Свят и иновации

Кой гостува на страниците на в „Строител“ през 2020 г.

И през 2020 г. на страниците на в. „Строител“ гостуваха личности с място и значение в европейския и българския дневен ред, хора, чиито решения са важни за развитието на строителния сектор. Сред тях представители на европейските институции - ЕП, ЕК, ЕИБ, на законодателната, изпълнителната и местната власт в страната - вицепремиери, министри, зам.-министри, народни представители, ръководители на Управляващи органи (УО) на оперативни програми, изпълнителни директори на държавни агенции и компании, председатели на български и международни браншови организации, кметове, ректори на висши училища, директори на професионални гимназии. Тази година събеседвахме и с много икономисти, финансисти, представители на Световната и Европейската банка, за да информираме непрекъснато как възникналата пандемия се отразява на бизнеса и на икономиката и какви за възможностите за подкрепа на отрасъла. Честите ни разговори с ръководството на Камарата на строителите в България имаха за цел да информираме бранша, институциите и партньорите на Камарата как организацията работи и какви стъпки предприема в защита на интересите на вписаните в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) фирми в условията на ограничения, наложени от епидемичната ситуация в страната. Благодарение на активната комуникация на ръководството на КСБ с отговорните институции бе постигнат и най-значимият резултат - строителството не спря, фирмите продължиха да работят и по този начин хиляди хора запазиха своята работа. Поддържахме постоянен контакт и с председателите на Областните представителства на КСБ, които даваха актуална информация какво се случва с бранша по места.

Сред ключовите интервюта през годината бяха тези с Мария Габриел, еврокомисар по „Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж“, Искра Михайлова, член на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика на ЕП и зам.-председател на групата „Обнови Европа”, вицепремиерите Томислав Дончев и Марияна Николова, министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, кмета на Столичната община (СО) Йорданка Фандъкова и председателя на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев. Интересни бяха и срещите ни с Джауме Дук, говорител на ЕП, Лиляна Павлова, вицепрезидент на ЕИБ, Фабрицио Дзарконе, постоянен представител на Световната банка за България, Чешката република и Словакия. Всеки наш гост е значим, защото съобщава важна информация по актуалните теми, касаещи строителния отрасъл. С някои от събеседниците ни Ви срещахме по-често, а с други – при конкретен информационен повод, но водени от това да представяме първи новините, касаещи сектора, а читателите ни да са винаги добре, обективно и достоверно информирани.

В първия брой за годината Андрей Новаков, евродепутат от групата на ЕНП/ГЕРБ и преговарящ по общия регламент за структурните инвестиционни фондове на ЕС след 2020 г., коментира как се развиват дебатите за следващата Многогодишна финансова рамка (МФР) на ЕС. „Работя страната ни да запази своята позиция за периода 2021 – 2027 г. с възможно найвисокия процент съфинансиране от ЕС“, заяви той. Евродепутатът се спря и на други актуални теми, сред които Бюджет 2020, Пакетът „Мобилност“, напредъкът по проекта за строителството на лот 3.2 на АМ „Струма“ и борбата с фалшивите новини. Бяхме в постоянен контакт с Андрей Новаков през цялата година, за да научаваме от първо лице как се развиват преговорите за МФР и какви средства може да очаква България през следващия програмен период. Срещнахме Ви с него и през август в брой 35, и през декември - бр. 51 на изданието.

„Честита и успешна да бъде 2020 г. за екипа на вестник „Строител“ и за неговите читатели – българските строители!“, с тези думи започна интервюто с проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов, ректор на Висшето строително училище „Любен Каравелов“. Той представи приоритетите на ВСУ за годината и плановете за развитие на учебното заведение. „ВСУ „Любен Каравелов“ продължава и развива славните си традиции от времената, когато е било военно висше строително училище, и мерейки днес ръст с елитните университети в Европа и по света, намира своето достойно място сред тях“, изтъкна той.

Темата за професионалното образование продължихме в бр. 3 с ректора на Университета по архитектура, строителство и геодезия проф. д-р инж. Иван Марков. „Популяризираме обучението в УАСГ в държави от Близкия и Далечния изток“, сподели той. Проф. Марков разказа какъв е напредъкът по европроектите, които УАСГ реализира самостоятелно или в партньорство. Ректорът на университета не пропусна и да изрази адмирациите си към изданието на КСБ. Според него медията може да има ключова роля да привлича младите към строителната професия, като представя хубавата страна на това да градиш.

Следващият ни интригуващ гост бе кметът на София Йорданка Фандъкова. От страниците на в. „Строител“ тя представи набелязаните задачи за новия си четвърти мандат начело на Столичната община. „Моята цел е да развиваме София като модерен подреден европейски град. Основните приоритети са екология и подобряване качеството на въздуха, активна и целенасочена дейност в кварталите – улици, тротоари, озеленяване, паркинги. Особено важно е доизграждането на ВиК системата. Новият приоритет е повече електронни услуги и дигитализация на работата на общината“, разказа тя и изтъкна, че очаква съвместните й инициативи с КСБ и в. „Строител“, като организирането на традиционната годишна изложба по повод Деня на строителя, да продължат.

В същия брой представихме и арх. Николай Баровски, председател на УС на Камарата на архитектите в България, с когото разговаряхме след работна среща с КСБ. „Вярвам, че участниците в сектор „Строителство“ заедно можем да изработим концепция за ново законодателство или поне да набележим основни моменти“, бяха думите му.

Председателят на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ Георги Терзийски ни запозна с основните цели на АПИ за 2020 г. „Нашите приоритети са продължаване на работата по стратегическите проекти – АМ „Хемус“, АМ „Струма“, Видин – Ботевград, София – Калотина, връзката на СОП с АМ „Тракия“, обходния път на Поморие.“ Той разясни за читателите на изданието и какво означава изтеглянето на апликационната форма за лот 3.2 на АМ „Струма”. „Оттеглянето на апликационната форма за участъка Крупник – Кресна е продължаване на работата по-усилено и екипно, като целта е да отговорим на приоритетите на новата Европейска комисия и приетия от нея европейски Зелен пакт. Към проекта не се прибавят документи, а действия и мерки, които вече са планирани в доклада за ОВОС при рехабилитацията на съществуващото трасе на път Е-79“, поясни той. На финала сподели, че следи в. „Строител“ и го чете с голямо удоволствие. За екипа на медията е приоритет да следи и отразява професионално дейността на АПИ и затова инж. Терзийски гостува на страниците на вестника и през юни - в разгара на строителния сезон, и през декември - за да направи равносметка за работата на ръководената от него агенция в края на 2020 г.

