Свят и иновации

Другите за нас

През изминалата година екипът на в. „Строител“ не спираше да търси обратна връзка със структурите на КСБ, строителните фирми, гостите и читателите на изданието с цел да бъде винаги актуален на потребностите и максимално полезен на бранша. Питахме за мнения и препоръки както представителите на ръководството на Камарата на строителите в България, председателите на Областните представителства на КСБ и строителните компании, така и нашите партньори и читатели от институциите на централната и местната власт, различните работодателски, синдикални и сродни браншови организации какво още биха желали да прочетат на страниците на вестника? Екипът задаваше тези въпроси в интервютата си с председателя на УС на КСБ, членове на УС, изп. директор, областните председатели на Камарата, еврокомисари, евродепутати, вицепремиери, министри, зам.-министри, народни представители, ръководители на Управляващи органи на оперативни програми, изпълнителни директори на държавни агенции и компании, председатели на български и международни организации, кметове, ректори на висши училища и експерти от различни сфери, за да получи необходимата информация и винаги да е адекватен на най-важните за строителния сектор предизвикателства. Удовлетворение ни носеха освен препоръките и поздравленията, които получавахме за нашата работа. Обратната връзка е важна за в. „Строител“, затова ще продължим активната комуникация с читателите и през новата 2022 г. А ето някои от мненията и препоръките, които гостите на изданието ни дадоха през изминалата година. Благодарим!

 


 

 Бойко Борисов, министър-председател на Република България:

„Поздравявам екипа на вестник „Строител“ за професионализма, към който през годините неотклонно се придържате. Бих искал чрез Вас да се обърна и към всички строители, проектанти, архитекти, инженери и работещи в сферата на строителството в България. Благодаря им за труда и всеотдайността, с която продължават да работят дори в пандемията. Виждайки резултатите, които с общи усилия сме постигнали из цялата страна, и ползите за българските граждани и за икономиката от всички реализирани проекти, съм убеден, че сме осигурили една стабилна основа за бъдещото възходящо развитие на България.“

 

Арх. Виолета Комитова, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството:

„Чета в. „Строител” и Ви поздравявам. От много години сте на пазара и това е единственото най-сериозно издание в нашата сфера. Има няколко архитектурни, които се занимават в тази област, но Вашето е много силно насочено към строителната сфера. Поздравявам Ви за професионализма при отразяването на темите, които са важни не само за строителния бранш, а и за нашето общество, нашия живот и всекидневие. Успех на целия екип.”

 

Нина Стоименова, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на УО на ОПРР:

„За вестник „Строител“ ще кажа, че приветствам членовете на екипа, които отразяват всичко важно, което се случва в сектор „Строителство“. Приветствам Вашата работа, защото сте адекватни на ситуацията, търсите проблемите и тяхното разрешаване от всички страни. В. „Строител“ е първата медия, на която давам интервю, и ще остане в сърцето ми като всяко първо нещо. Благодаря Ви и се надявам да имаме ползотворно сътрудничество и в бъдеще, защото вярвам, че първите неща остават. Благодаря!“

 

 Д-р Лозана Василева, зам.-министър на земеделието, храните и горите и ръководител на УО на ПРСР и ПМДР:

„Изданието има положителен облик, с конструктивни материали, полезни за бранша. Екипът на вестника отразява всичко актуално от сферата на строителния бизнес и в този смисъл първо на Вас пожелавам да съхраните традициите в ежедневната си работа и да приемате нови предизвикателства в глобалната рамка на 21-вото информационно столетие. Бъдете здрави както Вие, така и читателите Ви и нека имате една обща цел – да се развивате динамично в унисон с новостите на времето за сектор „Строителство“.“

 

Андрей Новаков, евродепутат от Групата на ЕНП/ГЕРБ:

„Вестник „Строител” се превърна в институция, в един от сигурните източници на качествена и професионална журналистика. Пожелавам Ви да запазите високото ниво и да продължавате да сте коректив за толкова много хора. Аз със сигурност ще чета всеки следващ брой на вестник „Строител“ с удоволствие. Благодаря Ви за възможността, че често мога да присъствам в него.”

