Борисов обеща догодина АМ „Марица“ да е готова (видео)

Автомагистрала „Марица” е с важно стратегическо положение и ще предостави много бърз транспорт. Да се надяваме, въпреки забавянето, догодина по това време тя да е готова. Обещавам Ви, че ще бъде готова. Това заяви председателят на ГЕРБ Бойко Борисов при…

Отчуждени са частни имоти за строителството на АМ „Марица” и „Струма”

Министерският съвет прие решения за отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за изграждането на пътни връзки при пресичането на автомагистрала „Струма” с пътя Петрич – Златарево и за строителството на участъка от автомагистрала „Марица” между Оризово и Харманли.…

Работи по ремонт на пътища – възложител: Община Марица

Наименование:Текущ ремонт на асфалтова настилка по вътрешна улична мрежа в населените места на Община Марица Възложител: Община Марица Oсн. предмет: Работи по ремонт на пътища Прогнозна стойност: 228 000  лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 18/04/2012,…

Работи по боядисване и стъклопоставяне – възложител: „ТЕЦ Марица изток 2“ – ЕАД

Наименование:Извършване на бояджийски работи по сгради и съоръжения в „ТЕЦ Марица изток 2“ – ЕАД Възложител: „ТЕЦ Марица изток 2“ – ЕАД Описание: Извършване на бояджийски работи по сгради и съоръжения в „ТЕЦ Марица изток 2“ – ЕАД по приложен…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община „Марица“ – област Пловдив

Наименование:Строителни и монтажни работи при изпълнение на обект: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в с. Бенковски, община Марица” Възложител: Община „Марица“ – област Пловдив Описание: Изпълнение на строителни и монтажни работи – СМР за обекта…

Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения – възложител: Община „Марица“ – област Пловдив

Наименование:Изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводнения от отливен поток с. Строево, община Марица, уч.хкм+1220,00 до 1780,00 Възложител: Община „Марица“ – област Пловдив Описание: Обект на настоящата обществена поръчка е „СТРОИТЕЛСТВО” с наименование: „Изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводнения…