Свят и иновации

Друга реалност

Изложбата на фотографите Таня Граматикова и Кристиан Александров бе открита в галерия „Париж” като част от събитието „Месец на фотографията 2012”. Галерията има традиция и специално отношение към фотографското изкуство и в годините е представяла множество фотографски изложби. Обръщайки поглед в архивите от фотоекспозиции, се вижда, че най-често се акцентира на силната връзка между фотографията и живописта. Учудващо тънка е границата между тези две изкуства, а понякога е напълно съзнателно изтрита. В крайна сметка се получава един невероятен синтез, чрез който се откриват широките полета на безкрайния експеримент от сюжети, цвят и дълбоки послания. Експозицията „Друга реалност” представя именно това сливане, подплатено с една особена чувствителност, присъща и за двамата автори. И мъжкото, и женското тяло са показани в различна светлина, която провокира, разнищва, оголва и задава въпроси. Сюрреалистичният подход допълнително оставя усещането за сън, който е по-скоро тревожен, болезнен и дълбоко мистичен. Пластовете на възприемане със сигурност биват разместени и разклатени, тъй като нищо не е такова, каквото е познато. Изложбата може да бъде разгледана до края на юни.