 

Ева Майдел, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ:

„Екипът на в. „Строител“ е в основата на утвърждаването му като водеща национална секторна медия. Пожелавам да запазите високите си професионални качества, независимостта и обективността си. Нека намирате енергия за достигане до нови професионални висоти и да изпитвате удовлетворение от журналистическия си труд. На добър час!”

 

Антоанета Барес, изп. директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД:

„Вестник „Строител“ е медия, която се е доказала във времето и е извоювала своя авторитет. Пожелавам на екипа Ви първо да сте здрави. Да продължите да сте фактор в българската икономика. И, разбира се – все повече читатели!”

 

Арх. Иван Несторов, началник на Дирекцията за национален строителен контрол:

„Редовно чета в. „Строител“. Въпреки ограниченията, наложени от пандемичната обстановка, изданието не спря да следи развитието на всички ключови строителни проекти, да информира читателите си за напредъка по изпълнението на европейските програми, законодателните инициативи в страната, касаещи строително-инвестиционния процес, работата на правителството, министерствата, Народното събрание, общините, ресорните агенции и администрации.“

 

Мая Косева, управител на „Научноизследователски строителен институт – НИСИ“ ЕООД:

„Чета в. „Строител“ винаги с удоволствие. За мен и колегите ми това е изданието, което не търси самоцелен рейтинг, а предлага на читателите си достоверна и проверена информация, допитва се и показва различните гледни точки. Медията наложи своята ключова роля в строителния бранш с обективност, безпристрастност и независимост при отразяване на събития и факти. С една дума, това е естественият лидер в информираността на обществото по ключови въпроси на строителството. Високо ценя партньорството ни през миналата година със специалната рубрика „Наука и образование“ съвместно с водещи експерти на НИСИ и се надявам да я продължим и през 2021 г.”

 

Любка Анастасова, ръководител и главен координатор на Проект „Красива България“:

„Вестник „Строител” е сериозна, обективна, разпознаваема и качествена медия, която поддържа високото ниво, съответстващо на неоспоримия авторитет на КСБ, чието издание е. Затова от името на всички работещи в Проект „Красива България“ поздравявам екипа на в. „Строител”, като му пожелавам крепко здраве и още дълги съзидателни години.”

 

Инж. Иоанис Партениотис, вицепрезидент на КТ „Подкрепа“ и председател на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – „Подкрепа“:

„Свидетел съм как се роди изданието преди 12 години, защото в интерес на истината той претърпя развитие, за да стане един изключително професионално списван вестник. В него могат да се намерят най-големите новости в строителството. Той дава гласност и на добри неща, които отделни фирми или институции прилагат и правят. Вие показвате какво се случва в отделните общини, отразявате и действията на държавата, касаещи бранша. Позволявате на фирмите да направят своята програма за развитие. Адмирации за екипа от изключителни професионалисти и специални поздрави за прокуриста и главен редактор Ренета Николова.“

 

Инж. Цветелина Иванова, председател на Федерацията на независимите строителни синдикати:

„За синдикалната организация вестникът е една институция. Всяка седмица той e на моето бюро. В него мога винаги да намеря нещо интересно, което ме вълнува. Продължавайте да сте все така добър сплотен екип и дерзайте. Бъдете успешни и все така градете напред. Пожелавам да продължавате да бъдете толкова иновативни, дръзки и да сте гласът на българския строител.“

 

Добромир Ганев, председател на УС на Национално сдружение Недвижими имоти:

„Пожелавам на изданието на КСБ да бъде винаги толкова обективно, полезно, съсредоточаващо се в проблемите на строително-инвестиционния процес и на бранша. Разбира се, и да не забравяте да пишете и за един важен елемент от сектора, а именно хората, които продават крайния продукт на строителите – брокерите. През годините сте се доказали, че работите по най-професионалния начин. Ние виждаме в лицето на екипа на в. „Строител“ много сериозен и дългосрочен партньор. Надявам се заедно да продължим да надграждаме нашите чудесни взаимоотношения. На колектива на вестника желая в личен план здраве и още много творчески успехи.“

 

Ясен Георгиев, изп. директор на Института за икономическа политика:

„През годините вестникът се наложи сред своята целева група читатели и за нас е изключително полезно да научаваме актуална информация и да се запознаваме с гледната точка на професионалистите в сектора, които чрез печатното издание и неговата интернет страница получават платформа за споделяне на своята експертиза и визия.”

