Ще се създаде Програма за подкрепа на структурните реформи в страните-членки

Успешно приключиха междуинституционалните преговори (ЕП, ЕК, Съвет на ЕС) относно законодателното предложение за създаване на Програма за подкрепа на структурните реформи в страните-членки, където водеща комисия беше Комисията по регионално развитие на Европейския парламент. Това съобщи председателят на регионалната комисия…

КРР на ЕП разгледа проектостановище за насърчаване на свързаността с интернет на местните общности

Комисията по регионално развитие към Европейския парламент разгледа проектостановище за насърчаване на свързаността с интернет на местните общности. През септември 2016 г. Европейската комисия предложи амбициозна реформа на правилата на ЕС в областта на телекомуникационните услуги, съдържаща нови инициативи за…