Свят и иновации

Кметът на Лондон насърчава строителите да работят за кръгова икономика

Кабинетът на кмета на Лондон публикува документ (Design for a Circular Economy), чиято цел е да улесни архитекти и строителни компании да проектират и работят съгласно принципите на кръговата икономика – в него се споделят идеи като наемането на обзавеждане или използването на блокчейн технологии, както и се разяснява терминологията около концепцията за устойчиво развитие. Известно е, че в кръговата икономика се намалява до минимум изхвърлянето на отпадъци и се удължава жизненият цикъл на съществуващите продукти и материали чрез поправка, рециклиране, споделяне, заемане. В архитектурата това означава например да не се унищожават сгради, а да се адаптират за повторно използване. Според документа на кметството 54% от отпадъците, генерирани в Лондон всяка година, са следствие от дейността на строителните компании, които консумират 400 милиона тона материали за същия период. В напътствията се казва още, че в сградите трябва да се предвидят общи помещения, в които живущите да разменят нежелани материали, продукти и обзавеждане, както и да се осигури достатъчно място за съхраняването им за последващо рециклиране. Реконструкцията на здания ще се насърчава и новите проекти ще трябва да доказват, че са конструирани за дълъг експлоатационен живот. „Вече не можем да игнорираме въздействието на нашето индивидуално и колективно поведение върху околната среда и обществото. Сега наблюдаваме ефектите на икономическата ни система – рекордно високи температури, замърсяване на въздуха. Призоваваме всички, заети в проектирането, строителството и недвижимите имоти, да започнат да приемат кръговата икономика като стандартна практика. Ако производителите на мебели например запазят собствеността върху продуктите си, е по-вероятно те да са с по-дълъг жизнен цикъл и да се улесни тяхната поправка“, споделя архитект Сунанд Прасад, съветник на кмета на Лондон. Тамошната управа очак­ва, че намаляването на строителните отпадъци ще спести средства за редица проекти за тяхното извозване, депониране и рециклиране. Обещава се, че сградите, които бъдат адаптирани през жизнения им цикъл за други начини на употреба, ще запазят постоянна висока пазарна стойност за своите собственици. Според местната Асоциация за рециклиране и управление на отпадъците, ако успешно се приложат принципите, които се въвеждат, това може да донесе растеж от порядъка на до 5 милиарда паунда и създаването в града на нови 12 000 работни места до 2036 г.