Презентации от Националната конференция Предизвикателства при изпълнението на обекти по ОПОС и ПРСР

Първи панел: Презентация от МОСВ – Предизвикателства пред изпълнението на проекти по ОП „Околна среда“; Яна Георгиева – главен директор на Главна дирекция ОПОС Презентация на МЗХ – Програма за развитие на селските райони 2007-2013 ; Божидар Попов – експерт,…

Документът представя моментното състояние на сектора, но не дава решения

Инж. Иван Иванов, председател на Българската асоциация по водите: Документът представя моментното състояние на сектора, но не дава решения   Инж. Иванов, какво се постига с Националната стратегия за развитие на водния отрасъл? В момента се запознавам с нея и…

КСБ и БАВ ще работят съвместно във водния сектор

Ръководствата на Камарата на строителите и на Българската асоциация по водите се срещнаха и набелязаха конкретни инициативи за партньорство   Камарата на строителите в България (КСБ) и Българската асоциация по водите (БАВ) ще си сътрудничат активно и заедно ще търсят решения…

Иван Иванов е новият председател на БАВ

За нов председател на Българската асоциация по водите бе избран Иван Иванов, който доскоро бе прокурист на   „Софийска вода”. Това стана на редовно отчетно-изборно заседание на БАВ. То се състоя в сградата на Университета по архитектура, строителство и геодезия. Новият…