Инж. Стефан Стоев, председател на ОП на КСБ – Благоевград: Трябва да насочим усилия към разрешаване на проблема с ниските цени в строителството

Инж. Стоев, краят на всяка година е време за равносметка. Каква беше 2020 г. за строителния бранш в регион Благоевград и за Вас като председател на ОП на КСБ? По-скоро недобра за нас с оглед на извънредните мерки, които бяха…