Строител

Инж. Десислав Герданов, управител на „Интерхолд“ ЕООД: Имаме капацитет да се справяме с предизвикателствата

Пожелавам на строителите да продължаваме да следваме примера и завета на Кольо Фичето

Уважаеми инж. Герданов, приемете поздрави от екипа на в. „Строител“ за получената престижна награда на ОП София „Най добър строител“ в категория „Средни предприятия”. Как приемате това отличие от колегите Ви?

Изключително благодаря от името на целия екип на „Интерхолд“ за наградата. За нас тя е признание за огромния труд и посоката, в която се движим.

Каква беше изминалата година за компанията, кои бяха основните обекти, по реализацията на които работихте? Кое бихте посочили като най-голям успех?

Изминалата 2021 г. беше тежка за нас предвид продължаващата пандемия и несигурността, която почувстваха всички инвеститори. Нормално е това да се отрази и върху нас – забавиха се стартове на няколко проекта, които впоследствие се струпаха едновременно. Горди сме, че успяхме да се справим с напрегната ситуация и да спазим ангажиментите си към нашите партньори.

Разкажете ни малко повече за историята на компанията и най-интересните изпълнени обекти през годините. С кой от тях се гордеете най-много?

„Интерхолд“ ЕООД е на 9 години. Стартирахме от нулата, като първите ни обекти бяха съвсем малки ремонти, които изпълнявахме без никакъв собствен инвентар, механизация и технически състав. Постепенно започнахме да поемаме по-големи проекти, натрупахме опит, нужното оборудване и механизация. Малко по малко попълнихме и инженерния състав и персонал, с който съм изключително горд – първият назначен все още работи и се развива при нас. Към днешна дата смея да твърдя, че разполагаме с всичко необходимо и имаме капацитета да се справим с всяко предизвикателство в строителния процес.

Изпълнявали сме различни видове обекти: жилищни, офис, административни сгради, логистични и складови бази, инфраструктурни и пътни строежи, паркове и зони за отдих, обекти паметници на културата.

Гордеем се с всичките ни изпълнени и в процес на реализация проекти. Благодарни сме на инвеститорите за гласуваното доверие, ние ще продължим да го доказваме и да държим на него.

Какви са целите, които си поставихте в началото на годината?

Плановете ни за 2022 г. са да продължим изпълнението на започнатите обекти, както и стартиране на няколко нови, за които имаме вече подписани договори. Вървим напред и нагоре към нови предизвикателства и партньорства.

Как се отразява повишаването на цените на суровините и материалите на работата Ви?

Ситуацията е много трудна не само за нас, а и за всички колеги. Повишението на цената на дадени продукти е с 90%, съответно за нас е изключително предизвикателство да запазим уговорките с възложителите и в същия момент да не претърпим огромни загуби по вече подписани договори. Нарушават се предвидени бюджети както от едната страна на процеса, така и от другата.

Както знаете, Камарата на строителите в България пое инициатива за индексация на цените по вече поети ангажименти. Това е изключително важно да се случи, защото има огромен риск от неизпълнение.

Какви са другите предизвикателства, с които се сблъсквате?

Един от основните проблеми в нашия бранш е липсата на кадри. Все по-трудно става да си намираме качествени хора във всеки стадий на строителния процес. Правим опити за внасяне на работна ръка от чужбина, но процедурите са тежки и тромави.

 

Вие сте член на най-голямото Областно представителство на Камарата, това в София. Какви трябва да бъдат основните приоритети на ОП и на Камарата като цяло през 2022 г.?

Благодарен съм и се радвам, че съм член на това семейство. Основни приоритети са заедно да се справим с проблемите, които посочих – индексация на договори и опростяване на процедурите по внос на работна ръка.

Какво ще пожелаете на читателите и на екипа на в. „Строител” за 2022 г.?

Пожелавам на всички най-вече здраве, успех във всички начинания. На строителите - безпроблемни и безаварийни обекти и да продължаваме да следваме примера и завета на Кольо Фичето.

Благодаря на в. „Строител“ за поканата за интервюто!