Инж. Иван Делчев, председател на ОП на КСБ – Пазарджик: Проблемът с липсата на депо за строителни отпадъци трябва вече да намери своето решение

Инж. Делчев, разкажете ни как избрахте строителната професия? Коя е фирмата, която ръководите, и в каква сфера на строителството е специализирана? Завършил съм Университета по архитектура, строителство и геодезия в София през 1997 г., специалност „Промишлено и гражданско строителство”. Баща…