 

Проф. Дамян Кашлакев, преподавател в Калифорнийския политехнически университет, САЩ, и координатор на група в Иноцентър България:

„В. „Строител“ е една изключително професионална и иновативна организация, самото издание е, честно казано, съвършено. Не знам друго такова в България, което толкова добре да отговаря на нуждите на сектора, в който работи. Четейки вестника през всички тези години, виждам, че има поглед в бъдещето, има стремеж не само към иновации, но и към решаване на проблеми по различен начин от това, което в България се счита за традиционно. Има една много хубава сентенция на Айнщайн. „Не можем да решим проблемите, като използваме същия начин на мислене, който сме използвали, когато сме ги създавали.“ Смятам, че Вие това вършите – опитвате се да надскочите реалността в България и да създадете едно по-високо ниво.“

 

Проф. д-р инж. икон. Даниела Тодорова, ректор на ВТУ „Тодор Каблешков“:

„В. „Строител“ отразява не само най-важното от обществено-политическия живот у нас и по света, но дава и професионален поглед за работата на българските строители, на висшите училища от направление „Строителство, архитектура и геодезия”, разбира се, и на ВТУ „Тодор Каблешков”. Вестник „Строител“ винаги е добре дошъл и като партньор, и като приятел.”

 

Инж. Даниел Панов, председател на УС на НСОРБ и кмет на община Велико Търново:

„Вече втора година успешно се реализира рубриката „Кметовете говорят“, която за нас има много голяма стойност. Не само защото получаваме възможност да говорим не реактивно – по горещи теми, а визионерски – да споделим намерения и планове за развитие в перспектива. Още по-важното е, че чрез в. „Строител“ имаме трибуната да го правим пред компетентна и заинтересована аудитория, а това е още по-значимо.”

 

Инж. Хасан Азис, кмет на община Кърджали и зам.-председател на УС на НСОРБ:

„Аз по образование съм строителен инженер. Обичам си професията и в. „Строител“ ми помага в моята работа. Още от предишното ми поприще на зам. областен управител, който отговаря за регионалното развитие, съм абониран за изданието на КСБ. Благодаря за Вашата професионална работа. Чрез в. „Строител“ човек има поглед върху най-важните неща, които се случват в бранша.”

 

Златко Живков, кмет на община Монтана и член на УС на НСОРБ:

„Вестникът представя интересна и полезна информация. На страниците в. „Строител“ безспорно присъстват различни гледни точки – представяте мнението на всички страни и на институциите. Изданието на КСБ е полезно на българските общини.”

 

Калин Каменов, кмет на община Враца и член на УС на НСОРБ:

„Във вестника се представят доста интересни и иновативни проекти. Това дава възможност на органите на местната власт да заимстват идеи. Има поговорка: когато двама души разменят помежду си два лева, те продължават да имат два лева. Когато те разменят по една идея, те имат по една повече. Така и в. „Строител“ ни помага да намираме добри идеи, които да реализираме в нашите общини.”

 

Кметът на Русе Пенчо Милков:

„Строител“ е не просто вестник, а институция за работещите в този бранш и за всички, които се интересуват от строителната материя. Започнах да го чета като юрист и до ден-днешен чрез него се запознавам с най-добрите технологични, обществени и правни практики. А съвместната рубрика с НСОРБ е много полезна, тъй като съм наясно колко малки и огромни битки трябва да води всяка местна администрация, за да постига своите успехи в България. Желая Ви още дълги години да задавате пулса в този сектор и все повече верни читатели!“

 

Дончо Барбалов, зам.-кмет на Столичната община:

„Поздравявам екипа на в. „Строител“ за изключително обективното отразяване на работата на Столичната община през годините, както и за отличното партньорство. Когато трябва, ни хвалят, когато се налага, ни критикуват. Мисля, че това е една много добра съвместна работа.“

 

Инж. Христо Иванов, зам.-кмет на община Варна:

„Редовно получавам в. „Строител“ и всяка седмица се запознавам с информацията в него, защото тя е действително интересна и е свързана с дейностите в общината. Сътрудничеството ни с официалното издание на КСБ е изключително успешно през годините. Много добре е, че има информационен източник, детайлизиран в бранша, в който всички работим.”

