Над 5,5 млн. лева бяха изплатени в рибарския сектор

Държавен фонд „Земеделие“ изплати субсидии за над 5,5 млн. лева по мерки от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР). От тях 75% са европейски средства от Европейския рибарски фонд и 25% е доплащането от държавния бюджет. 700 000,00…

Очаква се Министерството на земеделието и храните да избере сертифициращ орган на ДФЗ

Очаква се днес Министерството на земеделието и храните да избере нов Сертифициращ орган на Държавния фонд “Земеделие”, който да провери разходите на фонда за последната финансова година и да изпрати до края на януари доклад в Брюксел. В продължение на…