След среща с КСБ председателят на УС на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране д-р инж. Иван Каралеев ни запозна с набелязаните теми, по които Камарата на строителите и КИИП имат общ интерес и единомислие. „Искам да отправя своите благодарности към в. „Строител“ за възможността да съм Ваш гост. Изданието Ви има една изключително голяма аудитория, сред която всички държавни органи, свързани със строителния сектор. С огромен интерес чета вестника. Всяка седмица нямам търпение да го получа“, каза на финала на разговора инж. Каралеев.

В бр. 5 кметът на община Бургас Димитър Николов представи приоритетите за своя четвърти мандат. „Развитието на Индустриален и логистичен парк „Бургас“ навлиза в нов етап през настоящата година“, съобщи той. „Информацията е едно от най-ценните неща в днешно време. Когато става дума за толкова специфичен и специализиран бранш като строителството, тя трябва да е поднесена достоверно и професионално, което Вие правите прекрасно. Вестник „Строител“ е изключително важен източник на актуална информация както за строителния бранш, така и за българските общини“, сподели още Николов.

В началото на февруари Евгений Иванов, изп. директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, представи приоритетните теми за КРИБ през 2020 г. „Безспорно строителството е във възход. София не е това, което беше преди 10 г. Вече е уникален град. Българските строители използват най-модерните и актуални материали“, бе коментарът му относно строителния сектор.

„На бранша е нужна регулация, която да не затруднява инвестиционния процес и да гарантира качество на крайния продукт“, заяви проф. арх. Тодор Булев, председател на Съюза на архитектите в България, след работна среща с КСБ. Той подчерта, че адмирира инициативата на КСБ да търси единомислие по проблемите в строителството сред браншовите организации от сектора.

„Доброто ни взаимодействие с КСБ води до поставяне на теми, които са важни за строителния бизнес“, посочи Искрен Веселинов, председател на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление (КРПБМС), в бр. 7. С него разговаряхме след проведена среща между КСБ и КРПБМС. Той обясни, че сред най-важните проблеми, които са обсъдени на срещата, са били липсата на квалифицирани кадри, Законът за обществените поръчки, Законът за устройство на територията, Законът за Камарата на строителите.

Следващият ни важен гост беше Искра Михайлова, евродепутат и зам.- председател на групата „Обнови Европа“ в ЕП. „Строителството излиза на преден план във всички документи на ЕК и ЕП“, изтъкна тя. „Всяко национално правителство, познавайки тези документи, трябва да подготви оперативните си програми, като прецени къде ще бъде сградният фонд в тях, къде ще бъде квалификацията на строителите, къде ще бъдат иновациите в материалите, къде ще бъдат иновациите в дизайна на новите сгради, които ще се изграждат, и какъв процент от съществуващите сгради ще бъде реновиран“, каза тя. Михайлова коментира и Зеления пакт, като заяви, че той отваря огромни възможности за страната.

Дончо Барбалов, зам.- кмет на София по направление „Финанси и здравеопазване“, представи основните параметри на бюджета на СО за 2020 г. „През 2020 г. ще обявим търгове за обновяване на трамвайни линии по ключови булеварди“, информира той. „Столичната община ще работи за промяна на размера на таксата за издаване на строителни разрешения“, обяви още от страниците на в. „Строител“ зам.-кметът.

Само седмица след като бе избран за председател на УС на НСОРБ за втори мандат, инж. Даниел Панов, кмет на Велико Търново, разказа пред в. „Строител“ какви ще са приоритетите му за следващите 4 г. Той информира, че НСОРБ активно участва в подготовката за програмен период 2021 - 2027 г. „На нас се пада отговорността да започнем работа по новото интегрирано планиране на общинско и регионално равнище”, подчерта председателят на УС на НСОРБ. Срещите ни с инж. Даниел Панов продължиха през годината. Той отново бе гост на страниците ни през май (бр. 21) и ноември (бр. 47). „Убеден съм, че моите колеги – кметовете на общини, с готовност ще участват в съвместната ни рубрика „Кметовете говорят“ във в. „Строител“ и това ще ни даде възможност както да представим инвестиционната активност на местните власти, така и да обменяме иновативни идеи и решения”, каза в бр. 21 инж. Панов. „Вестник „Строител“ създава условия в публичното пространство да се чуват повече гласове, а това е знак, че демократичните ценности не са само украшение. Благодаря!“, заяви през ноември за съвместната рубрика „Кметовете говорят” председателят на УС на НСОРБ.

„Сега е точният момент да успеем да приложим по най-добрия начин новите технологии”, каза Добромир Ганев, председател на УС на Национално сдружение Недвижими имоти, с когото се свързахме, за да анализира как се отразява въведеното извънредно положение в страната заради COVID-19. „Настоящата ситуация е предизвикателство, но и една възможност да променим към по-добро нашия бизнес и взаимоотношенията си с клиентите”, изтъкна той. Ганев изрази надежда в. „Строител“ да бъде активен проводник на по-добрата симбиоза между двете професии - на строителя и брокера.