 

 Дора Янкова, бивш председател на УС на НСОРБ:

„Строителството е градеж и развитие. Така мога да определя и в. „Строител“, който за мен е изключително солидно издание, което следя още времето, когато бях кмет, после като депутат и сега. Вестникът представя добрите примери в строителството, показва хората, които градят, и тенденциите, които са свързани с развитието на България. Пожелавам успех на медията и на екипа. Все така да напипвате пулса и проблемите, свързани с модернизирането на страната, и все така да показвате строителите на България.”

 

Инж. Илиян Терзиев. председателя на УС на КСБ:

„Използвам случая да благодаря на Вас, на СД и екипа за неуморната работа, която вършите ежедневно, за това строителните фирми, институциите и обществеността да са своевременно, професионално и обективно информирани. През всичките тези 12 г. неотлъчно сме заедно във всяка една инициатива, в делник и празник, във всяко Областно представителство, при всяко предизвикателство. Благодаря Ви за медийната подкрепа и популяризирането на дейността на Камарата. Без вестника Камарата нямаше да е това, което е. За авторитета на изданието на КСБ и най-ценното - доверието на читателите, което сте спечелили, са показател отговорните гости на страниците на медията, както и многобройните престижни отличия, които получавате от институции и организации.“

 

Валентин Николов, изп. директор на Камарата на строителите в България:

„В. „Строител“ има вече история, традиция. Винаги е бил на висотата на изискванията на времето. Извървя дълъг, но успешен път. Изминалата година показа, че нашият вестник и неговият екип бяха напълно адекватни на изискванията на ръководството на Камарата, на колегите, на бранша. Убеден съм, така ще бъде и занапред.“

 

 Доц. д-р Георги Линков, председател на Комисията за ЦПРС:

„Следя изданието и смятам, че то е отлично ориентирано в отразяването на най-важните за строителния бранш събития. Вършите чудесна работа.“

 

Инж. Розета Маринова, член на ИБ и УС на КСБ, председател на Комисията по професионална етика:

„Доброто ни дългогодишно партньорство с перфектния екип на вестника се изразява в това, че имах възможност да изказвам свободно мнението си по всички проблемни и градивни теми от работата ми на различни позиции в Камарата. Вестник „Строител” от създаването си до сега е бил изразител на проблемите на строителите, на положителните тенденции, изразител на становищата за законодателни промени. Чрез него нашият глас достига до всички институции и до всички вписани строители в ЦПРС. Нова сфера в надграждането на нашето сътрудничество виждам в отразяването на решенията на Комисията по професионална етика в пълна форма след приемане на промените за увеличаване на правомощията на Комисията Искам да изкажа благодарност на ръководството на вестника за приза, с който бях удостоена по случай десетгодишния юбилей на изданието – „За подкрепата и значимия принос в развитието на вестник „Строител”. Благодаря за признанието!“

 

Д-р инж. Владимир Вутов, изп. директор на „Геострой“ АД и член на ИБ и УС на КСБ:

„В. „Строител“ е изключително важен за строителния бранш и е една от най-авторитетните медии. Радвам се, че Вие и екипът Ви винаги успявате да отразите коректно случващото се в бранша. Пожелавам Ви да продължавате да се развивате все така успешно и да реализирате иновативни идеи, които да са от полза за бранша и обществото.“

 

Проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов, председател на Надзорния съвет на „Трейс Груп Холд” АД, член на ИБ и УС на КСБ:

