Представяме ви

Представяме Ви: „Агенция за сигурност СКОРПИО“ ООД – 28 години отговорност и професионализъм

Емил Христов „Агенция за сигурност СКОРПИО“ ООД е изцяло частно специализирано търговско дружество в областта на охраната и сигурността. На 1 август фирмата навърши 28 години от създаването си. „Компанията е една от първите в бранша и ние сме много горди от факта, че през призмата на времето успяхме да се справим с всички изпитания“, сподели пред в. „Строител“ Васка Пенкова, управител и основател на „Агенция за сигурност СКОРПИО“ ООД. Тя разказа, че „Агенция за сигурност СКОРПИО“ ООД изгражда своя структура първоначално в София, но се разраства успешно и сега тя има регионални представителства в цялата страна. През дългогодишното си присъствие на пазара дружеството е сключило договори за охрана с над 500 възложители, част от които е осъществило, а други продължава да изпълнява стриктно, надеждно и лоялно и в момента. Понастоящем компанията охранява множество обекти, намиращи се в различни райони на територията на България. „За своето 28-годишно съществуване дружеството се е утвърдило в охранителния бранш с изявен професионализъм, коректност и лоялност към клиентите“, подчерта Васка Пенкова. Днес „Агенция за сигурност СКОРПИО“ ООД предлага лична охрана, такава на имущество на физически или юридически лица. Занимава се с подсигуряването на технически системи за сигурност, както и на мероприятия. Дружеството професионално организира и изпълнява въоръжена или невъоръжена охрана на обекти и намиращото се в тях имущество. В портфолиото му е включена и защитата на административни сгради, крупни промишлени предприятия и стопански обекти, банки, офиси, институции, здравни и учебни заведения, експозиции, магазини, строителни обекти, мини, пътища, складови помещения, обекти на железопътния и въздушния транспорт и други. Компанията има опит в проектиране, монтаж, профилактика и поддръжка на сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи, контрол на достъп, видео наблюдение и денонощен мониторинг на обекти, реагиране с автопатрули и други. Развитието на „Агенция за сигурност СКОРПИО“ ООД се определя от нейното ръководство като резултат от професионализма на целия екип, отговорното изпълнение на договорните задължения, коректността в партньорството и комплексното обслужване. „Гордост за фирмата е и чистата репутация и високото доверие от страна на клиентите, партньорите, доставчиците и служителите ни. Едно от най-силните ни качества е, че се справяме отлично в критични ситуации и имаме богат опит в управление на риска“, каза още Васка Пенкова. Тя допълни, че фирмата има новаторски подходи и креативно мислене, като предлага технологии с високо качество, което спомага компанията да изгради заслужен авторитет и имидж като търсен и предпочитан партньор. „Организацията се стреми да бъде водеща в бранша и да е сред първите, прилагащи нововъведения в своята дейност, да поддържа и повишава квалификацията на своите специалисти и работници. Системно проследяваме нуждите на пазара, за да сме актуални и да реагираме адекватно. Всичко това ни позволява да се наложим като съвременна и конкурентна фирма“, посочи Пенкова. „Агенция за сигурност ­СКОРПИО“ ООД разчита и на отлична маркетингова стратегия, високи стандарти и адекватно реагира на промените на пазара на охранителните услуги в България. Цялостната дейност е насочена към задоволяване изискванията на възложителите, свързани с охранителни услуги. Те се изразяват в защита на интересите на клиентите, висока степен на сигурност, дискретност, осигуряване на ред, спокойствие и нормални условия за работен процес. Гаранции за това са дългогодишната практика, високата отговорност към поетите охранителни ангажименти, изпълнявани с професионалните умения, знания и опит на служителите – ръководители и изпълнителни на охранителна дейност. Мотото на компанията е закодирано и в нейното име. Абревиатурата СКОРПИО означава – Сигурност, Качество, Опит, Резултатност, Почтеност, Индивидуален подход, Отговорност. Васка Пенкова, управител и основател на „Агенция за сигурност СКОРПИО“ ООД: Ние сме едни от пионерите в бранша Г-жо Пенкова, на 1 август „Агенция за сигурност СКОРПИО“ ООД отпразнува своята 28-годишнина. Какво е усещането да сте сред пионерите в частната охранителна дейност? На първо място ние сме устойчива компания въпреки всички трудности на глобалната и национална икономика. Това дава чувство на гордост, и то напълно заслужено. 