В поредица от интервюта с Областните представителства на КСБ информирахме как се отразява извънредното положение на работата на строителните фирми. Инж. Стефан Стоев, председател на ОП Благоевград, определи като голям проблем пред компаниите закъсненията на плащанията от общините. Последваха разговори с инж. Пенко Стоянов - председател на ОП Варна, инж. Тони Петров - председател на ОП Враца, Владимир Кехайов - председател на ОП Смолян и член на УС на КСБ, инж. Данка Кирилова - председател на ОП Монтана, Ина Минчева-Кържилова - председател на ОП Велико Търново, инж. Димитър Костов - председател на ОП Добрич, Георги Георгиев - председател на ОП Ловеч, инж. Ивелин Лозев - председател на ОП Силистра, инж. Мария Башева - председател на ОП Габрово, Милен Илиев - председател на ОП Плевен, инж. Пламен Михалев - председател на ОП Стара Загора, инж. Стоян Стоилов - председател на ОП Кюстендил, инж. Красимир Атанасов, председател на ОП Русе, инж. Тошко Райчев - председател на ОП Търговище, инж. Красимир Инджов - председател на ОП Ямбол, инж. Иван Делчев - председател на ОП Пазарджик. Ръководителите на структурите посочваха общи проблеми, създадени от ограничителните мерки, сред които трудното придвижване на строителите между населените места, забавянето на доставките, забавянето в работата на някои администрации по места. Изказваха се и опасения, че строителните фирми могат да загубят част от работниците си. Областните председатели не пропуснаха да благодарят на изданието на КСБ, че винаги е до тях и дава гласност както на успехите, така и на проблемите им.

Как се справя браншът в епидемичната обстановка, обсъдихме в бр. 14 с изп. директор на КСБ Валентин Николов. „Нашето спасение от ситуацията минава през работата“, категоричен бе той. „Строителният бранш е един от най-засегнатите, независимо от това, че формално забрана за работа нямаме. Засегнат е, защото той касае работата на много хора, които в общия случай се трудят не там, където живеят. Това е свързано с придвижване, което както е известно, сега е сериозен проблем. На второ място са доставките. Доставките са силно затруднени. Като изключим обичайните неща, които се произвеждат в България, всичко онова, което е свързано със съоръжения, машини, материали за довършителни дейности, плочки и т.н., е силно затруднено. Това води не просто до забавяне на работата, а и до оскъпяване на дейността, което ще се отрази несъмнено на резултатите“, каза Николов. „КСБ се обърна към институциите, към обществеността, към фирмите с призив да бъде направено всичко възможно при условията на извънредно положение, карантина и социална изолация строителството да продължи да работи. Обърнали сме се и към Агенцията по обществени поръчки с позиция, че те не трябва да допускат спиране на провеждането на обществени поръчки“, информира Николов.

В същия брой специален гост беше арх. Иван Несторов, началник на Дирекцията за национален строителен контрол, който допълни картината за отражението на извънредното положение, като се спря на дейността на ДНСК. „От страниците на изданието на КСБ бих искал да направя едно уведомление към колегите и всички надзорни фирми в бранша. Разговарях с министър Аврамова и сме единодушни, че приемателната дейност не трябва да спира, тъй като това ще засегне голяма част от нашата икономика. Ние искаме не да спираме, а да подпомагаме икономиката на държавата“, съобщи арх. Несторов.

Актуалната тема за работата на бранша в условията на пандемия продължихме с инж. Любомир Качамаков, вицепрезидент на FIEC и председател на ОП на КСБ – София. „FIEC препоръчва насърчаване на строителството и инвестициите за излизане от задаващата се икономическа криза“, заяви той. „FIEC и още над 10 сродни организации се обърнаха към европейските институции. Да се инвестира в браншовете, осигуряващи заетост. Да се инвестира в широкомащабни програми за подкрепа и стимулиране“, подчерта инж. Качамков.

„Европейският парламент прие спешни предложения за борба с COVID-19“, информира от страниците на в. „Строител“ говорителят на ЕП Джауме Дук. „Епидемията ще предизвика безпрецедентно свиване на европейската икономика“, прогнозира той.

Дискутирахме извънредното положение и с инж. Иван Моллов, член на УС и на ИБ на КСБ. „Трябва да преодолеем препятствията и да ограничим щетите, нямаме алтернатива“, сподели той. Инж. Моллов се спря и на проблемните текстове в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП). „На практика те доведоха до пълна парализа на обществените поръчки, тъй като всички срокове спряха да текат и единственото, което бе възможно, бе да се публикуват обявленията. От друга страна тези текстове спряха частично и строителния процес, тъй като сроковете, регламентирани в ЗУТ, също спряха“, разясни той и посочи, че КСБ настоява за промени в ЗМДВИП.

„Предложихме създаването на общоевропейски гаранционен фонд в размер до 25 млрд. евро въз основа на вноски от държавите членки на ЕС, чрез който се очаква да подкрепим до 200 млрд. евро допълнително целево финансиране за МСП, дружества със средна капитализация и предприятия, засегнати от настоящата криза.“ Това заяви в края на април вицепрезидентът на ЕИБ Лиляна Павлова. Тя поясни, че този гаранционен фонд ще има за цел да позволи на Групата на ЕИБ в партньорство с търговски банки и национални насърчителни институции да предостави до 200 млрд. евро най-вече в подкрепа на малки и средни компании, като рискът в тези инвестиции се споделя от всички участващи държави членки на ЕС като израз на европейска солидарност.

В бр. 18 отново се срещнахме със зам.-кмета на София Дончо Барбалов, за да ни запознае с актуализацията на бюджета на СО за 2020 г. и с мерките за подпомагане на бизнеса и на гражданите в София. „Подготвихме предложение до Столичния общински съвет за промяна в бюджета за 2020 г., който актуализираме с 23,4 млн. лв. намаление на приходите. Със същия размер – 23,4 млн. лв., намаляваме и  разходите, за да изпълним законовото изискване за балансиран бюджет. Помалко ще са средствата в инвестиционната програма с 13,3 млн. лв. и с 12,8 млн. лв. текущите разходи. Общото намаление на капиталовата програма спрямо вече гласуваната е малко под 3%“, стана ясно от думите му. В бр. 31 в края на юли той продължи да ни запознава с изпълнението на бюджета на Столичната община.

„Страната Ви влиза в кризата в стабилно макроикономическо състояние вследствие на управлението през последните няколко години“, бе коментарът на Фабрицио Дзарконе, постоянен представител на Световната банка за България, Чешката република и Словакия. „През следващите 15 месеца Световната банка ще предостави финансиране в размер на до 160 млрд. щ. долара, съобразено със здравните, икономическите и социалните шокове, пред които са изправени държавите“, съобщи той.

