Зам.-министър Грудев: От 2-ри септември отваряме за прием подмярка 7.2 от ПРСР с бюджет от 341 млн. евро

„От 2-ри септември 2016 г. ще започне приемът на заявления по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 –…

С пряко договаряне ще избират одитор на Фонд „Земеделие“

Служебният министър на земеделието и храните Васил Грудев е разпоредил стартиране на процедура по избиране на Сертифициращ орган на Държавен фонд „Земеделие“, което да се проведе чрез пряко договаряне, без предварително обявявяване на обществена поръчка. Изборът на Сертифициращ орган, без…