Свят и иновации

Книгата „Строител. Интервюта” влезе във фонда на библиотеката на УАСГ

Специализираната техническа библиотека на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), която е една от най-модерните в България, вече пази във фонда си книгата „Строител. Интервюта“. Тя бе издадена от в. „Строител“ по повод 12-ата годишнина на вестника, която отбелязахме през април 2021 г. В книгата са избрани 74 интервюта от над 1000, публикувани в периода 2009 г. – 2021 г. Селектираните разговори са със знакови личности, имащи значителна роля в българския и европейския политически и обществен дневен ред, а също и в развитието на КСБ и строителния бранш, и проследяват строителната история през периода, а и случващото се в страната.

Инициативата да стане част от богатия архив на създадената през 1942 г. многоотраслова библиотека е на служителя Ивайло Дончев. След като прочел за издаването на книгата във в. „Строител“, който също е на почит в научната институция, той се свърза с медията. Прокуристът и главен редактор на в. „Строител“ Ренета Николова веднага откликна на молбата и покани Дончев в редакцията, за да получи една от няколкото останали бройки от „Строител. Интервюта“. Ивайло Дончев помоли главния редактор да надпише книгата, след което й връчи благодарствено писмо.

„Допреди години имахме личен абонамент за в. „Строител“, сега го получаваме по депозит от националната библиотека и много го ценим. Лично аз не пропускам нито един брой и винаги го чета от първата до последната страница. От „Строител“ се информирам какво се случва не само в София, но и в цяла България. С удоволствие следя рубриката „Общини: Кметовете говорят“. Интересно ми е какво става в страната, къде какво се ремонтира и се изгражда. Любопитните новини в „Свят и иновации“ дават представа за строителството в световен мащаб и също са сред любимите ми четива. А дори и нещо повече - аз лично от в. „Строител“ се запознавам със случващото се в УАСГ покрай интервютата с ректора, преподавателите и отразяването на нашите събития“, разказа Ивайло Дончев.

Той сподели, че когато прочел за книгата, първата му мисъл била, че трябва да я осигури за библиотеката. „Благодаря на главния редактор Ренета Николова за отзивчивостта“, добави Дончев. И не пропусна да ни информира, че за студентите на УАСГ от голяма полза е и електронното издание на вестника, тъй като достъпът до него е по-бърз и по-лесен за младите хора. А също и че сайтът на библиотеката качва част от новините, публикувани в интернет сайта на в. „Строител“, защото няма никакви притеснения за достоверността на информацията.

Библиотекарят е категоричен, че книгата „Строител. Интервюта“ дава достатъчно добра представа за това как се е развивал браншът през годините, какви проблеми са имали фирмите и как са ги решавали, представя добрите практики. „Мисля, че за студентите ще бъде интересно да прочетат тези интервюта. Още повече че много от личностите, които днес са лицето на строителния бизнес и логично са на страниците, са завършили УАСГ“, коментира още Дончев. Той смята, че книгата ще се търси и от читатели, които са странични за университета, защото доста хора от личен интерес идват и търсят вестника в библиотеката.

„Както без лекарите не можем, така и без строителите не може. Аз изключително много ценя тази професия, която никак не е лесна за овладяване и изисква много учене и много труд. Затова и аз се стремя с работата си на библиотекар да съм им максимално полезен. Ние сега, освен че закупуваме специализирана литература, правим и дигитализация на архива“, информира още той.

В края на срещата Ивайло Дончев покани екип на медията в библиотеката на УАСГ да направи репортаж за някой от следващите си броеве, в който да разкаже на читателите за историята й, както и за предизвикателствата днес.