Вода – енергия и енергия – вода

Доц. д-р инж. Галя Бърдарска работи от 2009 г. в секция „Регионална и секторна икономика” при Института за икономически изследвания на БАН. Има 35-годишна изследователска дейност към Института по водни проблеми на БАН и 2-годишен проектантски опит в областта на…