Строител

Управление и контрол на процесите в басейна

Инж. Валентин Вълев, собственик и управител на фирмите „АКВАТЕК” ЕООД и „Експрес Гаранцион” ООД, председател на ОП на КСБ - Варна   Уважаеми колеги, темата на днешния брой е „УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ПРОЦЕСИТЕ В БАСЕЙНА”. Басейните са относително сложни технически съоръжения и като такива се нуждаят от сериозни и надеждни системи, с които да се управляват. Основните изисквания към една такава система са следните: √ да осигурява нужната безопасност при ползване на басейна √ да осигурява висока степен на защита на монтираната скъпа техника √ да осигурява информация за протичащите процеси и евентуално настъпили проблеми √ да работи автоматично и независимо √ да има лесно и интуитивно управление. Системите за управление и контрол на басейните са съставени най-общо от две части. „Силовата част” е тази, която осигурява захранването и защитата на съоръженията в басейна. Другата част е „автоматика и контрол”. Тя осигурява правилното логическо взаимодействие между отделните модули, възможността за въздействие върху тях и необходимата информация за оператора. Електрическото табло на басейна е изключително важна част за нормалната работа на съоръжението. В никакъв случай не трябва да се правят компромиси с елементите, участващи в захранването и защитата на оборудването – предпазители, дефектно-токови защити, контактори, моторни защити и др. Пазарът е залят с елементи на най-различни производители, много от които обаче не отговарят на необходимите изисквания за надеждност и безопасност. Разликите в цените между различните производители достигат до 200-400%. Примамващо е, но използвайки например моторна защита за 15 лв. вместо за 60 лв., рискувате след време да купувате нова помпа за 500 лв. Много важен елемент са и дефектно-токовите защити (ДТЗ), тъй като те осигуряват безопасността на инсталацията. Нашият съвет е: не пестете от системите за захранване и защита. Основно изискване към системата за управление и контрол на басейна е да осигурява възможността за независима работа в дълъг период от време, като надеждно сигнализира за евентуално настъпили проблеми и критични ситуации. Съвременните тенденции са в използването на програмируеми контролери, които дават възможност за гъвкаво управление и богата информация за множество параметри от системата. Освен това те дават възможност за лесно пренастройване към нови параметри, без да се налага основно преработване. Просто се препрограмират с новите изисквания. Както беше споменато по-горе, важно е и една такава система да дава нужната информация за нормалното протичане на процесите и да сигнализира при настъпването на критична ситуация. При големите обществени басейни е добре тази информация да бъде изведена в операторска зала на светлинно схематично табло или LCD дисплей. Задължително трябва да се предвиди и звукова сигнализация при критични ситуации. При всички съвременни системи може да се реализира и автоматично дистанционно уведомяване чрез SMS или позвъняване на мобилен телефон. Вече не са скъпи и системите, позволяващи тотален контрол на басейна чрез мобилния телефон. От всяка точка на света имате възможност да включвате и изключвате оборудването, да проверите и регулирате температурата и химичния баланс на водата, дори да наблюдавате басейна си на дисплея на телефона с помощта на WEB камера.