Александър Георгиев, изп. директор и зам.-председател на УС на „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ (ФМФИБ), разясни в бр. 19 важността на финансовите инструменти, особено в период на криза. „Фондът работи активно, за да представи мерки за справяне с икономическите последствия от безпрецедентната криза с общественото здраве“, увери той. Той информира, че ФМФИБ участва в изготвянето на модела за финансиране на изпълнението на нова национална стратегия за саниране на сгради до 2050 г.

„Ролята на сектор „Строителство“ за възстановяването на европейската икономика е от първостепенно значение“, подчерта Искра Михайлова по време на втората си среща за годината с в. „Строител“. „Повишаването на обема на реновираните сгради в Европа до 3% може да създаде един милион работни места“, посочи още тя.

Изп. директор на Агенцията по обществени поръчки доц. д-р Миглена Павлова гостува на страниците на в. „Строител“ след работна среща с КСБ. „На срещата обсъдихме въздействието на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, с който се въведоха ограничения, част от които намериха отражение при възлагането на обществени поръчки. Регламентираното в него спиране на срокове в процедурите за обществени поръчки и най-вече тези за обжалване на решенията на възложителите на практика спря възлагателния процес“, съобщи още доц. Павлова. Тя добави, че в тази връзка АОП се е включила в подготовката за промени на закона, с които разпоредбите му са прецизирани.

„Аз се надявам, че през следващата година чрез насочване на публичен ресурс към строителния сектор нещата ще тръгнат в положителна посока. Ние ще разчитаме много на строителите, защото те могат да помогнат за бързото възстановяване от кризата. Това може да се случи чрез частни инвестиции, основно свързани със строителство на сгради и промишлени обекти, и от друга страна - с изпълнението на инфраструктурни проекти, финансирани с публични средства. Ние трябва да положим усилия публичният ресурс максимално бързо да достига през строителните фирми до българските граждани“, заяви през май зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. „Винаги на бюрото ми стои в. „Строител“. Не само го четем, съобразяваме се с него. Това е вестникът на нашия бранш и тъй като все пак се наричаме неформално министерство на строителството, го припознаваме и като наш вестник. С Камарата сме много добри партньори и в редките случаи, в които сме имали разминавания, те са били добър наш коректив. С политиките, които КСБ води, включително и през медията си, знаем, че в 99% от случаите вървим ръка за ръка“, каза още той.

През юни се обърнахме към д-р Лозана Василева, зам.-министър на земеделието, храните и горите и ръководител на УО на ПРСР, да представи напредъка по Програмата за развитие на селските райони. „Въпреки трудностите успяхме да запазим изключително добър темп на работа в Управляващия орган. Стартирахме три процедури за прием на проектни предложения, започнахме оценката на проектите по други две вече приключили процедури и продължихме работата си по тези, които предстои да обявим“, информира тя.

„Енергийната ефективност във всичките й аспекти е във фокуса на програмите за 2021 – 2027 г. Интервенциите се предвижда да обхващат както енергийната ефективност в предприятията, така и за публични и жилищни сгради. Проучваме възможностите за финансиране и в рамките на Фонда за справедлив преход, доколкото подобни инициативи са част от голямата цел за постигане на климатично неутрална Европа“, сподели пред в. „Строител“ вицепремиерът Томислав Дончев. С него дискутирахме какво място се отделя на строителството в следващия програмен период на ЕС и сферите за разширяването на сътрудничеството му с КСБ. Той определи дигитализацията като важна тема, по която двете страни могат да работят.

Цифровизацията обсъдихме и с Мария Габриел, еврокомисар по „Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж“. „Радвам се да видя усилията на КСБ да постави началото на създаването на дигитален хъб в строителството в България“, подчерта тя. „Дигитализацията би могла да доведе до напълно нов подход към строителство“, категорична бе еврокомисарят. „За строителния сектор е необходимо да се подпомогнат дружествата за внедряване на изкуствен интелект, както и на строителни информационни модели (BIM). В новите сгради енергийната ефективност и съхраняването на ресурсите са важни аспекти“, добави Мария Габриел.

„При изпълнението на „ОПРР 2014 – 2020” не се наблюдава забавяне“, отчете Деница Николова, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на УО на „ОПРР 2014 – 2020”. „Съгласно изготвения и изпратен до ЕК първи проект на „ОПРР 2021 – 2027“ програмата ще бъде насочена към изпълнение на целите на регионалната политика, а именно справяне с негативните демографски тенденции и намаляване на различията по отношение на населението, увеличаване на икономическия растеж на българските райони и насърчаване на балансирано териториално развитие чрез полицентрична мрежа от градове, подкрепена от интегрирани инвестиции. Ще се включат специфични приоритети на големите общини и регионите за планиране от ниво 2“, заяви зам.-министърът за следващата ОПРР.

През юли в бр. 28 инж. Галина Василева, ръководител на УО на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“, представи напредъка по оперативната програма. Като приоритети за Управляващия орган тя определи ускоряването на реализацията на одобрените проекти от „ОПТТИ 2014 – 2020“ и завършването на преговорите с ЕК по новата програма. „Инвестициите в следващия период 2021 – 2027 г. ще бъдат насочени главно за завършването на основни жп и пътни направления, както и за насърчаване на мултимодалния транспорт посредством подобряване на връзките между отделните видове транспорт“, посочи тя.

След изключително успешно проведената кръгла маса на тема „Инвестиции за устойчив растеж – стратегия и развитие на Индустриална зона Варна“, организирана от ОП на КСБ – Варна, и в. „Строител“, министърът на икономиката Емил Караниколов, който бе ключов участник в нея, даде интервю за изданието на КСБ. „Строителството е един от секторите, които могат да издърпат всяка икономика нагоре. И поголемите държави, и глобалните играчи изразиха същото мнение и те ще инвестират в инфраструктурни проекти, защото това е механизмът“, категоричен бе той. „Основната ни задача е да осигурим ликвидност в малките и средните предприятия. Много сериозно разглеждаме и възможностите да помогнем на големи енергоемки компании“, разказа още той.

В същия брой специален гост на в. „Строител“ бе Ева Майдел, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ. „Енергийната ефективност е такава сфера, в която, ако инвестираме днес, можем да спестим много ресурси в бъдеще“, убедена бе тя. „Задължително е да ускорим темпа на реновация на сградите, в които живеем и работим, ако искаме да намалим разходите ни за енергия, но и вредния отпечатък върху климата“, добави евродепутатът.

