Строител

„Джи Пи Груп“ АД изгради пречиствателна станция в Македони

Свилена Гражданска „Джи Пи Груп“ АД изгради нова пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), която бе открита от министър-председателя на Македония Зоран Заев и министъра на околната среда и физическото планиране Садула Дураки. Това съобщиха от компанията. Съоръжението е завършено успешно в края на май т.г. ПСОВ в гр. Прилеп ще подобри значително състоянието на околната среда в района на града и ще повиши качеството на водата, която достига до Прилепска река и нейните притоци. Проектът, подкрепен от Европейския съюз, е на обща стойност над 9 млн. евро. Официалното откриване на 3 юни в гр. Прилеп бе уважено с присъствие и реч от председателя на делегацията на Европейския съюз в Македония – Самуел Збогар. С изключителна бързина и професионализъм „Джи Пи Груп” АД изгради модерната пречиствателна станция за отпадъчни води с първични и вторични пречиствателни съоръжения и съоръжения за пречистване на утайки. Една от най-важните цели, постигнати с пускане на съоръжението в експлоатация, е обработката на всички отпадъчни води в съответствие с Директивата на Европейския съюз за пречистване на градските отпадъчни води. От „Джи Пи Груп“ АД поясниха, че изпълнението на проекта включва изграждане на всички обекти, свързани с ПСОВ и монтаж на съоръженията, на мост за достъп до пречиствателната станция и на оградата около ПСОВ, както и озеленяване, присъединяване на станцията към канализационната мрежа на Прилеп, тестване и стартиране на процеса на пречиствателната станция и обучение на персонала за експлоатация на ПСОВ. Министерството на околната среда и физическото планиране на Македония с подкрепата на ЕС започва строежа на пречиствателната станция през 2014 г. Според договора с предишния подизпълнител той е трябвало да завърши обекта през 2016 г., но работите по изграждането на ПСОВ се забавят. „Джи Пи Груп” АД поема проекта през юни 2017 г. и съоръжението е завършено спешно в края на май т.г.