Инж. Георги Манолов, кмет на община Свиленград: Ще бъдем строителна площадка

Николета Цветкова Г-н Манолов, кой е най-големият инфраструктурен проблем в общината и работи ли се по решаването му? Важността на проблемите можем да степенуваме по това какво е значението им за живота и здравето на хората. По този критерий почистването…

Трима продължават в търга за консултант за въвеждане на тол-состема

Три ценови предложения бяха отворени по процедурата за избор на консултант за въвеждането на електронно събиране на такси. Това стана по време на публична процедура в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Офертите са на гражданско дружество „ДоЪЯ Тол България”,…

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги – възложител: Община Пазарджик

Наименование:Изработване на инвестиционен проект в идейна фаза за елементите на регионалната система за управление на отпадъците – регион Пазарджик Възложител: Община Пазарджик Oсн. предмет: Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги Прогнозна стойност: 310 000 лева Срок за получаване на оферти…

Продължават нарушенията в обществените поръчки

Теменужка Петкова, директор на Агенцията за държавна финансова инспекция: Изпълнителите носят солидарна отговорност с възложителите   Теменужка Петкова е родена в София. Завършва магистратура в Университета за национално и световно стопанство, специалност „Счетоводство и контрол“. От 1987 г. е финансов…