Строител

Екстри в басейните

[gallery link="file" order="DESC" orderby="post_date"] С понятието екстри в басейните се обозначава цялото допълнително оборудване, което няма пряка връзка с функционалността на басейна, но допринася за повишаване на емоционалната стойност на съоръжението. Съществува огромно разнообразие от възможности в тази област. Най-общо те могат да се разделят в 3 групи: √ технически екстри, които повишават ефикасността на стандартното оборудване и улесняват поддръжката на басейните √ визуални екстри, които служат за подобряване на външния вид и общото впечатление за басейните. С тях се постига и определена уникалност на съоръжението, която в много случаи е важна за клиентите √ емоционални екстри, които служат основно за повишаване на удоволствието при използване на съоръжението, ангажират тялото и сетивата и допринасят за общото релаксиране на организма. Към първата група можем да причислим всякаква автоматика, която се прилага в системите за басейни. Тя премахва нуждата от ръчни операции по поддръжката и елиминира човешките грешки. Най-разпространен пример са вентилите и системите за автоматична промивка на филтрите. Това са електромеханични устройства, които непрекъснато следят степента на замърсеност на филтрите и при нужда извършват всички необходими операции по почистването им - включват и изключват помпи, пренасочват водните потоци и т. н. Важно е да се отбележи, че благодарение на тях филтрите се почистват само когато е необходимо – това спестява разход на вода и химикали. Към тази група могат да се причислят и системите за дистанционен контрол и мониторинг на басейните. С помощта на смартфон, компютър или друго цифрово устройство, свързано с интернет, може да се контролира всеки процес в басейните, както и да се включват и изключват всички системи. Към визуалните екстри на първо място трябва да споменем фотооблицовките. Тази технология позволява отпечатването на произволна фотография върху облицовката. Това дава неизброими възможности за постигане на уникалност на един басейн. Могат да се предложат както пана с определен размер, така и цялостно решение за всички повърхности - например морски пейзажи по дъното и стените на басейна. Водопадите могат да бъдат изработени от неръждаема стомана или от друг материал, но могат и да бъдат решени по начин, използващ конкретни особености на околната среда - например алпинеум или скала, по която се спуска падащата вода в басейна. Обикновено водопадите не са скъпи решения, но ефектът им е впечатляващ, затова са и едни от най-широко използваните варианти за разнообразяване на екстериора. Водните ефекти и атракции са разновидност на водопадите, но при тях водата не пада под въздействието на гравитацията, а се изстрелва под налягане. Струите могат да описват дадени форми или да служат за масаж и забавление. Такива са например водните гъби, чадъри, таралежи и др. Нестандартни конструктивни елементи - визията на всеки басейн може да се промени с поръчката на уникално изработени за всеки конкретен случай елементи. Такива са например преливните решетки и бордове от камък в най-различни разновидности, специализирани архитектурни елементи и др. Следва продължение...