„Строител“ е изключително ценен и необходим вестник, и то не само за строителната индустрия на България. В. „Строител“ е масмедията на бранша. Колкото повече медията отразява темата за дигитализацията и за всичко друго, което Иноцентър заедно с КСБ и останалите организации върши – толкова по-добре. Вестникът прави работата ни популярна. Той достига и до най-малката строителна фирма, защото всички компании от сектора го получават. Надявам се занапред сътрудничеството между Иноцентър и изданието на КСБ да бъде още по-ползотворно“, са впечатленията на проф. Дамян Кашлакев, преподавател в Калифорнийския политехнически университет, САЩ, и член на Иноцентър България.

Един от ценните ни гости бе д-р ик.н. Николай Иванов, член на УС на КСБ и председател на УС на ББА „Пътна безопасност“. С него обсъдихме в броеве 31 и 40 доколко безопасна е пътната инфраструктура у нас. „Изключително важно е да провеждаме политика, съобразена с интегрирания подход „Безопасна система“ с визия нула загинали и тежко ранени от ПТП“, подчерта Иванов. „Подходите в концепциите за „Безопасна система“ обикновено имат за цел да разработят система за автомобилен транспорт, която да минимизира последствията от човешките грешки чрез осигуряване на безопасна среда – „щадящи“ пътища (проектирани и изпълнени така, че неправилните действия на шофьорите да не водят незабавно до тежки или фатални последствия), по-сигурни автомобили, по-безопасни скорости на движение“, поясни той.

От страниците на в. „Строител“ зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството инж. Валентин Йовев обяви, че през октомври МРРБ ще даде началото на проект „Подготовка и стартиране на цифрова реформа на българския строителен сектор“. „Проектът има за цел изработване на стратегия и пътна карта за реформиране на сектора. Тук е мястото да апелирам към всички колеги от бранша, заети в целия строителен процес – от началото до края, да обединим усилия, за да постигнем възможно найбързо успех“, заяви той.

Вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка Лиляна Павлова бе наш гост в бр. 34, за да разясни какви финансови инструменти предоставя ЕИБ за развитие на мащабни инвестиционни проекти. „Една от нашите цели като банка на ЕС е да помогнем за изграждането на приобщаваща Европа“, уточни тя.

В седмицата, в която беше пуснато движението по първите 8 км от третата линия на метрото в София, публикувахме заедно с материала от откриването и интервю с изп. директор на „Метрополитен“ ЕАД проф. д-р инж. Стоян Братоев. Той ни разказа за етапите на изпълнението на новите станции и какъв облик е придобила всяка една от тях. „Планираме следващата година да започнем изпълнението на Етап 3 от проекта за Линия 3“, съобщи проф. Братоев. „В. „Строител” ми е слабост, защото е специализиран вестник, който обективно отразява това, което се извършва в метрото. А то е много важно, защото метрото е толкова тежък обект, че не е хубаво да се говорят глупости и непроверени факти, а да се казват истини, за да се информират хората как се строи, да се знае, че не става лесно, а с много труд, воля за преодоляване на всекидневните препятствия и с творческа енергия“, подчерта проф. Братоев.

През септември Марияна Николова, вицепремиер по икономическата и демографска политика и министър на туризма, съобщи, че през второто тримесечие на 2020 г. брутният вътрешен продукт на страната намалява с 8,2% спрямо същия период на миналата година. „Но дори и при този спад икономиката ни продължава да работи“, добави тя. „Секторите „Туризъм“ и „Строителство“ са взаимно свързани и допълващи се. Заедно представляваме лицето на България пред света и смятам, че съвместните ни усилия в тази посока могат да доведат само до по-качествен и подобрен продукт“, категорична бе тя.

Последва среща с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков. Във фокуса на разговора с него беше първият вариант на новата Оперативна програма „Транспортна свързаност“ и напредъкът по изпълнението на настоящата „ОПТТИ 2014 – 2020“. „За ОП „Транспортна свързаност 2021 – 2027“ ще е от голямо значение прехвърлянето (фазирането) на проекти от ОПТТИ, което налага в следващите месеци да определим какво можем да изпълним в рамките на този програмен период и какво оставяме за след 2021 г. Това засяга особено проектите в жп сектора, по-специално завършването на участъка Елин Пелин – Костенец“, заяви той.

За Деня на София, който съвпадна с отпечатването на бр. 38, публикувахме интервю с кмета Йорданка Фандъкова. „По повод празника на София пожелавам на всички столичани да са здрави и да имат онази сила и мъдрост, с които ще пазят вярата и любовта за добро“, пожела от страниците на вестника тя. Фандъкова обърна внимание и на традиционната годишна изложба на КСБ и в. „Строител” по повод Деня на строителя, която се реализира със съдействието на Столичната община. „Убедена съм, че с опита на Вашата медия и професионалния Ви поглед ще бъде подбран критично всеки обект и както винаги изложбата ще бъде интересна“, изтъкна Йорданка Фандъкова.

След като в рамките на около месец министърът на труда и социалната политика Деница Сачева проведе две работни срещи с ръководството на КСБ, я потърсихме, за да представи по-подробно темите, по които ще работи МТСП с Камарата. „Въпросите, които обсъдихме с КСБ, бяха свързани със следващия програмен период 2021 – 2027 г. на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, с инициативите на Министерството на труда и социалната политика по отношение на подкрепата на заетостта и някои наши ключови политики”, отговори тя и поясни, че професионалното обучение ще бъде сред водещите теми в изпълнението на бъдещата ОПРЧР. „Със сигурност бихме могли да засилим партньорството си с в. „Строител“ по отношение на обмена на информация за всички програми и проекти, по които работи министерството. Също би било добре да разпространяваме повече информация за основните приоритети, свързани както с ОПРЧР и с проектите по „Красива България”, така и по Фонд „Условия на труд”, който вероятно представлява интерес за читателите Ви”, каза още Деница Сачева.