„Следя в. „Строител“ от първия ден, откакто КСБ го създаде. Всяка година става все по-добър. В последно време става фактор в медийното пространство, започва да се цитира. От ведомствен вестник, който се чете от колегите, той вече има своето значение в публичния сектор. През вестника популяризираме работата на строителя, на дюлгера, а не на фирмата. Когато пишеш за Николай Михайлов, е едно, а за строителя е друго, и егото на Николай Михайлов трябва да мине под това на строителя. Той трябва да е на първи план. Вестникът се отвори в тази посока и отговаря на нуждите на хората. А ние като строители чрез него можем да даваме решение на въпросите, които ги интересуват. Продължавайте напред!“

 

Д-р ик.н. Николай Иванов, председател на УС на ББА „Пътна безопасност“ и член на УС на КСБ:

„Всяка седмица чета в. „Строител“ с удоволствие. В днешно време човек може да почерпи информация от много източници, но е важно да ги подбира добре, защото голяма част от информацията в медийното пространство е непълна или непроверена. Поради тази причина разчитам на в. „Строител“ като доказана във времето медия и съм убеден в достоверността на изложените факти, както и в професионалното им представяне. Желая на екипа на любимия вестник „Строител“ много здраве, творчески дух и все по-широка читателска аудитория.“

 

 Владимир Кехайов, председател на ОП на КСБ – Смолян, и член на УС на КСБ:

„През дългогодишното си сътрудничество с вестника на българските строители сме се убедили, че бързото, навременно и обективно отразяване на събитията, тенденциите и състоянието на бранша е от важно значение за всеки професионалист. За нас в. „Строител“ се е превърнал не просто в източник на надеждна информация, но и в трибуна, от която можем да изразим мнение, гледна точка или коментар по наболял въпрос. В заключение ще спомена нещо извън безспорния златен медиен стандарт, наложен от екипа на в. „Строител“, и то е много важно – отношението и съпричастността към нашите проблеми. Това е основното, което ни свързва с вестника органично и прави партньорството ни изключително ползотворно.“

 

Мария Башева, председател на ОП на КСБ – Габрово:

„В. „Строител” е с огромен потенциал като медия, която е тясно таргетирана към проблемите и инициативите на бранша. Информацията, която сме изпращали към изданието – свързана с нашата дейност и начинания, успехи, проекти, винаги е намирала място на страниците на вестника. Партньорството ни е много добро, колегите от редакцията са инициативни и коректни. Бих се радвала, ако има повече рубрики с консултации от експерти по теми от общ интерес – например представяне на опит и решения по различни актуални казуси, свързани с обществени поръчки, счетоводство и данъци, правна уредба, бизнес протокол, трудово законодателство и други.“

 

 Орлин Бишков, председател на ОП на КСБ – Видин:

„Сътрудничеството между ОП на КСБ – Видин, и изданието на КСБ винаги е било на много високо ниво и се е основавало на взаимно уважение. Ние с интерес следим в. „Строител“. През 2020 г. при нас беше проведена открита приемна на вестника, към която имаше много голям интерес и по време на която бяха обсъдени важни за бранша в региона проблеми. Изданието също така ни сътрудничи за подписването на меморандума с кмета на община Видин.“

 

Инж. Красимир Атанасов, председател на ОП на КСБ – Русе:

„Вестник „Строител“ винаги е бил наш ценен партньор. На страниците му се отразяват не само проблемите на бранша ни, но и хубавите неща, които се случват в нашата сфера. Обръща се и внимание на дейността на всички Областни представителства. Хубаво е, че се дава възможност да се изказват мнения и нови идеи. Надявам се да продължим своето ползотворно сътрудничество.“

 

Инж. Красимир Инджов, председател на ОП на КСБ - Ямбол:

„За мен в. „Строител“ е трибуна на строителния бранш на национално ниво. Медията представя пред обществеността спецификата на нашата професия. Разглежда проблемите на отрасъла и как отделните структури на ОП на КСБ работят, за да се справят с тях. Едно от направленията, в което вестникът може да бъде по-полезен, е да популяризира строителната професия сред младите хора. Нашата професия не е лека и вече се чувства един отлив от нея. Усеща се недостиг на кадри и желание в младите хора да станат строители. В. „Строител“ може по-активно да представя интересната страна на професията и да предизвика любопитството им.”