28 г. не са малко за бранш, който беше създаден преди почти толкова години. „Агенция за сигурност СКОРПИО“ ООД е не просто сред пионерите, ние сме една от образцовите фирми, която е давана за пример от нашия принципал – Министерството на вътрешните работи. През годините много сме учили от МВР, но също така сме си сътрудничили, като те също са взимали добри практики от нас. За дружеството винаги е било важно да се отнася с уважение към всички страни в работния процес. Да си собственик на подобна компания е отговорност. Аз наистина съм благодарна, че успяхме да се утвърдим като новатори. Една от причините да съм убедена в това е, че преди 15 г. се събрахме 16 от най-големите компании в сектора в България и създадохме Националната асоциация на фирмите за търговска сигурност и охрана (НАФТСО). „Агенция за сигурност СКОРПИО“ ООД е член и на Конфедерацията на европейските услуги за сигурност. Това е мястото, в което ние забравяме за конкуренцията на пазара и се опитваме да работим сплотено в интерес за бранша. Желанието ни е също така да подобрим законодателството и да изчистим имиджа на охранителните компании. Знаете, че в средата на 90-те години на миналия век имаше тенденции за закриването им поради някои отрицателни явления. Към днешна дата вече никой не се съмнява в почтеността и чистотата на класическите частни охранителни фирми. Смятам, че това е едно постижение, за което и ние до голяма степен сме спомогнали. Как се зароди идеята за създаване на компанията? Работехме в друга охранителна фирма и в един момент преценихме, че е време да се отделим. Така се появи „Агенция за сигурност ­СКОРПИО“ ООД. Първите два договора на компанията стартираха на 1 август, заради това сме определили тази дата за наш рожден ден, независимо че реално фирмата беше създадена малко по-рано. В началото беше трудно и самата аз отговарях за няколко позиции. Първата секретарка назначихме чак когато вече имахме 350 работни места. Можете да си представите какъв труд се е влагал. Тогава нямаше компютри, всичко се пишеше на пишещи машини. Стресът беше голям. Мисля, че успяхме да създадем една компания, която държи на своите ценности, принципи, които се спазват и до днес. Заради това сме устойчиви независимо от превратностите и политическата конюнктура през годините. Пикът на пазарен дял и брой служители беше след влизането на България в НАТО. Тогава имаше голямо търсене на този вид фирми. Ние сме компания, специализирана в индустриалната сигурност – предприятия, производствени мощности. Мога да кажа, че винаги търсим предизвикателството и поле за професионално развитие. Всеки тип иновативност на хората с престъпни намерения ни учи. Така че в годините, в които индустрията разцъфваше в България, ние бяхме една от трите фирми с най-висок пазарен дял относно физическа охрана. Тогава имахме над 2000 служители, сега са някъде около 600. Това е спад, но много тежка и продължителна беше кризата. Последната една-две години виждаме едно съживяване на икономиката. Какви бяха предизвикателствата през първите години? Някои от тях вече ги споменах, а именно тези, свързани с преодоляването на някои моменти от прехода и с утвърждаването на една напълно нова професия за България. Впоследствие тя се разклони в много посоки и сега в Закона за частната охранителна дейност са определени 9 направления, които подлежат на лицензиране. Разделени са на различни сегменти - от лична охрана през такава на обекти, на организирани територии до подсигуряване на ценни пратки и товари и други. Като предизвикателство мога да определя желанието ни да има лоялна конкуренция и професионализъм по отношение на изпълняваните услуги, защото в крайна сметка е важно всички фирми, които се занимават с това, да са отговорни в дейността си. Поради тази причина ние работим активно за повишаване на качеството на