КСБ

КСБ започна поредица от срещи с парламентарно представените партии

На 17 май Камарата на строителите в България (КСБ) започна поредица от срещи с парламентарно представените политически партии преди приемането на държавния бюджет. Първите разговори се проведоха последователно с ПГ „БСП за България“, ПГ „Има такъв народ“ и ПГ „Възраждане“. На срещите, които се състояха в Народното събрание, от страна на КСБ участваха председателят на Управителния съвет инж. Илиян Терзиев, зам.-председателите на УС инж. Любомир Качамаков, инж. Иван Моллов и инж. Живко Недев и изп. директор на Камарата арх. Иван Несторов.

„БСП за България“ бе представена от зам.-председателите на ПГ Георги Свиленски и Христо Проданов и членовете на Комисията по регионална политика и местно самоуправление (КРПМС) в НС Борислав Гуцанов и Манол Генов. На срещата с „Има такъв народ“ ръководството на КСБ разговаря с Тошко Йорданов, председател на ПГ, Гроздан Караджов, член на КРПМС, и Станислав Балабанов, секретар на ПГ. В срещата с ПГ „Възраждане“ се включиха инж. Коста Стоянов, Кръстьо Врачев и Константина Петрова, които са членове на Комисията по регионална политика и местно самоуправление в НС.

Пред представителите на партиите инж. Илиян Терзиев формулира три основни цели на КСБ – индексацията да се изпълнява реално, да има осигурено финансиране за нея в държавния бюджет и приемането на единни указания за прилагането на Методиката.

По думите на председателя на УС на КСБ вече близо 2 г. строителният бранш очаква адекватна индексация на договорите с публични възложители, която да отговаря на реалното поскъпване на строителната продукция. „Въпросът с индексирането на договорите за строителство, възложено от държавата и общините, вече е не просто въпрос на оцеляване за бранша. Той е и задължително условие за довършване на така нужната за обществото публична инфраструктура – и ВиК, и жп, и пътна, и по-малки общински обекти“, заяви инж. Терзиев.

КСБ обърна внимание на депутатите, че е застрашено не само изпълнението на настоящите оперативни програми, но и на новите, както и на Националния план за възстановяване и устойчивост. Причината е, че стойността на проектите в тях е сметната по неактуални цени.

От Камарата изразиха мнение, че в държавния бюджет за 2023 г. е належащо в капиталовите разходи да бъдат предвидени средства за индексация, отговаряща на оскъпяването на произведената строителна продукция. Обектите по оперативните програми, които трябва да бъдат финализирани през тази година, не могат да чакат бюджета за 2024 г., бяха категорични от КСБ.

Според браншовата организация без индексация ще бъдат наказани коректните компании, които не са спрели работа и на практика са се превърнали в инвеститори в публична инфраструктура.

По време на срещите с партиите от КСБ посочиха, че в Методиката трябва да залегнат данни от официални статистически източници (НСИ и Евростат). Целта е възложителите по ЗОП да са спокойни, че са получили механизъм да актуализират коректно на базата на официална статистическа информация и спазвайки обществения интерес по договорите, финансирани с публичен ресурс.

От страна на политическите сили изразиха разбиране и подкрепа по поставените от КСБ проблеми. Обща е позицията, че е от ключово значение да се приеме държавен бюджет за годината и в него да се заложат необходимите средства за индексация, които да гарантират успешното завършване на започнатите проекти.