Приключи работата по Водния цикъл на Монтана

  Заключитената пресконференция във връзка с приключването на проект „Разширение и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежи на град Монтана”, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, се проведе в Малката зала…