такива съоръжения се използват широко по света, но аз избрах нещо по-нетрадиционно. Прецених, че сутрин използването на асансьорите ще е затруднено, затова отделих място в комплекса, където изградихме рампа. По нея автомобилите ще могат да излизат по-лесно. Тоест предвидили сме смесено движение - слизането да става по рампа, а качването с асансьор. Само в новоизграждащите се комплекси ли могат да се строят многоетажни паркинги? Навсякъде може да се правят. Има общински терени, които пустеят и могат да се използват именно за тази цел. Преди време един колега даде идея около центъра на Пловдив да се обособи верига от многоетажни паркинги. Целта е, ако едно съоръжение се запълни, да се използва следващото. По този начин ще се разтовари движението в централната част. Сега има паразитен трафик, създаван от водачи, търсещи място за паркиране. Има ли проучване колко такива съоръжения трябва да бъдат направени в Пловдив? Първоначално, за да се почувства ефект от подобни обекти в централната част, трябва да се изградят поне 20 на брой седем- или осеметажни паркинга. В жк „Тракия”, който е един от най-големите жилищни райони, паркирането също е трудно. Там има много междублокови пространства, в които спокойно могат да се направят подобни съоръжения. Такива паркинги са необходими и в кварталите „Кършияка“ и „Кючук Париж“. В заключение ще кажа, че за да се случи това, бизнесът, местните власти и финансовите институции трябва да вървят ръка за ръка в този процес.