Проектът за промени в Закона за електронно управление е публикуван за обществено обсъждане

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията публикува за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление. Мотивирани предложения могат да бъдат изпращани в продължение на 14 дни. Промените в Закона за електронното управление бяха подготвени…

БТПП: Да се ускори приемането на срок за плащане на задълженията на държавата към доставчици

Председателят на БТПП Цветан Симеонов изпрати на вицепремиера Симеон Дянков списък с мерки, които сумират очакванията на бизнеса спрямо настоящото правителство. Предложението на БТПП е съобразено с мерките, планирани в Програмата за по-добро регулиране 2010-2013, а досега са останали неизпълнени.…

Цветан Симеонов, председател на БТПП: Подкрепяме всеки глас за повече прозрачност в обществените поръчки

Елица Илчева Какви са приоритетите на БТПП в началото на новата календарна година, г-н Симеонов? Сред своите задачи палатата като най-дълго съществувала в българската икономика организация на бизнеса (118 години) е поставила за 2013-а на първо място гарантирането на макроикономическата…

Регламентират по-ясно строителството върху дюните

Свилена Гражданска Забранява се строителството и поставянето на преместваеми обекти и съоръжения, промяната на предназначението и учредяването на ограничени вещни права върху пясъчни дюни. Това записаха народните представители от Комисията по регионална политика и местно самоуправление в нов чл.17а на…

В БТПП бе представен строителния панаир в Истанбул 2 – 6 май 2012г.

В БТПП бе представен международния строителен панаир, които ще се проведе в гр. Истанбул, Турция в периода 2-6 Май 2012г, съобщиха от БТПП. Събитието бе открито от заместник председателя на БТПП г-н Георги Стоев. Целта на форума е да се…

БТПП и YEM Турция, организират Строителен бизнес форум

Българска търговско-промишлена палата (БТПП), съвместно със Строителния и информационен център – YEM в Турция, организират Българо-турски строителен бизнес форум, който ще се проведе на  16 март (петък) в сградата на БТПП, София, ул. Искър 9. Турската бизнес делегация се състои…