МП предлага съкращаването на 646 щата общо за всичките си структури

Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет в Министерството на правосъдието. С проекта се предлагат и промени в Устройствения правилник на МП с цел оптимизиране на разходите…

МП започва спешни ремонти в десет съдебни сгради в страната

През 2015 г. Министерството на правосъдието да извърши спешни ремонти в 10 съдебни сгради и да предприеме проектиране на основни ремонти и преустройство в други 6 съдебни сгради чрез компенсирана промяна на разчета на бюджета за капиталови разходи по програма…

Министерството на правосъдието публикува резултатите от писмения изпит за ЧСИ, теста и верните отговори

Министерството на правосъдието публикува резултатите от писмения изпит от конкурса за частни съдебни изпълнители. От общо 454 явили се кандидати, 189 ще бъдат допуснати до устния изпит, тъй като са получили минималната оценка 4,50 и над нея. На сайта на…