Свят и иновации

Изданието на КСБ проведе обучителен семинар „Заедно към върха – работилница за успех на вестник „Строител”

Свилена Гражданска Ренета Николова Екипът на в. „Строител“ проведе обучителен семинар „Заедно към върха – работилница за успех“. Той бе в СПА хотел „Персенк“, Девин. На него присъстваха инж. Пламен Пергелов, председател на Съвета на директорите (СД) на „Вестник Строител“ ЕАД, и инж. Любомир Качамаков, член на СД на „Вестник Строител“ ЕАД, член на Изпълнителното бюро и на Управителния съвет (УС) на КСБ, председател на ОП на КСБ – София, и зам.-председател на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC). При откриването на семинара Ренета Николова, прокурист и гл. редактор, прочете приветствие от инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, към СД и екипа на вестника. „Благодаря за поканата да бъда гост на Вашия обучителен семинар, служебни ангажименти обаче не ми позволяват да се присъединя към събитието“, пише в поздравителен адрес. „За Камарата на строителите в България вестник „Строител“ е важен. Той е гласът на бранша пред обществото. В него се отразяват важните за строителния сектор теми. Подкрепям стремежа на ръководството екипът да надгражда своите умения и знания с подобни обучителни семинари. Използвам случая да Ви поздравя с поредната награда – специалния приз „Скритото добро“, връчен на в. „Строител“ от Столичната община“, обръща се председателят на УС на КСБ към екипа. „Продължавайте все така професионално с хъс, енергия и желание да списвате изданието на КСБ и да отстоявате интересите на строителния сектор“, пожелава инж. Илиян Терзиев на екипа. Инж. Пламен Пергелов посочи, че вестникът е четен не само от строителните фирми, но и от публичните институции и общество, защото е смятан за коректен източник на информация. „Изключително съм горд особено в последните години, че вестникът се развива все по-добре. Получените поздравления, грамоти и награди са признание за работата на екипа ни“, подчерта инж. Качамаков. „Искам да благодаря на целия екип за качествения продукт, който правим, и персонално на всеки един човек за неговия принос. Новото ръководство на КСБ провежда изключително интензивна политика, а ние трябва да сме на нивото му“, заяви Ренета Николова, прокурист и гл. редактор на в. „Строител“ и ПР на КСБ. Николова посочи, че на срещите, които Камарата провежда с институциите и областните представителства, в. „Строител“ е посочван като отговорна и професионално подготвяна медия, важен и надежден източник на информация за бранша, институциите на държавната и местната власт. „Цитират се и конкретни публикации в изданието, което показва, че ни четат, че материалите, които публикуваме, са интересни и полезни за аудиторията, към която сме ориентирани“, каза Николова. „Радвам се за поредната награда, с която медията на Камарата бе отличена - „Скритото добро“, от Столичната община. Това показва, че дори и без много да се афишираме, усилията ни за обществено значими каузи се забелязват“, посочи гл. редактор. „Благодаря на Росица Георгиева, чийто ресор е Столичната община и която много активно работи с направление „Социални дейности и интеграция на хората с увреждания. Благодаря и на Столичната община за наградата“, допълни Николова. По време на семинара бяха обсъдени работни въпроси, свързани с подобряване на координацията и комуникацията в екипа. Главният редактор и прокурист Ренета Николова посочи, че сред текущите задачи е повишаване на прецизността на материалите и обръщане на внимание на детайлите. Отговорните редактори Свилена Гражданска и Десислава Бакърджиева дадоха конкретни примери за някои често допускани грешки в процеса на подготовка на материалите, чието отстраняване би оптимизирало работата. Отговорният редактор сайт Емил Христов показа новостите в електронното издание на в. „Строител“. Една от възможностите, които имат потребителите на сайта от последните месеци, е да гледат на живо на www.vestnikstroitel.bg ключови събития в реално време. Разработено е и приложение за мобилни телефони, което читателите на в. „Строител“ ще могат да свалят на мобилните си устройства и през него да виждат последните новини, публикувани в електронното издание. Гост-лектор на тиймбилдинга отново бе Никола Димитров, фасилитатор, който продължи обучението по модела Lean за оптимизиране на работата в офиса. То бе започнато още през 2015 г. и екипът оптимизира много от процесите в работата си от тогава. По думите на Димитров това, което тимът е постигнал през последните години, е пример за много фирми. „Виждам по-отворена комуникация и хората в екипа са се сплотили все повече, което е важно“, добави той и припомни, че Lean методът е разработен в Toyota, но в момента се прилага успешно в редица компании и водещи банки у нас. „Това е нагласа за постоянно подобрение, т.е. една организация да се усъвършенства непрекъснато. Виждам, че Вие го правите“, подчерта Димитров и припомни инструментите на метода. Сред тях е барометърът на екипа, който представя настроението и атмосферата в тима на браншовия вестник на строителя. Той очертава и текущите демотиватори, генерира идеи, обединява екипа около общи каузи. И след три години лекторът подчерта, че барометърът на в. „Строител“, илюстриран с миньони, е най-атрактивният, който той е виждал. По думите му този инструмент показва, че промяната и развитието на екипа са видими и трябва да се продължи в тази насока. Той поясни, че е добре на три или шест месеца да се провежда барометърът. След първото обучение бе въведена Dashboard (бяла дъска), на която всекидневно се записват задачите на всеки член на колектива и се проследява тяхното изпълнение. Николов припомни, че един от инструментите е матрицата на уменията. Тя визуализира индивидуалните възможности – технически и личностни, с цел да бъдат подобрени. Матрицата също е въведена във вестника за самооценка на членовете на екипа. Благодарение на това всеки знае към кого точно може да се обърне за конкретна помощ или да предаде знание на друг. Другата възможност е коучингът – обучаваш някого, ако той самият иска. По този начин всеки може да придобие нови и нови умения и да се развива в екипа. „Не на последно място е техниката за даване на обратна връзка O.I.L.S., която позволява да се избягват конфликти. Благодарение на нея хората не биват критикувани, а получават градивни предложения за разрешаване на техните предизвикателства“, обясни Николов. По време на обучението екипът на изданието бе разделен на три отбора – „Строител“, „Багеристите“ и „Фараоните“, които трябваше да построят три пирамиди от спагети. Всеки от тях разполагаше с 10 хил. лв. начален капитал, за да купува материали. Авторитетно жури, включващо инж. Пергелов, инж. Качамаков и Ренета Николова, следеше работата на екипите и консултираше процеса на изграждане на обектите. Най-високата и най-стабилна пирамида бе на екип „Строител“, ръководен от Десислава Бакърджиева, и тимът спечели купа. За най-дизайнерска пирамида и най-добра работа в екип бе отличен отбор „Фараоните“ с ръководител Калоян Станчев. Обектът на екипа на „Багеристите“, ръководен от Свилена Гражданска, се отличи със своята елегантност и симетрия. Играта показа добри умения за работа, креативност и способства за подобряване на комуникацията между различните участници в тимовете, които бяха определени на случаен принцип чрез жребий. В рамките на семинара бе изнесена и лекция по Общия регламент относно защитата на данните – GDPR. Темата бе представена от адвоката от Софийска адвокатска колегия Станимира Чюбатарова и провокира голям интерес и множество въпроси. (Повече по темата на стр. 21.) След това екипът на в. „Строител“ показа, че е добър и на боулинг, а в по-късните часове и на танци.