Разширеният УС на КСБ заседава в Добрич

Днес в Добрич се провежда заседание на разширения Управителен съвет на КСБ, което разглежда редица важни въпроси. Пак там областното представителство открива новия регионален офис на Камарата. Срещата на УС започва с доклад на председателя на КСБ инж. Светослав Глосов…

Огромно ще е предизвикателството пред бранша следващата година

Мартин Славчев, Свилена Гражданска „Огромно ще е предизвикателството пред строителния бранш през 2013 г. и през новия програмен период 2014-2020 г. Наскоро организирахме дискусия с четиримата министри, отговарящи за усвояването на средствата за строителните проекти. От тях научихме кои ще…

Строителството през 2013 година – перспективи и предизвикателства

Камарата на строителите в България и в. „Строител“ организират дискусионен форум на тема „Строителството през 2013 година – перспективи и предизвикателства” 19 септември 2012 г. , 12.00 часа, зала „Роял”, хотел „Шератон“, София   Това е втората национална среща дискусия, която…

КСБ и местната власт в Сливен търсят възможности за развитие на инфраструктурата

Съвместна работна група обсъди текстовете на общинската наредба за публично-частно партньорство     „Обществените очаквания за инфраструктурата на община Сливен са големи и сме длъжни да им отговорим по най-добрия начин. Програмата ни е амбициозна, но заложеното в нея ще…

Почитаме 3 март с обновения монумент на Цар Освободител

Камарата на строителите в България осигури за паметника 1,100 млн. лв. чрез руска фондация   „Обновеният Паметник на Цар Освободител в София ще бъде официално открит на 3 март 2013 г. Това ще е кулминацията на тържествата по случай отбелязването…

КСБ реставрира Паметника на Цар Освободител

Благородната инициатива е съвместна на Камарата на строителите в България и Столичната община, финансирането е от фондация „Поколение“   Започна реставрацията на Паметника на Цар Освободител в София. Благородната инициатива е съвместна на Камарата на строителите в България и Столичната…

Нови проекти на КСБ

INTERJOB4YOUTH – Насърчаване на пригодността за заетост и мобилността сред младежите   Камарата на строителите е партньор по проект INTERJOB4YOUTH, финансиран по програма „Леонардо да Винчи”, мярка трансфер на иновации. Водещата организация е фондация Cecot Persona i Treball. В проекта…

Само една нова фирма е регистрирана за година от ЦПРС в Кюстендил

Анализ на строителната индустрия в областта през първото полугодие на 2012 г.   Ситуацията на строителния сектор в момента показва, че на практика са засегнати не само малките и микрофирмите, а и някои от средните, които са на пазара с…

С Т А Н О В И Щ Е на Камарата на строителите в България относно проект на Наредба за управление на строителните отпадъци

С Т А Н О В И Щ Е на Камарата на строителите в България относно проект на Наредба за управление на строителните отпадъци         ОБЩИ БЕЛЕЖКИ   По представения проект на Наредба за управление на строителните…

Строителството през 2012 г.: Кризата се задълбочава

Рекордна междуфирмена задлъжнялост, спад на инвестициите и нарастване на безработицата в сектора, сочат констатациите в анализа на КСБ   3981 са фирмите, вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС). След приключването на процедурата по чл. 20, ал. 2 от…

Пресконференция на КСБ – 25.07.2012г

Камарата на строителите в България организира Пресконференция на 25.07.2012г/сряда/ от 11,00 часа в сградата на КСБ на ул.Михаил Тенев №6 ет 1. Ще бъдат обявени данните след приключването на процедурата по годишното потвърждаване на фирмите в Централния професионален регистър на…

Разплащат над 2 млрд. лв. до декември

Усвоените средства трябва да достигнат 39% от общия бюджет на оперативните програми до края на годината     „Планира се до края на годината да бъдат разплатени на бенефициентите малко над 2 млрд. лв. С това изплатените пари по всички…