„Естествени партньори по темата за възможностите за реализиране на инициативата на ЕК „вълна на обновяване“ в България са КСБ и вестник „Строител“, бе запомнящата се фраза в интервюто на Искра Михайлова, което тя даде в бр. 41 на изданието. „Трябва да бъдем гъвкави в планирането, за да можем да реагираме на всяко предизвикателство. Това е от изключително значение. Новият период ще бъде по-оперативен, изискващ координация между отделните оперативни програми, Плана за възстановяване на страната, плановете за честен преход на регионите“, коментира още евродепутатът и зам.-председател на групата „Обнови Европа“ в ЕП.

Вестник „Строител“ бе изданието, избрано сред българските печатни медии, за публикуване на коментарната статия на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, с която бе представено новото европейско движение „Баухаус“. „Ще поставим началото на ново европейско движение „Баухаус“ – пространство за сътрудничество в сферите на дизайна и творчеството, в което архитекти, хора на изкуството, учащи, учени, инженери и дизайнери ще работят заедно за превръщането на тази визия в реалност. Новото европейско движение „Баухаус“ ще бъде движеща сила, която ще вдъхне живот на европейския Зелен пакт по атрактивен и новаторски начин, в чийто център е човекът. То ще се основава на устойчивостта, достъпността и естетиката, чрез които европейският Зелен пакт ще се доближи до хората, а рециклирането, енергията от възобновяеми източници и биологичното разнообразие ще станат нещо обичайно“, посочи Фон дер Лайен в статията.

„Приоритет на Столичната община е завършването на третата линия на метрото“, обяви зам.-кметът на София по „Обществено строителство“ инж. Ангел Джоргов в първото си интервю за в. „Строител“ на тази позиция и добави, че е планирано 3-ти и 4-ти етап от Линия 3 да се финансират през програмен период 2021 - 2027 г. „Много се надяваме и двата проекта за Линия 3 да получат средствата от Европейския съюз, защото са изключително важни и за гражданите, и за столицата“, допълни той.

„Активираме дейността си в посока намаляване на административната тежест“, съобщи инж. Атанас Ангелов, председател на УС на БААИК. С него събеседвахме, след като беше преизбран за пореден мандат начело на Българската асоциация на архитектите и инженерите-консултанти. „Колкото са по-близки отношенията на различните организации в бранша, толкова по-бързо ще се върви към висока ефективност при реализацията на строителните проекти“, изтъкна той.

„В навечерието на Димитровден бих искала да пожелая на всички, за които строителството е житейски избор и професия, да бъдат здрави, енергични, съзидателни и да изпитват удовлетворение от своята работа.“ Поздравът отправи министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова в специално интервю за в. „Строител“ по случай Деня на строителя. „МРРБ работи по подготовката на втори етап на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“, информира тя и добави, че в бюджета за следващата година един от акцентите ще бъде ВиК инфраструктурата.

Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев даде интервю за в. „Сроител“ по повод професионалния празник на строителя. „2020-а наистина не e обикновена година. Кризата с COVID-19 постави всички браншове пред сериозни предизвикателства. Строителството обаче не спря. И тук искам да използвам случая да благодаря на правителството, на премиера Борисов и ресорните министри, на кметовете на общини, на кмета на София г-жа Фандъкова за това, че въпреки извънредните мерки реализацията на обектите продължи, не изостанахме с изпълнението на европейските проекти, хиляди хора запазиха своята работа, а качеството на живот на стотици хиляди българи се подобри“, акцентира председателят на УС. Той коментира и целите на новосъздадения Консултативен съвет от представители на всички браншови организации в сектор „Строителство“.

В същия брой председателят на Контролния съвет на КСБ инж. Благой Козарев отчете дейността на КС за изминалата година. „През целия период КС работи, подчинявайки дейността си на функциите, регламентирани със Закона за Камарата на строителите и Устава, съсредоточавайки внимание върху основните задачи“, категоричен бе той. „Мога да кажа, че КСБ функционира според изискванията на закона и подзаконовите нормативни актове. Има установена изключително добра комуникация между членовете на Изпълнителното бюро, изпълнителния директор и председателя на КС, което осигурява оперативност при вземането на решения, особено в периода на епидемиологична обстановка“, каза инж. Козарев.

Генчо Керезов, зам.- кмет на Столичната община по направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“, ни представи детайлно Стратегията за дигитална трансформация на София. „Работим София да стане по-иновативен град, по-„зелен” и да предлага по-високо качество на живот. Столицата ще бъде създател на пазари, първи клиент за местните иновативни решения и техен „промоутър”, разясни той

В. „Строител“ покани за следващ свой гост проф. д-р ик.н. инж. Николай Михайлов, председател на НС на „Трейс Груп Холд“ АД и член на УС на КСБ. Поводът бе, че той бе удостоен с почетното звание Доктор хонорис кауза на Тракийския университет - Стара Загора. „Усещането е наистина специално, защото най-хубавите отличия са точно тези, които са за цялостен принос, а не за конкретен повод. Изненадата беше голяма. Няма да скрия, че бях изключително трогнат, когато ректорът на Тракийския университет в Стара Загора - доц. д-р Добри Ярков, се свърза с мен и ме информира за отличието“, сподели той. „Човекът е незавършен, не несъвършен. Един от най-важните житейски уроци е да оставим сърцето да говори, да мечтаем дръзко и мъдро… Важна е не скоростта, а пътят, който избираме, за да стигнем до края“, сподели проф. Михайлов.

„Градът расте не с дни, а с часове и е необходима постоянна актуализация, облагородяване на градската среда така, че да бъде осветено и хората да се чувстват в безопасност“, бяха точните думи на зам.-кмета на Столичната община по направление „Транспорт и градска мобилност“ Кристиан Кръстев. „Активно работим по приоритизацията на градския транспорт, за да го направим по-оптимален“, каза още той.

„Мисля, че ни предстои много съвместна работа“. Това каза арх. Владимир Милков в първото си интервю за в. „Строител“ като председател на УС на КАБ. Изборът му начело на организацията бе поводът да го поканим за интервю. „Най-неотложно пред Камарата е да се пребори за своята независимост и с опитите за ограничаване на регулаторните й функции“, посочи още той.

