Строител

Инж. Йорданка Близнакова: Трябва да бъдат използвани знанията и опитът на ветераните

Вестник „Строител“ е надежден и сигурен партньор, на когото разчитаме

Мартин Славчев   Инж. Йорданка Близнакова е родена на 14 май 1932 г. в Смолян. Средното си образование завършва в Пловдив, а висшето в Инженерно-строителния институт в София, сега УАСГ, със специалност „Промишлено и гражданско строителство“. Дипломира се през януари 1956 г. и  от 1 март същата година започва работа по разпределение в „Строй–обединение” - Враца.

През март 1958 г. се мести в Пловдив и започва работа в „Местни строежи”. Остава там до март 1966 г. на длъжности­те технически ръководител, инженер-конструктор и проектант.

До 1 януари 1976 г. е зам.-председател на ИК на Окръжен народен съвет – Пловдив, отрасъл „Строителство”. Този период се характеризира с усиленото изграждане на културни домове, училища, детски градини, водоснабдяване, както и озеленяване и благоустрояване на населените места. Провеждат се и конкурсите за мемориалните комплек­си „Христо Ботев” в Калофер, „Братската могила”, „Антонивановци” и др. В резултат на промяната в облика на селата и градовете Пловдивски окръг многократно е излъчван за национален първенец, а инж. Близнакова е наградена с редица ордени и медали.

От 1 януари 1976 г. при създаването на Строително-монтажния комбинат тя е назначена за генерален директор. В Пловдив СМК се образува от сливането на „Градстрой”, „Заводски строежи”, „Кариерни материали” и „Бетонови изделия”. За постигнати добри резултати по всички показатели СМК - Пловдив на два пъти е удостоен със знамето на Министерството на строежите и ЦК на Профсъюза на строителите. През следващите години получава това признание още няколко пъти. Достига се до 5000 апартамента пуск на годината. СМК – Пловдив е награден с орден, а инж. Близнакова е носител на званието „Заслужил строител”.

„Тези резултати се дължат на усилията на целия колектив. Ръководствата на комбината и поделението бяха комплектувани с добри и опитни специалисти, а до тях за заместници имаше млади кадри, които трупаха опит. Професионалният учебен център към комбината бе оборудван със съвременна техника и имаше добри преподаватели. През него работниците периодично преминаваха обучение. Там бяха подготвени прекрасни бригади за количествено изпълнение на строително-монтажните дейности”, споделя инж. Близнакова.

„Ръководството на СМК отдели особено внимание на битовите проблеми на строителите. Направихме кухня майка за 5000 комплексни менюта и организирахме извозването на топла храна по обектите. От фонд „Социално-битови и културни мероприятия” изградихме профилакториум в с. Баня, необходим за лечение на професионалните заболявания на работниците, почивна станция в Родопите, ведомствени жилища и т.н. Легловата база в почивните станции възлезе на 610 легла, апартаментите бяха 3186. Специализирано поделение се  грижеше за нормалната им функция”, допълва тя.

От 1983 г. до пенсионирането й през май 1987 г. инж. Близнакова работи като завеждащ отдел „Строителство” към окръжния комитет.

През 2009 инж. Йорданка Близнакова е наградена от ОП на КСБ – Пловдив с грамота „Строителна традиция”. Отличието й се присъжда за цялостен принос към строителната професия в качеството й на директор на СМК. През същата година получава и персоналната награда „Почетен майстор на отвеса” за достоен строител с изключителен професионализъм.