Вестник Строител » Публикации по ключова дума » Бургас (Страница 5)

Наименование:„Инженеринг (проектиране и строителство) съгласно ЗОП със следните обособени позиции/лотове: Обособена позиция № 1 – Проектиране и изграждане на ПСОВ в квартал Ветрен, гр. Бургас и Обособена позиция № 2 – Проектиране и изграждане на канализацияи водопровод в кварталите Ветрен, Банево и Минерални бани, гр. Бургас Възложител: Община Бургас Описание:  С договорите по двете обособени […]

Прочети още…           Прочетена: 50

В началото на февруари започна изпълнение на първи етап от проекта „Енергийно ефективна реконструкция и модернизация на уличното осветление в град Бургас“, съобщават от общината. Въпреки лошите климатични условия вече са сменени осветителните тела на бул. „Демокрация“ – от светофара при пресечката с „Д. Димов“ до  пресечката с бул. „Ст. Стамболов“ . Демонтирани са старите […]

Прочети още…           Прочетена: 79

Зидове от древна постройка, вероятно от римско време, са били разкрити по време на вчерашната морска стихия в почивната военна база в Сарафово, съобщават от община Бургас. Ненадейното откритие, за което до днес никой не е подозирал, е станало след като бурното море е свлякло част от земните маси в базата. Днес сутринта служителите на […]

Прочети още…           Прочетена: 49

Наименование: Консултантска услуга за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и изготвяне на технически паспорти за обекти: инженеринг (проектиране и изграждане) на ПСОВ в квартал Ветрен, гр. Бургас и инженеринг (проектиране и изграждане) на канализация и водопровод в кварталите Ветрен, Банево и Минерални бани, гр. Бургас Възложител: Община Бургас Описание: Предвижда се […]

Прочети още…           Прочетена: 75

Наименование:„Интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води в кв. Горно Езерово, гр. Бургас, Община Бургас“, Подобект 2: „Пречиствателна станция за отпадъчни води – Горно Езерово, гр. Бургас“ Възложител: Община Бургас Описание: Подобект 2 включва: 1. Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/ – кв. Горно Езерово […]

Прочети още…           Прочетена: 68

Наименование:Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води в кв. Горно Езерово, гр. Бургас, Община Бургас Възложител: Община Бургас Описание: Подобект 1 „В и К мрежа в кв. Горно Езерово, гр. Бургас“. Подобект 1 включва изграждането на: 1. Канализационна помпена станция /КПС/2 със сградни В и К отклонения, сградно ел. отклонение и площадково осветление […]

Прочети още…           Прочетена: 71

Под патронажа на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в Бургас ще се проведе официална среща за представяне на финансовия инструмент JESSICA (Съвместна европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони). Форумът ще бъде открит в петък от 9.30 часа в зала „Ахело“ на хотел „Приморец“.   Срещата се организира във връзка с подписаното споразумение […]

Прочети още…           Прочетена: 59

Наименование:Изпълнение на строително- монтажни работи за изграждане на пет центъра за настаняване от семеен тип Възложител: Община Бургас Описание: Предмет: Изпълнение на строително – монтажни работи за изграждане на пет центъра за настаняване от семеен тип в три особени позиции, както следва: І-ва обособена позиция: СМР за изграждане на 2 бр. ЦНСТ в кв. Ветрен […]

Прочети още…           Прочетена: 106

Ремонт на вътрешноквартални улици и благоустрояване на междублокови пространства предвижда Проектобюджет 2012 за кварталите „Лазур“ и „Братя Миладинови“. Това стана ясно вчера по време на обществено обсъждане на годишната финансова рамка на община Бургас с жителите на двата жилищни комплекса. За да представят предвидените дейности за годината и да чуят въпросите и мненията на гражданите, […]

Прочети още…           Прочетена: 56

Поетапно ремонтиране и обновяване на главната улица на кв. Долно Езерово – „Захари Зограф“, е заложено в проектобюджета на Община Бургас за 2012 година. Това съобщи заместник – кметът по финанси Красимир Стойчев при обсъждането му с жителите на квартала. Заедно с териториалния директор Антоанета Манолова и общински съветници, той представи основните дейности предвидени тази […]

Прочети още…           Прочетена: 93
Стр. 5 от 512345