В бр. 47 представихме новия председател на УС на КИИП инж. Марин Гергов. „Сред най-важните ми приоритети като председател на браншовата организация ще бъде модернизиране на работата на КИИП чрез максимална цифровизация“, информира той. „Смятам, че този съвет трябва да придвижва по нормативните канали всички теми, по които има единство между участниците в него“, коментира той по повод създадения Консултативен съвет в сектор „Строителство“, обединяващ браншовите организации в отрасъла.

В началото на декември разговаряхме с Емил Радев, евродепутат от групата на ЕНП/ГЕРБ, който коментира дейността на Европейския парламент през 2020 г. „Годината бе изключително предизвикателство за всички ни, включително и за ЕП. Основната ни задача бе да намерим решение за рестарт на европейските икономики или поне да се намали тяхната уязвимост в момент на различни по вид и продължителност рестрикции. Месеци наред усилията и на Европейския парламент, и на останалите институции остават съсредоточени върху приемането на мерки в подкрепа на хората и бизнеса“, обобщи той и пожела на екипа и на читателите на в. „Строител“ здраве, по-добри и по-спокойни дни.

В бр. 49 инж. Светослав Глосов, почетен председател на КСБ и председател на УС на Фондация „Български строител“, представи новата организация на Камарата на строителите, какво е наложило създаването и кои са основните й цели. „Чрез Фондация „Български строител” ще работим за разширяването на всички благотворителни инициативи на КСБ“, обясни инж. Глосов и добави, че структурата ще извършва дейности, свързани с организирането на кампании, планирането, координацията, набирането на средства и разходването им. „С Фондацията поставяме дарителската дейност на Камарата на една принципно нова основа“, посочи той.

„Дигитализаци ята ще бъде ключова тема за следващите години в целия свят“, убеден бе инж. Стефан Чайков, председател на УС на Българска браншова камара „Пътища“. Той бе преизбран за нов мандат начело на организацията и на страниците на в. „Строител“ начерта новите си приоритети. „Най-големият успех на предходния мандат е продължаващата консолидация на фирмите от пътния бранш“, отчете той.

„През март ще стартират строителните дейности по първия лот от жп участъка Елин Пелин – Костенец“, съобщи в бр. 51 инж. Красимир Папукчийски, ген. директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“. „В периода 2021 – 2025 г. ще изпълним три проекта по Плaнa зa възcтaнoвявaнe и ycтoйчивocт“, информира още той.

В края на годината отново се свързахме с председателя на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Искрен Веселинов, за да направи равносметка за законодателната дейност на КРПБМС през годината. „Поел съм ангажимент да започнем дебата за нов Закон за устройство на територията или по-скоро за нови закони. Считам, че предлаганото от строителите разделяне на сегашния ЗУТ на две или три части, които да регламентират различните фази от строителния процес, е удачно“, каза Искрен Веселинов. „Вестник „Строител“ отдавна се превърна във флагман на целия бранш, по който всички си сверяваме часовника. От изключително значение е, че го има, че е автентичният глас на българските строители“, бе оценката му за изданието на Камарата.

В настоящият последен брой завършваме годината с две значими и успешни личности - Мария Габриел, еврокомисар по „Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж“, и д-р инж. Владимир Вутов, изп. директор на „Геострой“ АД и член на ИБ и УС на КСБ. Ръководеното от д-р инж. Владимир Вутов „Геострой“ АД получи признанието на строителната гилдия за постиженията на компанията през 2019 г. - сребърна награда в Годишната класация на КСБ за изпълнението на строежи от високото строителство в раздел Големи компании и Голямата награда на ОП София „Най-добър строител“ в категория „Много големи предприятия“.

„За мен е гордост това, че за 15 години история „Геострой” изгради име на коректен партньор, който се развива в различни сегменти на строителството. Когато се обърна назад, виждам постигнатото през годините и си спомням за уроците, които сме научили. Всяка трудност и всеки успех ти дават нещо. Ако се спреш пред препятствията, няма как да докажеш, че можеш“, сподели пред изданието д-р инж. Вутов.

Българският еврокомисар Мария Габриел бе класирана в „50-те най-влиятелни личности в света, променящи управлението на технологиите“ в категория „Шампиони, работещи за гражданите“.

„Строителният сектор може да излезе от кризата по-иновативен и по-цифровизиран. Инвестициите в инфраструктура продължават да бъдат един от най-бързите начини за възстановяване на икономиката“, коментира еврокомисар Габриел. „За строителния бранш, за вестник „Строител“, който професионално отразява постиженията и предизвикателствата, касаещи сектора и в България, и в Европа, отправям най-искрени пожелания за здраве и сила, енергия и вдъхновение, ползотворни дела и нови успехи!“, пожела тя.

Ето и други интересни цитати на събеседниците ни през 2020 г: Валентин Димов, управител на „Ай Ви Сейлингс“ ООД и член на УС на КСБ: „Влагам сърце и душа във всяка една сграда, която строим.“

Инж. Павел Калистратов, собственик на „Калистратов Груп“ ООД: „Нямаме пропуснат срок наобект. Гордея се с това.“

Инж. Камен Наумов, управител на „Калистратов Груп“ ООД: „Ако един ръководител контролира нещо лично, хората работят по различен начин.“

Здравко Димитров, кмет на община Пловдив: „Кметовете говорят” е чудесна рубрика - кметовете трябва да говорят. Трябва по ясен начин да представят и защитават пред своите съграждани важните проекти.”

