Парламентът приема текстове от правилника за организацията и дейността на Народното събрание

Парламентът приема текстове от правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Народните представители единодушно приеха на при оразглеждането на законопроекти на второ четене всеки депутат да разполага с 5 минути, за да обоснове направените предложения. По този начин се запазва…