Отвориха ценовите оферти за изготвяне на за лот 3.2 на АМ „Струма”

Днес в офиса на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” се проведе публично отваряне на ценовите предложения на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя за изпълнение на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на идеен…