Таня Христова, кмет на община Габрово: „ Колегите от ОП на КСБ – Габрово, винаги са били изключително активни и търсещи диалог.“

Станислав Владимиров, кмет на община Перник: „Работата на в. „Строител“ е не само професионална, но и нужна за целия строителен бранш.“

Десислава Билева, зам.- кмет на София: „През 2021 г. предстои провеждането на процедура за избор на изпълнител на инсталацията за оползотворяване на RDF.“

Албена Атанасова, зам.-кмет на София по „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания”: „През 2020 г. предстоят мащабни ремонти на социалната инфраструктура.“

Инж. Добромир Симидчиев, ръководител на екипа, разработил РПИП на София за „ОПОС 2014 - 2020“: „До 2023 г. се планира да се инвестират над 140 млн. лв. във ВиК мрежата на София.“

Клод ван Рутен, президент на Световната пътна асоциация (PIARC): „Българските ни колеги могат да се възползват пълноценно от познанията и опита на PIARC.“

Инж. Алекси Кесяков, почетен член на ББАПБ, експерт по пътна безопасност и бивш дългогодишен секретар на ДОККПБД: „Промени в законодателството в духа на най-добрите европейски и световни практики са необходими.“

Цветан Симеонов , председател на Българската търговско-промишлена палата: „Цялата 125-годишна история на търговските палати е низ от добри дела в името на развитието на българската икономика.“

Дана Шефер, представител на Социалната каса на строителната индустрия: „България е на трето място по командировани работници в сферата на строителството в Германия.“

Инж. Цветелина Иванова, председател на Федерацията на независимите строителни синдикати към КНСБ: „На бюрото ми винаги има в. „Строител“.

Надя Данкинова, изп. директор на Фонд за устойчиво градско развитие и Фонд ФЛАГ: Архитектурата на следващия програмен период предвижда много по-голям дял на финансовите инструменти в комбинация с безвъзмездна помощ, насочени към устойчиви проекти, които да водят и до икономически растеж.“

Доц. д-р Ана Джумалиева, председател на Комисията за защита от дискриминация: „Достъпността е необходима и е важно да се изгради.“

Мая Косева, управител на НИСИ ЕООД: „Когато наближи буря, някои строят стени, други строят вятърни мелници. А какво ще строим ние - изборът е на всеки един от нас.“

Д-р Бойко Таков, изп. директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия: „Свързващият всички сектори проблем е липсата на работна ръка.“

Кристиан Анадолиев, член на платформа „Консерваторъ“: „Извънредната ситуация изисква навременна намеса на държавните органи.“

Красен Станчев, икономист, съосновател и бивш директор на Института за пазарна икономика: „Ефективно е средствата за подпомагане да бъдат насочени към отрасли, които ще изтеглят икономиката от спада.“

Ясен Георгиев, изп. директор на Института за икономическа политика: „Вливането на свеж ресурс чрез бързо разплащане по обществените поръчки е изключително важно.“

Владимир Каролев, икономист: „Подкрепям позицията на КСБ, че строителството трябва да продължи.“

Драгомир Белчев, финансов директор на Института за икономическа политика: „Следващите две години са изключително важни и за инфраструктурното строителство.“

Радосвет Радев, председател на УС на Българската стопанска камара: „В тези тежки условия българските работодатели показаха своята социална отговорност.“

Доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев, председател на УС на Научно-технически съюз по строителството в България и преподавател в УАСГ: „Съвместната дейност на научните работници с КСБ има своите конкретни намерения - подготовката на кадри за практиката.“

Проф. д-р инж. Петър Павлов, ръководител на „УАСГ - Национален център по сеизмично инженерство“: „В България е крайно наложително строителството на модерен експериментален лабораторен комплекс.“

Проф. д-р инж. Ивайло Копрев, ректор на Минногеоложкия университет „Св. Иван Рилски”: „Работим за създаване на мрежа от сродни европейски университети.“

Проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, ректор на ВТУ: „Имаме новаторски подход към обучението, все по-активно си сътрудничим с бизнеса.“

Доц. д-р инж. Венцислав Стоянов, декан на Строителния факултет на ВСУ „Любен Каравелов“: „ВСУ има превъзходно сътрудничество с КСБ.“

Инж. Доротея Дончева, директор на СГСАГ „Христо Ботев“: „Строителството не е лесна професия. Иска се сериозна квалификация и много голяма отговорност.“

Мариана Спасова, директор на ПГАСГ „Арх. Камен Петков“ – Пловдив: „70% от завършилите гимназията ученици продължават образованието си във висши учебни заведения от отрасъла на строителството у нас.“

Бойка Борисова, директор на Професионалната гимназия по транспорт и строителни технологии „Гоце Делчев“ – Пловдив: „Съвместно с Областното представителство на КСБ осигурихме учители по теория и практика за строителните паралелки.“

Инж. Петя Иванова, директор на ПГСА – Пазарджик: „Извънредното положение наложи иновативен подход за обучение на учениците в цялата страна.“

Инж. Стефан Първанов, преподавател във факултет „Пожарна безопасност и защита на населението” при Академията на МВР: „Увеличава се потребността от по-голям брой инженери по пожарна безопасност.“

Петър Холаковски, изп. директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД: „Независимо че работим в условия на извънредно положение, не спираме да полагаме усилия за гарантиране на сигурността на електрозахранването.“

Арх. Христо Ганчев, автор на монография за Голямата базилика: „Философията на възстановяването на Голямата базилика в Плиска е в извеждането на обекта от състоянието на музеен абонат.“

Проф. д-р Татяна Червенякова, изп. директор на СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров” ЕАД – София: „С дарението на апарати за новооткритото интензивно отделение на болницата КСБ извърши едно добро дело, за което благодаря.“

Андон Балтаков, генерален директор и председател на УС на Българското национално радио: „За мен сътрудничеството между БНР и в. „Строител“ е абсолютна синергия.“

Алесандро Бутичè, Agenzia Italiana Stampa Esterо (AISE): „Следвайки призива за солидарност на ЕС, трябва да рестартираме италианската икономика, като започнем от устойчивото строителство.“

Отец Кирил Попов, енорийски свещеник в катедрален храм „Света Неделя“: „Бог не ни е оставил, ще преодолеем изпитанията.“

Николай Божилов, Велик майстор на Обединената Велика ложа на България: „В тези критични за нашите съграждани дни разгръщаме все по-мащабна и ефективна дейност в най-присъщите на масонството сфери – благотворителност и милосърдие.“

Йордан Чорбаджийски, председател на УС на Националната лозаро-винарска камара: „Надявам се, че интервюто във в. „Строител“ ще постави началото на ползотворно партньорство между НЛВК и Камарата на строителите в България.“

И през 2021 г. ще продължим да срещаме читателите на вестник „Строител“ с интересни и важни за бранша събеседници. В първия брой за годината наши гости ще бъдат вицепремиерът Томислав Дончев и изп. директор на КСБ Валентин Николов.

Реклама