 

Инж. Тошко Райчев, председател на ОП на КСБ – Търговище:

„Вестник „Строител“ е ценен с информацията, която поднася. Той е трибуна за обсъждане на ежедневните трудности на компаниите от сектора. В настоящия момент изданието ни е много полезно, тъй като не можем да провеждаме присъствени заседания на УС както преди и да разменяме информация помежду си. Убеден съм, че винаги при всякакви ситуации можем да се обръщаме към в. „Строител“ и че ще намираме положително отношение към нас.”

 

Георги Георгиев, председател на ОП на КСБ – Ловеч:

„В. „Строител“ е много ценен за всички, занимаващи се със строителство. Винаги когато сме се обръщали към Вас, сме намирали отклик и се надявам съвместното ни сътрудничество да продължи и да отразяваме заедно и нещата, които се случват на територията на областта.“

 

Инж. Тони Петров, председател на ОП на КСБ – Враца:

„Партньорството ни с вестника е на много добро ниво. В това отношение в. „Строител“ е много полезен, защото чрез него винаги сме информирани какво се случва в останалите региони на страната - какви са проблемите, с които колегите се сблъскват, и как успяват да ги разрешат. В бъдеще ще се постараем да провеждаме по-чести срещи с екипа на медията, за да може да представяме своите постижения и проблеми. Надяваме се да продължим да работим по същия ползотворен начин.“

 

Акад. Ячко Иванов, член на Комисията за ЦПРС, доайен на българската строителна наука:

„За мен в. „Строител“ е най-истински от всички останали печатни издания, които съществуват. В другите медии има пристрастия към определени политически сили, има журналисти, които работят според интереса си и понякога ги е страх да напишат нещо, за да не бъдат уволнени. Докато в „Строител“ всичко е чисто професионално. Информацията е обективна и 1:1 с действителността. Истината е, че във в. „Строител“ тя е много по-добре представена, отколкото във всеки друг вестник.“

 

Инж. Стамат Стаматов, управител на „ИСС Инженеринг“ ООД:

„Не само че чета и следя вестника, но и се гордея с това наше бижу в строителния бранш. Изключително високо оценявам нулевата политическа ангажираност на вестник „Строител“, което е явно доказателство за обективността на изданието и професионализма на всички Вас. КСБ, която е създала и развива такъв орган като „Строител“, трябва да се гордее с него.“

 

 Петър Макариев, управител на „Би Джи Ар Груп“ ООД:

„Редовно получаваме вестника, който е интересен и е настолно четиво за нас. Освен че ни запознава със законодателството, в него има много интересни интервюта и статии за различни обекти. Той ни информира и ни държи в течение на случващото се в сектора, като много ни помага в ежедневието.“

 

Инж. Николай Арабаджиев, строителен инженер във „Венигаз“ ЕООД:

„Чета изданието на КСБ. Според мен е изключително добре балансирано, като ни държи в течение с всичко, случващо се в нашия бранш. Вестник „Строител“ ни предоставя много интересни интервюта, както и любопитни статии от света.“

 

Иван Попов, управител на фирма „Ивкомплект“ ЕООД:

„В. „Строител“ винаги е отразявал развитието на ключови строителни обекти паралелно с изпълнението на европейските програми. Въпреки трудностите, пред които сме изправени, медията успява да запази високо ниво, с което затвърждава авторитета на строителната професия, престижа й, това, че е пълна с предизвикателства, и я прави желана.”

 

Правдолюб Димов, управител на „Елемон“ ООД:

„Вестник „Строител“ успява да предостави най-важните и актуални новини от бранша. Радвам се, че изданието го има, и го очаквам с интерес. Поздравявам екипа за професионализма и активността. Пожелавам му да продължи да отразява много успешни проекти, изпълнени от фирми членове на КСБ.“