услугата. Политиката за етика в бизнеса също е водеща за нас. Определено пътят, по който преминахме, беше труден, но с времето научихме много. В началото обикновено всеки се опитва да покаже какво може. А днес смятам, че браншът ни е изключително добре познат и компаниите от сектора имаме самочувствието, че сме партньори на държавата и на клиентите си в опазването на сигурността на обществото. Разкажете по-подробно за партньорството си с Министерството на вътрешните работи. Както казах по-рано, „Агенция за сигурност СКОРПИО“ ООД е в отличен диалог с МВР. Ведомството винаги се е вслушвало в нашите предложения относно законодателни промени. Често са ни търсили за изчистване на дадени позиции, които касаят целия охранителен бранш. През 2004 г. по инициатива на министерството беше създаден Консултативен съвет между МВР и представители на ­НАФТСО. Той работи регулярно, когато имаме необходимост да поставим нашите виждания, свързани с развитието на пазара и подобряването на нормативната база, се събираме и ги обсъждаме. Тук трябва да отбележа нещо много важно. Държавната институция вижда нещата по определен начин, а ние като фирма на терен много ясно и точно можем да посочим проблемите и нужните настройки за този толкова специфичен сегмент. Така че компанията винаги е на разположение на МВР, като по-скоро ние сме активната страна в диалога с МВР. В много от случаите ние търсим тяхното съдействие, за да бъде чута нашата гледна точка и да се направят съответните корекции в даден нормативен акт. Ясен пример за такова взаимодействие е изработването на Закона за частната охранителна дейност и последната му поправка. Първоначално текстовете в него не бяха съобразени със становището на фирмите от бранша. Но впоследствие, след като влезе в сила при разработването на наредбите, които регламентираха в пряк смисъл неговото изпълнение, действахме много по-активно в работната група в министерството. В резултат бяха приети може би повече от 80% от предложенията ни. Дадохме много добра посока и яснота относно дейността на фирмите. Има още две-три основни слабости на закона, които се надяваме при следваща редакция да бъдат коригирани. Тук трябва да отбележа, че този нормативен акт е много важен за всички охранителни компании. Затова беше необходимо да се съберем и да премахнем дискриминационните елементи, да преодолеем по-тежките му несъвършенства и да го направим такъв, че да не застрашава бъдещето на малките и средните фирми, които са по-голямата част от бранша. От няколко години дружеството се занимава и с киберсигурност. Какво Ви провокира да се насочите към това направление? Стремим се да вървим в крак с времето, да сме модерни. Проучваме новостите в сферата на сигурността по целия свят, за да изпреварваме колегите си. Нишата на информационната сигурност все още не е добре развита в България и съответно това е възможност за нас да сме сред първите. Поради тази причина създадохме дъщерното дружество „Зера Секюрити“ ЕООД. Негов управител е Илия Петков. Идеята да създадем подобно звено дойде от него и от моя син. Всъщност аз обмислях развитието ни в тази посока, имахме и необходимия сертификат. Нещата сами си дойдоха на място и така сформирахме млад и амбициозен екип, който се занимава само с това. Те работят перфектно с модерните технологии, знаят във всеки един момент какво се случва и могат да реагират мигновено. Ние пък сме хората с опит и двете страни се допълваме. Надявам се, че те ще докажат уменията си и ще оставят трайна следа във фирмената ни история. Споменахте, че „Агенция за сигурност СКОРПИО“ ООД е член на Конфедерацията на европейските услуги за сигурност. Привнасяте ли добри практики от чужбина? Винаги сме се старали да повишаваме качеството и затова, както посочих, следим тенденциите по цял свят и съответно се опитваме да имплементираме най-доброто от тях. Използваме добри практики при повишаване на професионалната квалификация на служителите ни, както и по отношение на работата ни с клиентите. Едно от нещата, които се опитваме да внедрим в България, е свързано с премахването на критерия „най-ниска цена“ при възлагането на обществени поръчки. В Конфедерацията