Свят и иновации

Обновяват 1100 хектара в краен квартал на Мюнхен

С проекта си Германия вдига летвата за устойчиво градско развитие, вдъхновение търси от Дания

Датското архитектурно студио ADEPT е избрано да разработи проект за обновяване на 1100 хектара жилищни постройки и обществени пространства в крайния квартал на Мюнхен „Нойперлах“. Известен със своите социални и инфраструктурни проблеми и типичен пример за следвоенно градско развитие от 60-те и 70-те години, „Нойперлах“ е най-големият по рода си в Германия. Първоначално проектиран с над 80 000 жилищни единици, както и сгради с културни и социални функции, общият устройствен план никога не е бил напълно завършен, засилвайки впечатлението за неглижиране на района. Преобразуването на обширна зона в покрайнините на Мюнхен сега се приема за едно от най-големите строителни събития в Германия. Разработката включва планиране на всички нива: от общия устройствен план до подробен проект за обновяване на значителна част от жилищните комплекси. Инициативата ще стартира с реновирането на 500 хектара след специално предварително проучване. „Създаването на нов проект е идеален момент да се преразгледа културната и социалната инфраструктура, бъдещата мобилност, зелената структура като градски актив, използването на ресурси и адаптирането към промените в климата“, твърдят местните власти. „Уникалното в този конкретен проект е не само огромният обхват. Това е цялостният подход към нещата. Процесът, който ни очаква, е толкова всеобхватен, насочен към консолидиране на развитието във всички аспекти, улесняване на участието на гражданите в генерирането на препоръки за бъдещото физическо разрастване на региона. Като датски архитекти ние определено можем да допринесем със специфичен скандинавски идеализъм, който се характеризира с по-практичен подход от обичайно приетото в Германия“, споделя Мартин Крог, партньор в ADEPT.