Строител

Ако няма какво да дадем на света, за какво сме родени?

Режисьорът на строителната площадка, както го нарекохме в един предишен наш материал, явно обича всички ярки проявления на културата, не само любимия си театър. И логично - съдбата на една строителна фирма, управлявана по такъв начин от такъв човек, със сигурност е положителна, дори в най-тежките времена. „Тирлин” АД е разпознаваема марка в бранша. Нейният ръководител – още повече. Преди 15 години дружество от 92 акционери взема от община Пловдив общинската фирма „Тирлин” ЕАД, за да създава красиви и дълголетни сгради за хората. Сега, когато дружеството отбеляза своята годишнина, няма как да пропуснем да го отличим. Днес обаче главните герои от ръководството отстъпват място на други заслужили специалисти, които 15 години градят доброто име на компанията. Неотдавна по време на срещата на областните председатели в новия офис на ОП на КСБ в Пловдив строителите ни подхвърлиха идеята в едноименната рубрика да отделяме подобаващо място и на онези майстори, които от сутрин до здрач са на строителната площадка – в работни дрехи и с дюлгерски метър в ръка. Това са обикновените служители, без които обектите на България няма да са същите и Камарата на строителите няма да е същата... Инж. Гарабедян с гордост и уважение говори за своите работници, с които години наред изграждат едни от най-хубавите и стойностни обекти в Пловдив, България и чужбина. В следващите редове ще ви запознаем персонално с някои от тях.     Велик български поет е Владимир Башев. Не само защото всички знаем творбите му, ами и защото житейските прозрения в тях дават тон в живота на някои от най-големите български строители. В своето стихотворение „Размисъл” Башев пита: „Ако няма какво да дадем на света, за какво сме родени?”. Това мото стои на стената в кабинета на изпълнителния директор на пловдивското строително дружество „Тирлин” АД инж. Саркис Гарабедян, който е член на Контролния съвет на Камарата на строителите в България (КСБ).     С Иван Кралев и Петър Левов инж. Гарабедян се познава от 1970 г., когато работи като технически ръководител на обект „Рудметал”. Тогава те са колеги в бригадата на заслужилия доайен на професията Ташо Щерев. Обектите не крият никакви тайни за работниците в една от най-елитните строителни фирми в България. От сложната кофражна форма за наливане на виренделова греда, през кофража за елементи по система ИИС 20 и 22, скелетно безгредовата система Е1 72, Е 67А, система Спирола, до днешните тунел-кофражи, Пери, Рингер - те познават всички технологии и знаят как да ги прилагат. През годините сътворяват обекти като Военните заводи в Пловдив и Граф Игнатиево, „Българска роза” – Карлово, „Теодоси Марков” – тъкачницата за коприна в Карлово, ЗММ и „Руен” в Асеновград, хлебозаводи, НПП – БАН, ЦААМП. Впоследствие изграждат парфюмерийните заводи „Рефан”, „Солвекс”, „Роза импекс”, представителните сгради на „Бибтекс” и „Биттел”, католическия храм в жк „Тракия”, винените заводи „Пещера” и „Съединение”, винарския комплекс „Тодоров” в село Брестовица. Участват и в изграждането на летище София в корпусите 12 и 14. И не на последно място, майсторите неуморно доказват мощта на българските строители в Израел при строителството на промишления обект в Тел Авив – Виталго, стадиона за 35 000 души в Ришон де Сион, много жилищни сгради в Натания, Ашкелон и Рош Хайн. Рангел Пенов е бригадир на зидаро-кофражистката бригада. Той заедно със своя брат близнак Ангел са най-добрите майстори в строителството на училища в Пловдив и съседните населени места. От техните ръце излизат училище „Димитър Матевски”, „60-класното” и „30-класното” училище в район „Тракия”, училищата в Цалапица и Поповица, Брезово и Първомай, Маноле, Карлово и Калофер. „Помня ги от 1979 година, когато обединиха остатъка от ППС - МСК след разделянето на „Заводски строежи” с Първо строително управление на СМК Пловдив”, разказва инж. Гарабедян. Рангел е един от най-големите акционери – по брой на акции той е непосредствено след директорите Гарабедян и Запрянов. Вярва, че негово призвание е да помага на младите работници да усвоят и обикнат строителната професия. „Петър Сумов е бригадир на мазачна бригада от 1982 г., когато изпълнявахме фасадата на Дома за възрастни хора в пловдивския квартал Коматево. Строг и принципен бригадир е, взискателен и винаги дава личен пример. За него няма тайни в строителната професия. Днес ръководи една от най-добрите бригади за фасадна обработка и саниране на сгради”, оценява качествата на колегата си инж. Гарабедян. Иван Иванов пък е бригадир от с. Зелениково. Определят го като душата на фирмата. За него строителната дейност е като религия. Неслучайно възпитава в този дух и собствените си синове, както и много други млади строители. Инж. Гарабедян казва, че той не знае израза „не може”. Винаги успява не само в грубия строеж, а и в модерните мазилки и фасадни облицовки. Това е само част от силата на „Тирлин” АД - ентусиастите, които умеят не само да строят, но и да творят. Затова пловдивската компания „Тирлин” АД е жива. Затова тази приватизация често е давана като един от най-успешните примери, а може би и най-успешната в строителния бранш.     „Тирлин” АД в ЦПРС: I първа група: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС: Удостоверение № I - NV 007029 1.1. Строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС. II втора група: строежи от транспортната инфраструктура, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПРВВЦПРС: Удостоверение № II - NV 001363 2.2. Строежи от втора до четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС. IV трета група: строежи от енергийната инфраструктура, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПРВВЦПРС: Удостоверение № III - NV 001361 3.3. Строежи от трета категория съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС. III пета група: отделни видове строителни и монтажни работи, съгласно позиция „Строителство” на КИД-2008: Удостоверение № V - NV 004049