Инж. Димитър Костов: Всички фирми продължават дейност при строго спазване на мерките за безопасност

Росица Георгиева Инж. Костов, бихте ли ни разказали за себе си, как избрахте строителната професия? Коя е фирмата, която ръководите, и в каква сфера на строителството е специализирана? Средното си образование завърших в Добрич, специалност „Строителен техник“. Възпитаник съм на…