Икономически отчет на строителния сектор – I тримесечие 2020 г.

Екип от експерти от Дирекция АСПКМ към КСБ Европейска икономика Брутен вътрешен продукт По прогнозни данни на статистическата служба на Европейския съюз сезонно изгладеният Брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2020 г. намалява с 3,6% в еврозоната (EA19) и…