изработихме „Бяла книга“, която е като наръчник за възложителите на тръжни процедури. Стремим се да разпространяваме принципите на тази книга в България. Тя е много полезна, тъй като в нея са представени цели процедури и таблици за изчисляване. Кои са по-големите организации, които са Ви наемали? Наши клиенти са били Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и водите, Агенция „Митници” – Централно митническо управление, редица банки, здравни заведения, културни институции, общини и, разбира се, някои от най-големите строителни компании у нас. Ние покриваме целия спектър на охраната. Ще Ви дам за пример как процедираме със защитата на дадена строителна фирма. Можем да поемем охраната още от етап проектиране на даден обект до самото финализиране на СМР. Нашата работа не спира дотук, защото даваме съвети на клиентите си как могат да се предпазят от опити за изнудване. Предлагаме отлични възможности за защита на техните сървъри. Какви са плановете Ви за бъдещето на компанията? Ние сме фирма, която е семеен тип, и смятаме да продължим традицията. Имаме две прекрасни деца, които се надявам, че след няколко години ще ни наследят и ще развиват отговорно „Агенция за сигурност СКОРПИО“ ООД. От миналата година фирмата ни е редовен член на Камарата на строителите в България (КСБ). Идеята на нашата компания е да сме активна част от целия строително-инвестиционен процес. Имаме готовност да направим презентации в Областните представителства на КСБ в цялата страна и да запознаем членовете на Камарата с нашите услуги. С новите промени на Закона за частната охранителна дейност вече се определя рискът и на строителните обекти. Това дава насока на тези компании да търсят утвърдените професионални фирми./ Илия Петков, управител на „Зера Секюрити“ ЕООД: Първите 100 компании, членове на КСБ, които се свържат с нас, ще получат безплатен пенетрейшън тест Ролята на нашата компания е да предлага пълна дигитална защита, а също така протекция от т.нар. хакване. Представете си, че сте голяма компания на пазара, която има стотици клиенти, но системата й е нападната и данните Ви са криптирани. Искат Ви огромна сума, за да бъде освободена информацията. Точно срещу такъв вид хакване ние предоставяме отлични услуги. Нашата работа е да подсигурим данните на клиентите ни, за да не им се случват подобни неприятни ситуации. Фирмите трябва да си дадат сметка колко ценна е информацията, с която разполагат. В момента статистиката сочи, че атаките стават все по-чести и сложни за превенция. Идеята ни е да имплементираме защити. Ние предлагаме първо пенетрейшън тест. Тоест пробваме да хакнем компанията, която ни се е доверила, за да установим къде са слабостите й, незащитените пароли, отворените портове. След това, като разберем какви са недостатъците, работим за подсигуряването на данните, като премахваме всички уязвими елементи и слагаме необходимата защита. Много са нещата, които правим. Най-вече изграждаме система, която следи. Според новите регламенти за GDPR всяка фирма е длъжна да каже на своите клиенти до 3 дни, ако базата им данни е хакната, но за да се стигне дотам, те първо трябва да разберат, че това се е случило. В момента създаваме иновативна програма, която работи на принципа на изкуствения интелект „Алекса“. Различното при нашата е, че системата ни ще се самообучава. Всеки ден тя ще следи какви действия извършваш и ще може например сама да пуска алармената система, когато усети, че не си вкъщи, а се случва нещо нередно. Още е в процес на разработка като проучване и възможността да има и лицево разпознаване. Целта е да обединим услугите в една сграда през една система, която всеки ще може да обработва през телефона или таблета си. Идеята е да се имплементира в офиси и други помещения. Очакваме в скоро време да патентоваме идеята ни и да я пуснем на пазара. На финала искам да споделя с вестник „Строител“ и новина, касаеща читателите Ви. Взехме решение първите 100 компании, членове на КСБ, които се свържат с нас, да получат безплатен пенетрейшън тест, скенер за уязвимост и да установим какви са проблемите им. След това ще можем да им предложим варианти за решение.