Строител

Красимир Милушев: Предаваме един истински дом за децата

Георги Сотиров В последния ден на септември в Самоков беше открит Център за настаняване от семеен тип. С това приключи изпълнението на проекта за осигуряване на ефективна социална инфраструктура в общината чрез изграждане на функционална сграда, който се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013“, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Стойността на обекта е 814 428 лв., а безвъзмездните средства от Европа са 692 263 лв. „Идеята на проекта е да се подобри качеството на живот на децата, настанени в специализирани институции, съобразно техните специфични потребности“, коментира Иван Милушев, съуправител на „Красстрой” ООД – Самоков, фирмата, която е извършила изграждането. Изпълнителят е дялан камък и потомствен строител. Завършил е Университета за национално и световно стопанство, а сега му предстои дипломиране във Висшето строително училище „Любен Каравелов”, специалност „Строителство на сгради и съоръжения”. Шегуваме се, че тогава пред името си трябва да пише „строителен инженер-икономист” или „икономист-строителен инженер”… „Всеки строител трябва да разбира от икономика”, категоричен е нашият събеседник. Сигурно е прав, защото не е шега от икономическа гледна точка да реализираш тази двуетажна сграда с РЗП от 726 кв. м… При това да изпълниш коректно всички европейски изисквания. И дава пример: при стартирането на процедурата 19 фирми закупуват тръжните документи. Поради утежнени условия, свързани с газифицирането на обекта, накрая остават само две, които напълно отговарят на критериите, а състезанието печели „Красстрой”. Започва строителството и компанията успява да спази договорения срок от 117 дни при високо качество на изпълнението. По време на изграждането на сградата фирмата ангажира 20 строители от различните специалности в бранша, които извършват целия технологичен процес. За отбелязване е, че всичките работници са жители на Самоков… Тук в нашия разговор се намесва Красимир Милушев – другият съуправител на фирмата, който е баща на Иван. Той е и зам.-председател на ОП на КСБ – София: „Винаги сме имали отговорност към града и към неговите проблеми с осигуряване на работни места…”, подчертава Милушев. Центърът е строен професионално и красиво като цветови решения и солидно като строително изпълнение. На първия етаж е разположена жилищната зона, състояща се от две спални, дневна и тоалетни. Тук е ситуирано и пространството за общо ползване. Това е едно голямо помещение с кухня, трапезария и кът, където детето може да се усамоти или пък да разговаря с хора, дошли му на свиждане. Административната зона включва стая за хората, заети с отглеждането и възпитанието на децата. С ветерана строител Димитър Йончев влизаме в котелното помещение. „Майсторска работа. Изпипано е”, споделя той. На втория етаж са разположени две жилищни зони с пет спални, две дневни и голямо складово помещение. „В сградата има асансьор, пригоден за използване от хора с увреждания, също така и платформи за придвижване навън. Останалите помещения също са съобразени със специфичните нужди на обитателите”, обяснява Иван Милушев. Центърът е предназначен за живеене на 15 деца. Проектът определено е изпълнил основната си цел – да осигури качество на живот на деца и младежи с увреждания, гарантиращо пълноценно физическо, емоционално и познавателно развитие и специално включване на всеки младеж в естествената за него среда чрез осигуряване на индивидуализирана грижа и подкрепа. След тържествения водосвет кметът на община Самоков Владимир Георгиев коментира пред съгражданите си, че независимо от навременното приключване на строителните работи и предаването на центъра от „Красстрой” реалното му функциониране се забавя в очакване да пристигнат неговите питомци. „Ако трябва да бъда откровен, ще кажа, че ми се искаше да присъстват държавно отговорни институции, за да видят какво значи съпричастност на целия град към един социален проблем”, декларира кметът. „Искам да ви уверя, че това е едно от най-добрите в страната заведения за отглеждане и възпитание на деца със здравословни проблеми и съм горд от това, че строителите, а и обществеността откликнаха подобаващо на това да имаме сега тази сграда. Поехме като администрация доста отговорности, разкрихме тук и нови работни места. Най-важното е, че ще можем да социализираме тези младежи“, добави кметът Георгиев. Красимир Милушев заяви, че такива центрове в страната досега са били само пет на брой, като самоковските строители предават на града и на децата шестия. „Приятно е да видиш толкова хора, които оценяват труда ти. Аз лично искам да изкажа нашата благодарност на екипа от общината, който работи по този европейски проект и без чийто висок професионализъм това безвъзмездно финансиране нямаше как да се случи”, добави той. Димитър Йончев, който е председател на Регионалния клуб на строителите ветерани в Самоков, отрази по свой начин самоковското събитие: „Чувствам се удовлетворен и радостен, че колегата Краси Милушев, който е един от най-добрите приятели на нашия клуб, е изградил тази красива сграда. Неговите строители са направили истински дом за децата с нерадостна житейска съдба.” Работата по Центъра за настаняване от семеен тип е започнала с откриване на строителната площадка на 26 юли 2013 г. На 29 ноември 2013 г. с подписването на Акт 15 фирмата изпълнител предава обекта на общината. По време на изграждането редовно е упражняван строителен надзор от фирма „Попов контрол” ООД.